x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 RSS
 Контакти
 Зворотній зв'язок
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Навколишнє середовище

Публікації
Експрес-випускиВідходи

Утворення та поводження з відходами (1995-2020)  16.08.2021
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2020 році 16.08.2021
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2020 році  16.08.2021
Утворення відходів по містах обласного значення та районах у 2020 році  16.08.2021
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах у 2020 році  16.08.2021
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах у 2020 році  16.08.2021
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах у 2020 році  16.08.2021
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів у 2020 році  16.08.2021

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2020) 29.04.2021
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2020)  29.04.2021
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів у 2020 році 29.04.2021
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах обласного значення та районах у 2020 році  29.04.2021
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності у 2020 році  29.04.2021
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів у 2020 році  29.04.2021

Витрати на охорону навколишнього природного середовища

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2020) 28.05.2021
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2020 році 28.05.2021
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах у 2020 році 28.05.2021
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2020 році 28.05.2021
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2020) 28.05.2021

Методологічні пояснення

Довідка