x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2020 рік
Архів
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Тема Орієнтовний термін проведення Статус Результати проведення
Демографічна та соціальна статистика
   Населення
Щодо показників зі статистики природного руху населення липень Анкета
   Ринок праці
Щодо показників умов праці на підприємствах червень Анкета
   Освіта
Щодо показників статистики освіти липень Анкета
Економічна статистика
   Зовнішня торгівля послугами
Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами серпень
   Внутрішня торгівля
Щодо показників продажу і запасів товарів (продукції) в оптовій торгівлі червень Анкета
   Енергетика
Щодо показників використання та запасів палива березень Завершено Повідомлення
   Сільське, лісове та рибне господарство
Щодо показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства березень Завершено Повідомлення
Щодо показників рибогосподарської діяльності червень Анкета
Щодо показників реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення липень Анкета
Щодо показників наявності сільськогосподарської техніки в сільському господарстві липень Анкета
Щодо показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур липень Анкета
Щодо показників використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур липень Анкета
Щодо показників витрат на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб cepпень
   Будівництво
Щодо показників зі статистики будівництва квітень Завершено Повідомлення
   Капітальні інвестиції
Щодо показників зі статистики капітальних інвестицій травень Анкета
   Туризм
Щодо показників діяльності колективних засобів розміщування жовтень