x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області

Статистична інформація

Календар оприлюднення статистичної інформації на 2020 рік


 
Демографічна та соціальна статистика Економічна статистика Багатогалузева статистична інформація
     
Населення та міграція Національні рахунки  
Ринок праці Економічна діяльність Комплексна статистика
    Зайнятість та безробіття     Діяльність підприємств  
    Оплата праці та соціально-трудові відносини     Послуги  
Освіта     Внутрішня торгівля  
Охорона здоров'я     Капітальні інвестиції  
Доходи та умови життя     Сільське, лісове та рибне господарство  
Соціальний захист     Енергетика  
Населені пункти та житло     Промисловість  
Правосуддя та злочинність     Будівництво  
Культура     Транспорт  
      Туризм  
      Навколишнє середовище  
      Показники Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ)
 
  Зовнішньоекономічна діяльність  
  Ціни  
  Наука, технології та інновації  
  Інформаційне суспільство