Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2021 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяги викидів

Крім того, обсяги викидів діоксиду вуглецю

т

2021 % до 2020

т

2021 % до 2020

Усі види економічної діяльності

 

22973,0

110,0

1330776,4

97,4

Сільське, лісове та рибне господарство

А

8867,2

103,5

75694,9

161,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

769,3

143,2

11776,6

159,2

Переробна промисловість

С

2184,9

80,0

133263,9

94,0

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

8342,5

138,9

1041842,8

97,9

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

1016,6

81,0

4809,9

97,4

Будівництво

F

55,9

914,7

2401,7

32499,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

147,1

121,2

491,9

43,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1079,6

106,2

45433,2

54,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

0,9

90,6

360,8

93,7

Фінансова та страхова діяльність

K

0,4

177,9

Операції з нерухомим майном

L

87,7

112,8

8518,2

101,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1,7

112,1

15,7

120,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

2,1

65,7

316,5

105,0

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

269,4

68,3

3040,8

74,2

Освіта

P

62,6

102,0

866,9

95,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

77,6

78,0

1679,6

101,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7,5

100,0

263,0

100,0

Надання інших видів послуг

S