Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності

 

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Усього

У тому числі на

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

очищення зворотних вод

поводження з відходами

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

збереження біорізноманіття і середовища існування

інші

2006

31093,7

12037,9

10595,8

1618,4

6824,2

13,0

4,4

2007

37065,9

14748,5

8604,7

2023,3

9889,5

27,0

1772,9

2008

91319,8

35070,5

18161,9

2274,9

35063,5

74,3

674,7

2009

45662,4

4750,6

15896,6

10649,8

13973,5

255,8

136,1

2010

27164,3

3534,2

8184,1

9792,8

5625,3

12,3

15,6

2011

46854,5

2117,5

28809,6

4050,3

10663,3

551,6

662,2

2012

43819,6

7286,3

30933,3

582,1

1322,6

1573,5

2121,8

2013

51824,1

5731,3

39458,6

1879,8

2983,2

909,7

861,5

2014

24474,2

9579,9

12391,8

1270,3

1171,0

3,2

58,0

2015

30872,4

631,1

21448,4

7698,0

656,9

399,0

39,0

2016

23012,3

150,0

12375,7

3060,8

3826,3

3449,5

150,0

2017

47431,8

342,4

32166,0

224,4

8878,4

5065,6

755,0

2018

64275,5

709,4

36502,7

18432,1

8241,3

272,1

117,9

2019

49732,4

1396,0

35879,2

1470,8

10700,6

250,8

35,0

2020

49454,9

724,8

32909,7

2823,8

12969,9

9,7

17,0

20211

34678,1

62,8

20044,0

2191,7

11196,5

1183,1

20221

26367,9

41,2

12176,6

3001,4

10904,9

243,8

20231

97600,1

573,0

89491,9

5134,2

1868,8

532,2

___________

1 Дані можуть бути уточнені.