витрати на охорону навколишнього природного середовища

за видами економічної діяльності у 2020 році

 

 (у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Капітальні інвестиції

Поточні витрати

Усі види економічної діяльності

 

49454,9

391339,5

Сільське, лісове та рибне господарство

А

56065,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

Переробна промисловість

С

773,6

41763,4

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

141,5

16014,1

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

30678,8

173129,7

Будівництво

F

93,2

69420,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

69,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

74,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

5501,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

17,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

77,9

12233,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

17663,2

2200,0

Освіта

P

723,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1246,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

26,7

12654,8

Надання інших видів послуг

S

224,6