Викиди в атмосферне повітря 

 

 

Обсяги викидів забруднюючих речовин

Крім того, викиди діоксиду вуглецю

усього, тис.т

у тому числі

усього, млн.т

у тому числі

стаціонарними джерелами

пересувними джерелами1

стаціонарними джерелами

пересувними джерелами1

1990

256,3

81,6

174,7

...

...

...

1991

224,3

64,6

159,7

...

...

...

1992

170,5

56,6

113,9

...

...

...

1993

138,7

53,5

85,2

...

...

...

1994

106,1

35,2

70,9

...

...

...

1995

102,0

38,8

63,2

...

...

...

1996

88,1

32,9

55,2

...

...

...

1997

74,3

28,0

46,3

...

...

...

1998

85,2

22,3

62,9

...

...

...

1999

77,0

20,2

56,8

...

...

...

2000

64,2

20,2

44,0

...

...

...

2001

66,7

18,2

48,5

...

...

...

2002

69,7

21,6

48,1

...

...

...

2003

72,9

26,1

46,8

...

...

...

2004

84,6

37,9

46,7

...

1,6

...

2005

83,4

37,5

45,9

...

1,5

...

2006

85,7

40,2

45,5

2,1

1,5

0,6

2007

90,6

39,0

51,6

2,3

1,7

0,6

2008

98,1

44,4

53,7

2,5

1,9

0,6

2009

93,9

43,0

50,9

2,4

1,8

0,6

2010

96,7

47,4

49,3

2,5

1,9

0,6

2011

98,0

49,5

48,5

2,5

1,9

0,6

2012

93,5

45,8

47,7

2,5

1,9

0,6

2013

91,0

43,7

47,3

2,4

1,8

0,6

2014

87,4

41,9

45,5

2,3

1,7

0,6

2015

73,3

33,9

39,4

2,0

1,5

0,5

2016

77,7

37,1

40,6

1,7

1,7

2017

79,9

31,6

48,3

1,6

1,6

2018

71,5

29,7

41,8

1,7

1,7

2019

66,6

27,5

39,1

1,5

1,5

2020

63,3

20,9

28.9

1,4

1,4

20212

52,5

23,0

29,5

1,3

1,3

 

__________________

1За 1990-2002рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізнич­ному, авіаційному, водному транспорту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці; з 2016р. – по автомобільному транспорту, розраховані на основі даних про кінцеве використання палива автомобільним транспортом, наведених у енергетичному балансі України.

2 Попередні дані.