Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин

за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2021 році

 

 

Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, т

сірки діоксид

діоксид азоту

оксид вуглецю

неметанові леткі органічні сполуки

поліароматичні вуглеводні

тверді частинки Тч2,5

тверді частинки Тч10

аміак

Усього

3513,1

2378,3

1938,7

1329,9

19,0

186,0

2363,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика           

(сума рядків 001-011)

3444,9

2300,9

1370,6

520,2

4,8

8,7

2,5

Виробництво        

(сума рядків 012-045)

66,3

70,8

507,1

454,3

14,2

142,4

9,3

Сільське господарство             

(сума рядків 046-049)

1,8

43,0

0,9

0,0

0,4

2344,7

Відходи                

(сума рядків 050-059)

0,4

0,9

5,8

2,4

 

6,6

Інші стаціонарні джерела викидів

1,5

3,9

12,2

352,1

34,5

0,0