Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
по районах у 2021 році

 

 

Обсяги викидів, т

2021 % до 2020

У тому числі

діоксиду сірки

діоксиду азоту

т

2021 % до 2020

т

2021 % до 2020

Чернігівська область

22973,0

110,0

3513,1

177,6

2378,3

103,5

 

 

 

 

 

 

 

Корюківський район

1315,0

90,4

23,6

65,4

150,5

164,1

Ніжинський район

4158,6

102,7

76,9

69,4

154,5

147,2

Новгород-Сіверський район

1211,0

107,8

24,0

115,3

35,9

97,1

Прилуцький район

5009,3

100,6

37,9

88,8

274,5

112,8

Чернігівський район

11279,1

121,6

3350,7

189,5

1762,9

96,9