x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національної безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади

Держстат України Головне управління статистики
у Чернігівській області

 RSS  Контакти  Зворотній зв'язок  Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Інформація
про стан організації роботи зі зверненнями громадян
у 2023 році


За звітний період до Головного управління статистики Чернігівській області надійшло 93 звернення громадян, з них 42 розглядалися на особистому прийомі у керівництва та 51 звернення було отримано поштою.

Колективних та повторних звернень громадян за звітний період не надходило.

Питання, що порушувалися у зверненнях громадян стосувалися:

- соціального захисту населення – 46 звернень (49,5 % від їх загальної кількості);

- діяльності центральних органів влади – 22 (23,7 %), з них:

    кадрових питань – 9 (40,9 %);

    надання статистичної інформації – 6 (27,3 %);

    надання роз'яснень щодо застосування статистичної методології – 5 (22,7 %);

    надання роз'яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного руєстру підприємств та організацій України – 2 (9,1 %);

- праці і заробітної плати – 13 (13,9 %);

- комунального господарства – 12 (12,9 %).

Серед звернень громадян надійшла скарга від громадянина Фисуна Дмитра Григоровича, але питання, порушені у зверненні, не належать до повноважень органів державної статистики. Відповідно до статті7 Закону України "Про звернення громадян", звернення направлено для розгляду за належністю та надання відповіді в межах повноважень до головного Управління ДПС у Чернігівській області.

За результатами розгляду питань у зверненнях громадян 78 (84%) було вирішено позитивно, на 13 (14%) надано роз’яснення, 1 (1%)звернення згідно статті 7 Закону України «Про звернення громадян» було перенаправлено за належністю та 1 (1%) звернення перебувaє у стадії розгляду відповідно до встановлених строків.

Головне управління статистики забезпечує виконання розпорядчих документів щодо реалізації конституційних прав громадян на звернення та обов’язкове надання їм обґрунтованої відповіді за наслідками розгляду, вживає заходи з удосконалення роботи з листами, підвищення якості їх підготовки, змістовності, грамотності та оформлення.

На колегії Головного управління статистики у Чернігівській області в січні 2023 року було розглянуто питання “Про стан роботи зі зверненнями громадян в Головному управлінні статистики” - за 2022 рік.

Підготовлена доповідна записка, в якій проведено детальний аналіз щодо роботи зі зверненнями громадян.

У зв'язку із зміною структури та штатного розпису в Головному управлінні статистики та кадровими змінами оновлено документи організаційно-розпорядчого характеру щодо вдосконалення проведення особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Чернігівській області.

У жовтні 2023 року проведено перевірку стану ведення діловодства та роботи зі зверненнями громадян у відділі збирання даних статистичних спостережень. Під час перевірки надавалася практична та методична допомога щодо вдосконалення роботи зі зверненнями громадян.

З метою оперативного реагування на звернення громадян продовжує діяти телефонна «гаряча лінія».

Продовжує функціонувати Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги в Головному управлінні статистики у Чернігівській області. Графік роботи та Порядок роботи громадської приймальні оприлюднені на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

Інформація щодо роботи зі зверненнями громадян висвітлюється на інформаційному стенді Головного управління статистики.

Щоквартально начальнику Головного управління надається зведена інформація про стан роботи зі зверненнями громадян.ДОВІДКА
щодо роботи зі зверненнями громадян, що надійшли за період з 01.01.2023 по 31.12.2023

Звідки надійшли звернення Кількість
звернень
З них Кількість
громадян,
що звернулися
123456789101112131415
1Від громадян поштою5100000 50148010100 151
2Від громадян на особистому прийомі42000 0042030012 00 00042
3Через уповноважену особу00000000000000000
4Через органи влади00000000000000 000
з них:                 
4.1від місцевих органів державної влади000000000000 00000
4.2від Держстату00000000000000000
5Через засоби масової інформації00000000000000000
6Від інших органів, установ, організацій0000000000000 0000
 Разом93 000 092 178 1301 00 193


1. Колективних. 2. Повторних. 3. Від героїв, інвалідів ВВВ. 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. 5. Пропозиції. 6. Заяви, клопотання.
7. Скарги. 8. Вирішено позитивно. 9. Відмовленно у задоволенні. 10. Дано роз'яснення. 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян".
12. Звернення,що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян". 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону Україні "Про звернення громадян".
14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів. 15. У стадії розгляду.ДОВІДКА
щодо роботи зі зверненнями громадян, що надійшли за період з 01.01.2022 по 31.12.2022

Звідки надійшли звернення Кількість
звернень
З них Кількість
громадян,
що звернулися
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 у тому числі 220 230 240 250 260 270
211212 213214215216217
1Від громадян поштою5100000 462000000 00000003002100000000 0 51
2Від громадян на особистому прийомі4200000 0110012000 00000001900 75000000 0 42
3Через уповноважену особу000000000000000 0000000000000000000 00
4Через органи влади000000000000000 0000000000000000000 00
  з них:                                        
4.1від місцевих органів державної
влади
000000000000 000 0000000000000000000 00
4.2від Держстату000000000000000 0000000000000000000 00
5Через засоби масової інформації000000000000000 0000000000000000000 00
6Від інших органів, установ, організацій000000000000 000 0000000000000000000 00
 Разом93  0000 0 461300 120000 00000 02200 950 00000 0 93 

010. Промислова політика; 020. Аграрна політика і земельні відносини; 030. Транспорт і зв'язок; 040. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво;
050. Фінансова, податкова, митна політика; 060. Соціальна політика. Соціальний захист населення; 070. Праця і заробітна плата; 080. Охорона праці та промислова безпека; 090. Охорона здоров'я; 100. Комунальне господарство;
110. Житлова політика; 120. Екологія та природні ресурси; 130. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації;
140. Сімейна та гендерна рівність. Захист прав дітей; 150. Молодь. Фізична культура і спорт; 160. Культура та культурна спадщина, туризм; 170. Освіта, наукова, науково-технічна інноваційна діяльність та інтелектуальна власність;
180. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 190. Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 200. Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;
210. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 211. Удосконалення законодавства в галузі державної статистики; 212. Дії, бездіяльність посадових осіб органів державної статистики, перегляд їх рішень; 213. Кадрові питання;
214. Надання статистичної інформації; 215. Надання роз'яснень щодо застосування статистичної методології; 216. Надання роз'яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
217. Надання роз'яснень із застосування національних статистичних класифікацій (класифікаторів); 220. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 230. Діяльність органів місцевого самоврядування;
240. Діяльність підприємств та установ; 250. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні й міжнаціональні відносини; 260. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій; 270. Інше.