Головне управління статистики
у Чернігівській області
RSS Контакти Зворотній зв'язок Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

Інформація про стан організації роботи зі зверненнями громадян

у 2019 році
Архів
2017 2018


За звітний період до органів державної статистики Чернігівської області надійшло 145 звернень громадян, з них 107 розглядалися на особистому прийомі у керівників органів держстатистики області та 38 звернень було отримано поштою.

Із загальної кількості звернень, отриманих за звітний період, 8 звернень –від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Колективних та повторних звернень громадян до органів державної статистики у Чернігівській області за звітний період не надходило.

Питання, що порушувалися у зверненнях громадян стосувалися:

- кадрових питань – 43 звернення (30 % від їх загальної кількості);

- соціального захисту населення – 36 (25 %);

- праці і заробітної плати – 27 (18 %);

- комунального господарства – 10 (7 %);

- надання роз'яснень щодо застосування статистичної методології – 10 (7 %);

- надання роз'яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 8 (5 %);

- надання статистичної інформації – 7 (5 %);

- охорони праці та промислової безпеки – 4 (3 %)

Серед звернень громадян пропозицій та скарг не надходило. Всі звернення складають заяви (клопотання).

За результатами розгляду питань у зверненнях громадян 104 (72 %) було вирішено позитивно, на 40 (28 %) надано роз’яснення та одне звернення згідно статті 7 Закону України «Про звернення громадян» було надіслано за належністю.

Головне управління статистики забезпечує виконання розпорядчих документів щодо реалізації конституційних прав громадян на звернення та обов’язкове надання їм обґрунтованої відповіді за наслідками розгляду, вживає заходи з удосконалення роботи з листами, підвищення якості їх підготовки, змістовності, грамотності та оформлення.

На розширених колегіях Головного управління статистики у Чернігівській області розглядалось питання “Про стан роботи зі зверненнями громадян в органах державної статистики Чернігівської області” в січні 2019 р. – за 2018 рік та в липні 2019 р. – за І півріччя 2019 року.

Підготовлена доповідна записка, в якій проведено детальний аналіз звернень громадян, окремо по кожному району області. Протокольне рішення щодо покращання роботи з цих питань надіслано керівникам районної ланки.

З метою оперативного реагування на звернення громадян продовжує діяти телефонна «гаряча лінія».

Продовжує функціонувати Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги в Головному управлінні статистики у Чернігівській області. Графік роботи та Порядок роботи громадської приймальні оприлюднені на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

Протягом року під час комплексної експертної оцінки управління статистики у Прилуцькому районі (травень 2019 р.) та відділу статистики у Городнянському районі (вересень 2019 р.) вивчалось питання стану роботи зі зверненнями громадян, ведення особистого прийому і порядок розгляду звернень. Під час перевірки надавалася методична допомога, аналізувалися питання, які порушувались у зверненнях громадян до начальника відділу.

Щоквартально начальнику Головного управління надається зведена інформація про стан роботи зі зверненнями громадян до органів державної статистики Чернігівської області.ДОВІДКА
щодо роботи зі зверненнями громадян, що надійшли за період з 01.01.2019 по 31.12.2019

Звідки надійшли звернення Кількість
звернень
З них Кількість
громадян,
що звернулися
123456789101112131415
1Від громадян поштою38  38 35  38 
2Від громадян на особистому прийомі107000 80107069038 00 000107
3Через уповноважену особу00000000000000000
4Через органи влади00000000000000 000
з них:                 
4.1від місцевих органів державної влади000000000000 00000
4.2від Держстату00000000000000000
5Через засоби масової інформації00000000000000000
6Від інших органів, установ, організацій0000000000000 0000
 Разом145 000 0145 0104 4001 00 0145


1. Колективних. 2. Повторних. 3. Від героїв, інвалідів ВВВ. 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. 5. Пропозиції. 6. Заяви, клопотання.
7. Скарги. 8. Вирішено позитивно. 9. Відмовленно у задоволенні. 10. Дано роз'яснення. 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян".
12. Звернення,що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян". 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону Україні "Про звернення громадян".
14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів. 15. У стадії розгляду.ДОВІДКА
щодо роботи зі зверненнями громадян, що надійшли за період з 01.01.2019 по 31.12.2019

Звідки надійшли звернення Кількість
звернень
З них Кількість
громадян,
що звернулися
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 у тому числі 220 230 240 250 260 270
211212 213214215216217
1Від громадян поштою3800000 331001000 00000003002010000000 0 38
2Від громадян на особистому прийомі1070000 0 326409000 00000006500 419000000 0 107
3Через уповноважену особу000000000000000 0000000000000000000 00
4Через органи влади000000000000000 0000000000000000000 00
  з них:                                        
4.1від місцевих органів державної
влади
000000000000 000 0000000000000000000 00
4.2від Держстату000000000000000 0000000000000000000 00
5Через засоби масової інформації000000000000000 0000000000000000000 00
6Від інших органів, установ, організацій000000000000 000 0000000000000000000 00
 Разом145  0000 0 362740 100000 00000 06800 43100 00000 0 145 

010. Промислова політика; 020. Аграрна політика і земельні відносини; 030. Транспорт і зв'язок; 040. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво;
050. Фінансова, податкова, митна політика; 060. Соціальна політика. Соціальний захист населення; 070. Праця і заробітна плата; 080. Охорона праці та промислова безпека; 090. Охорона здоров'я; 100. Комунальне господарство;
110. Житлова політика; 120. Екологія та природні ресурси; 130. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації;
140. Сімейна та гендерна рівність. Захист прав дітей; 150. Молодь. Фізична культура і спорт; 160. Культура та культурна спадщина, туризм; 170. Освіта, наукова, науково-технічна інноваційна діяльність та інтелектуальна власність;
180. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 190. Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 200. Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;
210. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 211. Удосконалення законодавства в галузі державної статистики; 212. Дії, бездіяльність посадових осіб органів державної статистики, перегляд їх рішень; 213. Кадрові питання;
214. Надання статистичної інформації; 215. Надання роз'яснень щодо застосування статистичної методології; 216. Надання роз'яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
217. Надання роз'яснень із застосування національних статистичних класифікацій (класифікаторів); 220. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 230. Діяльність органів місцевого самоврядування;
240. Діяльність підприємств та установ; 250. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні й міжнаціональні відносини; 260. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій; 270. Інше.