Головне управління статистики
у Чернігівській області
RSS Контакти Зворотній зв'язок Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

Про стан організації роботи зі зверненнями громадян

у 2020 році
Архів
2017 2018 2019


За звітний період до органів державної статистики Чернігівської області надійшло 75 звернень громадян, з них 46 розглядалися на особистому прийомі у керівників органів держстатистики області та 29 звернень було отримано поштою.

Колективних та повторних звернень громадян до органів державної статистики у Чернігівській області за звітний період не надходило.

Питання, що порушувалися у зверненнях громадян стосувалися:

- праці і заробітної плати – 34 звернення (45 % від їх загальної кількості);

- соціального захисту населення – 28 (37 %);

- комунального господарства – 6 (8 %);

- надання статистичної інформації – 3 (4 %);

- надання роз'яснень щодо застосування статистичної методології – 2 (3 %).

- охорони праці та промислової безпеки – 2 (3 %)

Серед звернень громадян пропозицій та скарг не надходило. Всі звернення складають заяви (клопотання).

За результатами розгляду питань у зверненнях громадян 50 (67 %) було вирішено позитивно, на 25 (33 %) надано роз’яснення.

Головне управління статистики забезпечує виконання розпорядчих документів щодо реалізації конституційних прав громадян на звернення та обов’язкове надання їм обґрунтованої відповіді за наслідками розгляду, вживає заходи з удосконалення роботи з листами, підвищення якості їх підготовки, змістовності, грамотності та оформлення.

На розширених колегіях Головного управління статистики у Чернігівській області розглядалось питання “Про стан роботи зі зверненнями громадян в органах державної статистики Чернігівської області” в січні 2020 р. – за 2019 рік та в липні 2020 р. – за І півріччя 2020 року.

Підготовлена доповідна записка, в якій проведено детальний аналіз щодо роботи зі звернень громадян.

З метою оперативного реагування на звернення громадян продовжує діяти телефонна «гаряча лінія».

Продовжує функціонувати Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги в Головному управлінні статистики у Чернігівській області. Графік роботи та Порядок роботи громадської приймальні оприлюднені на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

Інформація щодо роботи зі зверненнями громадян висвітлюється на інформаційному стенді Головного управління статистики.

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", вжито заходів щодо отримання поштової кореспонденції через стаціонарну поштову скриньку та забезпечено опрацювання письмових та електронних звернень громадян з використанням засобів індивідуального захисту. Також, проведено інформування громадян шляхом розміщення оголошення на вході будівлі Головного управління статистики та на офіційному вебсайті про зміни в організації прийому звернень громадян у зв'язку з карантином.

Протягом року проведено перевірки стану ведення діловодства та роботи зі зверненнями громадян у секторі планування, координації та моніторингу статистичної діяльності та відділі переписів та демографічної статистики управління збирання та підготовки даних статистичних спостережень. Під час перевірки надавалася практична та методична допомога щодо вдосконалення роботи зі зверненнями громадян.

Щоквартально начальнику Головного управління надається зведена інформація про стан роботи зі зверненнями громадян до органів державної статистики Чернігівської області.ДОВІДКА
щодо роботи зі зверненнями громадян, що надійшли за період з 01.01.2020 по 31.12.2020

Звідки надійшли звернення Кількість
звернень
З них Кількість
громадян,
що звернулися
123456789101112131415
1Від громадян поштою29  29 28  29 
2Від громадян на особистому прийомі46000 0046022024 00 00046
3Через уповноважену особу00000000000000000
4Через органи влади00000000000000 000
з них:                 
4.1від місцевих органів державної влади000000000000 00000
4.2від Держстату00000000000000000
5Через засоби масової інформації00000000000000000
6Від інших органів, установ, організацій0000000000000 0000
 Разом75 000 075 050 2500 00 075


1. Колективних. 2. Повторних. 3. Від героїв, інвалідів ВВВ. 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. 5. Пропозиції. 6. Заяви, клопотання.
7. Скарги. 8. Вирішено позитивно. 9. Відмовленно у задоволенні. 10. Дано роз'яснення. 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян".
12. Звернення,що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян". 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону Україні "Про звернення громадян".
14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів. 15. У стадії розгляду.ДОВІДКА
щодо роботи зі зверненнями громадян, що надійшли за період з 01.01.2020 по 31.12.2020

Звідки надійшли звернення Кількість
звернень
З них Кількість
громадян,
що звернулися
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 у тому числі 220 230 240 250 260 270
211212 213214215216217
1Від громадян поштою2900000 280000000 00000001000100000000 0 29
2Від громадян на особистому прийомі460000 0 034206000 0000000400 02000000 0 46
3Через уповноважену особу000000000000000 0000000000000000000 00
4Через органи влади000000000000000 0000000000000000000 00
  з них:                                        
4.1від місцевих органів державної
влади
000000000000 000 0000000000000000000 00
4.2від Держстату000000000000000 0000000000000000000 00
5Через засоби масової інформації000000000000000 0000000000000000000 00
6Від інших органів, установ, організацій000000000000 000 0000000000000000000 00
 Разом75  0000 0 283420 60000 00000 0500 020 00000 0 75 

010. Промислова політика; 020. Аграрна політика і земельні відносини; 030. Транспорт і зв'язок; 040. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво;
050. Фінансова, податкова, митна політика; 060. Соціальна політика. Соціальний захист населення; 070. Праця і заробітна плата; 080. Охорона праці та промислова безпека; 090. Охорона здоров'я; 100. Комунальне господарство;
110. Житлова політика; 120. Екологія та природні ресурси; 130. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації;
140. Сімейна та гендерна рівність. Захист прав дітей; 150. Молодь. Фізична культура і спорт; 160. Культура та культурна спадщина, туризм; 170. Освіта, наукова, науково-технічна інноваційна діяльність та інтелектуальна власність;
180. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 190. Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 200. Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;
210. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 211. Удосконалення законодавства в галузі державної статистики; 212. Дії, бездіяльність посадових осіб органів державної статистики, перегляд їх рішень; 213. Кадрові питання;
214. Надання статистичної інформації; 215. Надання роз'яснень щодо застосування статистичної методології; 216. Надання роз'яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
217. Надання роз'яснень із застосування національних статистичних класифікацій (класифікаторів); 220. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 230. Діяльність органів місцевого самоврядування;
240. Діяльність підприємств та установ; 250. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні й міжнаціональні відносини; 260. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій; 270. Інше.