Головне управління статистики
у Чернігівській області
RSS Контакти Зворотній зв'язок Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

Інформація про стан організації роботи зі звернення громадян за 2017 рік

Архів2017

За звітний період до органів державної статистики Чернігівської області надійшло 186 звернень громадян, з них 94 розглядалися на особистому прийомі у керівників органів держстатистики області, 92 звернення було отримано поштою.

Із загальної кількості звернень, надісланих за звітний період, 7 надійшло від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Колективних та повторних звернень громадян до органів державної статистики у Чернігівській області за звітний період не надходило.

Питання, що порушувалися у зверненнях громадян стосувалися:

- соціального захисту – 100 (54% від їх загальної кількості);

- праці й заробітної плати – 36 (19,4%);

- комунального господарства – 13 (7%);

- кадрових питань – 12 (6,5%);

- надання статистичної інформації – 12 (6,5%);

- надання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 4 (2%);

- фінансової, податкової, митної політики – 4 (2%);

- надання роз'яснень з питань застосування статистичної методології – 3 (1,6%);

- житлової політики - 2 (1%).

За результатами розгляду питань у зверненнях громадян 167 (90%) було вирішено позитивно, на 18 (9,7%) надано роз’яснення та одне знаходиться у стадії розгляду.

Головне управління статистики забезпечує виконання розпорядчих документів щодо реалізації конституційних прав громадян на звернення та обов’язкове надання їм обґрунтованої відповіді за наслідками розгляду, вживає заходи з удосконалення роботи з листами, підвищення якості їх підготовки, змістовності, грамотності та оформлення.

На розширених колегіях Головного управління статистики у Чернігівській області розглядалось питання “Про стан роботи зі зверненнями громадян в органах державної статистики Чернігівської області” в січні 2017 р. – за 2016 рік та в липні 2017 р. – за І півріччя 2017 року.

На колегію була підготовлена доповідна записка, в якій проведено детальний аналіз звернень громадян, окремо по кожному району області. Протокольне рішення щодо покращання роботи з цих питань надіслано керівникам районної ланки.

З метою оперативного реагування на звернення громадян забезпечена робота телефонної «гарячої лінії».

Діяла Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги в Головному управлінні статистики у Чернігівській області. Графік роботи та Порядок роботи громадської приймальні оприлюднено на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

Протягом року під час комплексної експертної оцінки відділів статистики у Козелецькому районі (травень 2017 р.) та у Корюківському районі (вересень 2017 р.) вивчалось питання стану роботи зі зверненнями громадян, ведення особистого прийому і порядок розгляду звернень. Під час перевірки надавалася методична допомога, аналізувалися питання, які порушувались у зверненнях громадян до начальника відділу.

Щоквартально начальнику Головного управління надається зведена інформація про стан роботи зі зверненнями громадян до органів державної статистики Чернігівської області.
ДОВІДКА
щодо роботи зі зверненнями громадян, що надійшли за період з 01.01.17 по 31.12.17

Звідки надійшли звернення Кількість
звернень
З них Кількість
громадян,
що звернулися
123456789101112131415
1Від громадян поштою9200000 92091000000 192
2Від громадян на особистому прийомі94000 719307601800 00094
3Через уповноважену особу00000000000000000
4Через органи влади00000000000000 000
з них                 
4.1Від місцевих органів державної влади000000000000 00000
4.2від Держстату00000000000000000
5Через засоби масової інформації00000000000000000
6Від інших органів, установ, організацій0000000000000 0000
 Разом186000 7118501670180000 1186


1. Колективних. 2. Повторних. 3. Від героїв, інвалідів ВВВ. 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. 5. Пропозиції. 6. Заяви, клопотання. 7. Скарги. 8. Вирішено позитивно. 9. Відмовленно у задоволенні. 10. Дано роз'яснення. 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян". 12. Звернення,що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян". 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону Україні "Про звернення громадян". 14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів. 15. У стадії розгляду.


ДОВІДКА
щодо роботи зі зверненнями громадян, що надійшли за період з 01.01.17 по 31.12.17

  З них  
    у тому числі    
Звідки надійшли звернення Кількість
звернень
010020030040050060070080090100110120130140150160170 180190191192193194195196197200210220230240 Кількість
громадян,
що звернулися
1Від громадян поштою92 00000 920000000 000000000000000000 92
2Від громадян на особистому прийомі9400004 8360132000 000003100 121234000000 94
3Через уповноважену особу000000000000000 000000000000000000
4Через органи влади000000000000000 000000000000000000
  з них                                    
4.1Від місцевих органів
державної влади
000000000000 000 000000000000000000
4.2від Держстату000000000000000 000000000000000000
5Через засоби масової інформації000000000000000 000000000000000000
6Від інших органів, установ, організацій000000000000 000 000000000000000000
 Разом18600004 1003601320000 00003100121234000000 186

010. Промислова політика; 020. Аграрна політика і земельні відносини; 030. Транспорт і зв'язок; 040. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво; 050. Фінансова, податкова, митна політика; 060. Соціальний захист; 070. Праця і заробітна плата; 080. Охорона здоров'я; 090. Комунальне господарство; 100. Житлова політика; 110. Екологія та природні ресурси; 120. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян; 130. Сім'я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт; 140. Культура та культурна спадщина, туризм; 150. Освіта, наукова, науково-технічна інноваційна діяльність та інтелектуальна власність; 160. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 170. Діяльність об'єднань громадян, релігія таміжконфесійні відносини; 180. Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України; 190. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 191. Удосконалення законодавства в галузі державної статистики; 192. Дії, бездіяльність посадових осіб органів державної статистики, перегляд їх рішень; 193. Кадрові питання; 194. Надання статистичної інформації; 195. Надання роз'яснень з питань застосування статистичної методології; 196. Надання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; 197. Надання роз'яснень із застосування національних статистичних класифікацій (класифікаторів); 200. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 210. Діяльність органів місцевого самоврядування; 220. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні й міжнаціональні відносини; 230. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій; 240. Інше.