x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національної безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади

Держстат України Головне управління статистики
у Чернігівській області

 RSS  Контакти  Зворотній зв'язок  Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

Інформація

щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян та вжитих заходів,

спрямованих на забезпечення гарантування реалізації конституційного

права громадян на звернення, за 2021 рік
Архів
2017 2018 2019 2020


На виконання положень Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 Головне управління статистики у Чернігівській області протягом 2021 року проводило відповідну роботу щодо неухильного виконання норм Закону України "Про звернення громадян", забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення, особистий прийом і обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді.

За звітний період до Головного управління статистики Чернігівській області надійшло 84 звернення громадян, з них 34 розглядалися на особистому прийомі у керівництва та 50 звернень було отримано поштою.

Колективних та повторних звернень громадян за звітний період не надходило.

Питання, що порушувалися у зверненнях громадян стосувалися:

- соціального захисту населення – 50 звернень (59,5 % від їх загальної кількості);

- кадрових питань – 17 (20,2 %);

- надання роз'яснень щодо застосування статистичної методології – 8 (9,5 %).

- надання статистичної інформації – 3 (3,6 %);

- надання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – 3 (3,6%);

- праці і заробітної плати – 2 (2,4 %);

- комунального господарства – 1 (1,2 %);

Серед звернень громадян пропозицій та скарг не надходило. Всі звернення складають заяви (клопотання).

За результатами розгляду питань у зверненнях громадян 72 (86 %) було вирішено позитивно, на 9 (11 %) надано роз’яснення, 1 звернення згідно статті 7 Закону України «Про звернення громадян» було надіслано за належністю та 2 (3 %) звернення перебували у стадії розгляду відповідно до встановлених строків.

Головне управління статистики забезпечує виконання розпорядчих документів щодо реалізації конституційних прав громадян на звернення та обов’язкове надання їм обґрунтованої відповіді за наслідками розгляду, вживає заходи з удосконалення роботи з листами, підвищення якості їх підготовки, змістовності, грамотності та оформлення.

На розширених колегіях Головного управління статистики у Чернігівській області розглядалось питання “Про стан роботи зі зверненнями громадян в органах державної статистики Чернігівської області” в січні 2021 р. – за 2020 рік та в липні 2021 р. – за І півріччя 2021 року.

Підготовлена доповідна записка, в якій проведено детальний аналіз щодо роботи зі звернень громадян.

З метою оперативного реагування на звернення громадян продовжує діяти телефонна «гаряча лінія».

Продовжує функціонувати Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги в Головному управлінні статистики у Чернігівській області. Графік роботи та Порядок роботи громадської приймальні оприлюднені на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

Інформація щодо роботи зі зверненнями громадян висвітлюється на інформаційному стенді Головного управління статистики.

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", вжито заходи щодо отримання поштової кореспонденції через стаціонарну поштову скриньку. Також, проведено інформування громадян шляхом розміщення оголошення на вході будівлі Головного управління статистики та на офіційному вебсайті про зміни в організації прийому звернень громадян у зв'язку з карантином.

Щоквартально начальнику Головного управління надається зведена інформація про стан роботи зі зверненнями громадян до органів державної статистики Чернігівської області.

Усі звернення, що надійшли до Головного управління статистики у 2021 році, розглянуто оперативно. Громадянам надано ґрунтовні відповіді.ДОВІДКА
щодо роботи зі зверненнями громадян, що надійшли за період з 01.01.2021 по 31.12.2021

Звідки надійшли звернення Кількість
звернень
З них Кількість
громадян,
що звернулися
123456789101112131415
1Від громадян поштою4900000 49046000100 249
2Від громадян на особистому прийомі34000 003402608 00 00034
3Через уповноважену особу10000010001000001
4Через органи влади00000000000000 000
з них:                 
4.1від місцевих органів державної влади000000000000 00000
4.2від Держстату00000000000000000
5Через засоби масової інформації00000000000000000
6Від інших органів, установ, організацій0000000000000 0000
 Разом84 000 084 072 901 00 284


1. Колективних. 2. Повторних. 3. Від героїв, інвалідів ВВВ. 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. 5. Пропозиції. 6. Заяви, клопотання.
7. Скарги. 8. Вирішено позитивно. 9. Відмовленно у задоволенні. 10. Дано роз'яснення. 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян".
12. Звернення,що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян". 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону Україні "Про звернення громадян".
14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів. 15. У стадії розгляду.ДОВІДКА
щодо роботи зі зверненнями громадян, що надійшли за період з 01.01.2021 по 31.12.2021

Звідки надійшли звернення Кількість
звернень
З них Кількість
громадян,
що звернулися
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 у тому числі 220 230 240 250 260 270
211212 213214215216217
1Від громадян поштою4900000 490000000 00000000000000000000 0 49
2Від громадян на особистому прийомі3400000 12001000 00000003000 178000000 0 34
3Через уповноважену особу100000000000000 0000001000100000000 01
4Через органи влади000000000000000 0000000000000000000 00
  з них:                                        
4.1від місцевих органів державної
влади
000000000000 000 0000000000000000000 00
4.2від Держстату000000000000000 0000000000000000000 00
5Через засоби масової інформації000000000000000 0000000000000000000 00
6Від інших органів, установ, організацій000000000000 000 0000000000000000000 00
 Разом84  0000 0 50200 10000 00000 03100 1780 00000 0 84 

010. Промислова політика; 020. Аграрна політика і земельні відносини; 030. Транспорт і зв'язок; 040. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво;
050. Фінансова, податкова, митна політика; 060. Соціальна політика. Соціальний захист населення; 070. Праця і заробітна плата; 080. Охорона праці та промислова безпека; 090. Охорона здоров'я; 100. Комунальне господарство;
110. Житлова політика; 120. Екологія та природні ресурси; 130. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації;
140. Сімейна та гендерна рівність. Захист прав дітей; 150. Молодь. Фізична культура і спорт; 160. Культура та культурна спадщина, туризм; 170. Освіта, наукова, науково-технічна інноваційна діяльність та інтелектуальна власність;
180. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 190. Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 200. Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;
210. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 211. Удосконалення законодавства в галузі державної статистики; 212. Дії, бездіяльність посадових осіб органів державної статистики, перегляд їх рішень; 213. Кадрові питання;
214. Надання статистичної інформації; 215. Надання роз'яснень щодо застосування статистичної методології; 216. Надання роз'яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
217. Надання роз'яснень із застосування національних статистичних класифікацій (класифікаторів); 220. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 230. Діяльність органів місцевого самоврядування;
240. Діяльність підприємств та установ; 250. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні й міжнаціональні відносини; 260. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій; 270. Інше.