x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 RSS
 Контакти
 Зворотній зв'язок
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 


Населення та міграція | Ринок праці | Зайнятість та безробіття | Оплата праці та соціально–трудові відносини | Освіта | Охорона здоров'я | Доходи та умови життя | Соціальний захист | Населені пункти та житло | Правосуддя та злочинність | Культура | Національні рахунки | Діяльність підприємств | Послуги | Внутрішня торгівля | Капітальні інвестиції | Сільське, лісове та рибне господарство | Енергетика | Промисловість | Будівництво | Транспорт | Туризм | Навколишнє середовище | Показники Єдиного державного реєстру | Зовнішньоекономічна діяльність | Ціни | Наука, технології та інновації | Інформаційне суспільство | Kомплексна статистикаПерелік матеріалів
Індекс відпові-дального підрозділу (місце зберігання документу)
Дата створення (оприлюднення)
Період, за який підготовлено статистичну інформацію
січень лютий березеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
I. Статистична інформація
Демографічна та соціальна
статистика

Населення та міграція
 
Чисельність населення 03.2 23
01-11.
2019
21
2019
23
01.
2020
24
01-02.
2020
21
01-03.
2020
23
01-04.
2020
23
01-05.
2020
21
01-06.
2020
23
01-07.
2020
22
01-08.
2020
23
01-09.
2020
21
01-10.
2020
Природний рух населення 03.2 23
01-11.
2019
21
2019
Кількість живонароджених, померлих 03.2 23
01.
2020
24
01-02.
2020
21
01-03.
2020
23
01-04.
2020
23
01-05.
2020
21
01-06.
2020
23
01-07.
2020
22
01-08.
2020
23
01-09.
2020
21
01-10.
2020
Кількість померлих за окремими причинами смерті 03.2 23
01.
2020
24
01-02.
2020
21
01-03.
2020
23
01-04.
2020
23
01-05.
2020
21
01-06.
2020
23
01-07.
2020
22
01-08.
2020
23
01-09.
2020
21
01-10.
2020
Міграційний рух населення 03.2 23
01-11.
2019
21
01-12.
2019
15
2019
Кількість прибулих, вибулих 03.2 23
01.2020
24
01-02.
2020
21
01-03.
2020
23
01-04.
2020
23
01-05.
2020
21
01-06.
2020
23
01-07.
2020
22
01-08.
2020
23
01-09.
2020
21
01-10.
2020
Населення (1995–2019) 03.2 27
2019
01
2019
28
2019

Ринок праці
 
Основні показники ринку праці(2000–2019) 07.1 31
2019
Основні показники ринку праці 07.1 31
2019
30
І кв.
2020
29
І півр. 2020
30
9 міс. 2020

Зайнятість та безробіття
 
Робоча сила за статтю та місцем проживання 07.1 06
2019
Оплата праці та
соціально-трудові
відносини
Щомісячні дані
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 07.1 02
11.2019
03
12.2019
04
01.2020
01
02.2020
04
03.2020
02
04.2020
03
05.2020
03
06.2020
02
07.2020
02
08.2020
02
09.2020
02
10.2020
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності 07.1 02
11.2019
03
12.2019
04
01.2020
01
02.2020
04
03.2020
02
04.2020
03
05.2020
03
06.2020
02
07.2020
02
08.2020
02
09.2020
02
10.2020
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 07.1 02
11.2019
03
12.2019
04
01.2020
01
02.2020
04
03.2020
02
04.2020
03
05.2020
03
06.2020
02
07.2020
02
08.2020
02
09.2020
02
10.2020
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 07.1 02
11.2019
03
12.2019
04
01.2020
01
02.2020
04
03.2020
02
04.2020
03
05.2020
03
06.2020
02
07.2020
02
08.2020
02
09.2020
02
10.2020
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності 07.1 02
11.2019
03
12.2019
04
01.2020
01
01-02.2020
04
01-03.2020
02
01-04.2020
03
01-05.2020
03
01-06.2020
02
01-07.2020
02
01-08.2020
02
01-09.2020
02
01-10.2020
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число 07.1 02
11.2019
04
01.2020
01
02.2020
04
03.2020
02
04.2020
03
05.2020
02
07.2020
01
08.2020
02
09.2020
02
10.2020
31
12.2019
31
06.2020
31
11.2020
Щоквартальні дані
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності 07.1 05
12.2019
03
03.2020
03
06.2020
03
09.2020
Відпрацьований час штатних працівників по містах та районах 07.1 05
ІV кв.2019
03
І кв.2020
03
ІІ кв.2020
03
ІІІ кв.2020
Кількість штатних працівників по містах та районах 07.1 05
ІV кв.2019
03
І кв.2020
03
ІІ кв.2020
03
ІІІ кв.2020
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах 07.1 05
ІV кв.2019
03
І кв.2020
03
ІІ кв.2020
03
ІІІ кв.2020
Річні дані
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2019) 07.1 06
2019
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2019) 07.1 06
2019
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня (2000–2020) 07.1 10
2020

Освіта
 
Заклади дошкільної освіти
(1995–2019)
07.1 22
2019
Заклади загальної середньої освіти (1995–2019) 07.1 24
2019/20 навч. рік
Заклади професійної ( професійно-технічної) освіти (1995–2019) 07.1 24
2019
Заклади вищої освіти (1995–2019) 07.1 25
2019/20 навч. рік

Доходи та умови життя
 
Характеристика домогосподарств (2010–2019) 07.2 06
2019
Структура сукупних ресурсів (2010–2019) 07.2 06
2019
Структура сукупних витрат (2010–2019) 07.2 06
2019
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010–2019) 07.2 13
2019
Диференціація життєвого рівня населення (2010–2019) 07.2 13
2019
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010–2019) 07.2 06
2019

Населені пункти та житло
 
Житловий фонд (1995–2019) 07.1 13
2019

Економічна діяльність
 
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт 09 31
2018
(остаточні дані)
10
2019
(попередні дані)
Доходи населення 09 17
2018
(остаточні дані)
30
2019
(попередні дані)

Діяльність підприємств
 

Розвиток підприємництва
 
Показники структурної
статистики по суб’єктах
господарювання
Показники діяльності суб'єктів господарювання з розподілом за їх розмірами 08 23
2016-2019
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році 08 23
2019
Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2019 році 08 23
2019
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році 08 23
2019
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2019 році 08 23
2019
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році 08 23
2019
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2019 році 08 23
2019
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році 08 23
2019
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2019 році 08 23
2019
Показники діяльності
підприємств
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 26
2019
(попередні дані)
23
2019
(остаточні дані)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 26
2019
(попередні дані)
23
2019
(остаточні дані)
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 26
2019
(попередні дані)
23
2019
(остаточні дані)
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 26
2019
(попередні дані)
23
2019
(остаточні дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 26
2019
(попередні дані)
23
2019
(остаточні дані)
Фінансові результати
підприємств до
оподаткування
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності 08 23
2019
(попередні дані)
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах 08 23
2019
(попередні дані)
23
2019
(остаточні дані)
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 23
2019
(попередні дані)
23
2019
(остаточні дані)
Рентабельність
операційної діяльності
підприємств
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності 08 23
2019
Показники балансу
підприємств
Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах 08 26
2019
(попередні дані)
23
2019
(остаточні дані)
Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал, поточні зобов'язання і забезпечення) підприємств за видами економічної діяльності 08 23
2019

Послуги
 
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по області 08 10
IV кв. 2019
09
I кв. 2020
08
II кв. 2020
08
III кв. 2020

Внутрішня торгівля
 
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 08 02
2005-2019
19
01-03.
2020
18
01-06.
2020
18
01-09.
2020
Роздрібна торгівля (щомісячна інформація) 08 23
01-12.
2019
24
01.
2020
24
01-02.
2020
23
01-03.
2020
25
01-04.
2020
24
01-05.
2020
23
01-06.
2020
25
01-07.
2020
23
01-08.
2020
23
01-09.
2020
24
01-10.
2020
23
01-11.
2020

Капітальні інвестиції
 
Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальні показники) 08 26
01-12.
2019
26
01-03.
2020
26
01-06.
2020
26
01-09.
2020
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальні показники) 08 26
01-12.
2019
26
01-03.
2020
26
01-06.
2020
26
01-09.
2020
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальні показники) 08 26
01-12.
2019
26
01-03.
2020
26
01-06.
2020
26
01-09.
2020
Індекс капітальних інвестицій 08 26
01-12.
2019
26
01-03.
2020
26
01-06.
2020
26
01-09.
2020
Капітальні інвестиції за видами активів (щорічні показники) 08 14
2010-2019
(остаточні дані)
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щорічні показники) 08 14
2010-2019
(остаточні дані)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щорічні показники) 08 14
2010-2019
(остаточні дані)

Сільське, лісове та рибне господарство
 
Сільське господарство
Рослинництво
Індекси сільськогосподарської продукції 06.2 02
1991-2019
Виробництво сільськогосподарських культур 06.2 27
2019
22
на 01.07.
2020
20
на 01.08.
2020
21
на 01.09.
2020
20
на 01.10.
2020
20
на 01.11.
2020
21
на 01.12.
2020
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств 06.2 27
2019
22
на 01.07.
2020
20
на 01.08.
2020
21
на 01.09.
2020
20
на 01.10.
2020
20
на 01.11.
2020
21
на 01.12.
2020
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах 06.2 27
2019
22
на 01.07.
2020
20
на 01.08.
2020
21
на 01.09.
2020
20
на 01.10.
2020
20
на 01.11.
2020
21
на 01.12.
2020
Виробництво соняшнику в підприємствах по містах обласного значення та районах 06.2 27
2019
21
на 01.09.
2020
20
на 01.10.
2020
20
на 01.11.
2020
21
на 01.12.
2020
Рослинництво 06.2 27
1995-2019
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2019 року 06.2 25
2019
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2019 року 06.2 25
2019
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2019 року 06.2 25
2019
Тваринництво
Кількість сільськогосподарських тварин 06.2 21
на 01.01.
2020
(попередні дані)
20
на 01.02.
2020
19
на 01.03.
2020
21
на 01.04.
2020
21
на 01.05.
2020
19
на 01.06.
2020
20
на 01.07.
2020
19
на 01.08.
2020
18
на 01.09.
2020
22
на 01.10.
2020
19
на 01.11.
2020
21
на 01.12.
2020
26
на01.01.
2020
(остаточні дані)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств 06.2 21
на 01.01.
2020
(попередні дані)
20
на 01.02.
2020
19
на 01.03.
2020
21
на 01.04.
2020
21
на 01.05.
2020
19
на 01.06.
2020
20
на 01.07.
2020
19
на 01.08.
2020
18
на 01.09.
2020
22
на 01.10.
2020
19
на 01.11.
2020
21
на 01.12.
2020
26
на01.01.
2020
(остаточні дані)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах 06.2 21
на 01.01.
2020
(попередні дані)
20
на 01.02.
2020
19
на 01.03.
2020
21
на 01.04.
2020
21
на 01.05.
2020
19
на 01.06.
2020
20
на 01.07.
2020
19
на 01.08.
2020
18
на 01.09.
2020
22
на 01.10.
2020
19
на 01.11.
2020
21
на 01.12.
2020
26
на01.01.
2020
(остаточні дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва 06.2 21
на 01.01.
2020
(попередні дані)
20
на 01.02.
2020
19
на 01.03.
2020
21
на 01.04.
2020
21
на 01.05.
2020
19
на 01.06.
2020
20
на 01.07.
2020
19
на 01.08.
2020
18
на 01.09.
2020
22
на 01.10.
2020
19
на 01.11.
2020
21
на 01.12.
2020
26
на01.01.
2020
(остаточні дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств 06.2 21
на 01.01.
2020
(попередні дані)
20
на 01.02.
2020
19
на 01.03.
2020
21
на 01.04.
2020
21
на 01.05.
2020
19
на 01.06.
2020
20
на 01.07.
2020
19
на 01.08.
2020
18
на 01.09.
2020
22
на 01.10.
2020
19
на 01.11.
2020
21
на 01.12.
2020
26
на01.01.
2020
(остаточні дані)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах 06.2 21
на 01.01.
2020
(попередні дані)
20
на 01.02.
2020
19
на 01.03.
2020
21
на 01.04.
2020
21
на 01.05.
2020
19
на 01.06.
2020
20
на 01.07.
2020
19
на 01.08.
2020
18
на 01.09.
2020
22
на 01.10.
2020
19
на 01.11.
2020
21
на 01.12.
2020
26
на 01.01.
2020
(остаточні дані)
Тваринництво 06.2 26
1995-2019
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами 06.2 21
01.2020
24
01-02.
2020
23
01-03.
2020
22
01-04.
2020
24
01-05.
2020
21
01-06.
2020
21
01-07.
2020
22
01-08.
2020
22
01-09.
2020
23
01-10.
2020
22
01-11.
2020
03
2019
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами 06.2 03
1996-2019
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються його вирощуванням, зберіганням та переробленням 06.2 21
на 01.01.
2020
24
на 01.03.
2020
23
на 01.04.
2020
22
на 01.05.
2020
24
на 01.06.
2020
21
на 01.07.
2020
21
на 01.08.
2020
22
на 01.09.
2020
22
на 01.10.
2020
23
на 01.11.
2020
22
на 01.12.
2020
21
на 01.02.
2020
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 06.2 11
2019
23
01-03.
2020
23
01-06.
2020
23
01-09.
2020
Надходження молока на переробні підприємства 06.2 11
2019
23
01-03.
2020
23
01-06.
2020
23
01-09.
2020
Лісове господарство та
мисливство
Заготівля деревини за видами лісової продукції 06.2 21
2010-2019
Заготівля деревини за породним складом деревостанів 06.2 21
2019
Відтворення лісів 06.2 21
2010-2019
Заготівля деревини за системами та видами рубок 06.2 21
2019
Загибель лісових насаджень за причинами 06.2 21
2019
Захист лісів від шкідників і хвороб 06.2 21
2005-2019
Реалізація лісової продукції в межах України за видами 06.2 22
2019
Кількість мисливських тварин та їх добування 06.2 08
1991-2019
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами 06.2 08
2019
Розведення мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення в ареалах перебування за видами 06.2 08
2019

Енергетика
 
Використання палива (щомісячна інформація) 08 28
12.2019
26
01.2020
26
02.2020
27
03.2020
26
04.2020
26
05.2020
27
06.2020
26
07.2020
28
08.2020
28
09.2020
26
10.2020
28
11.2020
Запаси палива (щомісячна інформація) 08 28
12.2019
26
01.2020
26
02.2020
27
03.2020
26
04.2020
26
05.2020
27
06.2020
26
07.2020
28
08.2020
28
09.2020
26
10.2020
28
11.2020
Використання та запаси палива 08 24
2019
Постачання та використання енергії 08 25
2019

Промисловість
 
Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація) 08 28
01-12.
2019
02
01.
2020
29
01-03.
2020
28
01-04.
2020
30
01-05.
2020
28
01-06.
2020
31
01-07.
2020
29
01-08.
2020
28
01-09.
2020
27
01-10.
2020
30
01-11.
2020
27
01-02.
2020
Індекси промислової продукції за видами діяльності (остаточні дані) 08 28
2019
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація) 08 09
01-11.
2019
05
01-12.
2019
06
01.
2020
06
01-02.
2020
08
01-03.
2020
04
01-04.
2020
08
01-05.
2020
05
01-06.
2020
07
01-07.
2020
07
01-08.
2020
05
01-09.
2020
07
01-10.
2020
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за 2019 рік (остаточні дані) 08 12
2019
Виробництво промислової продукції за видами (щомісячна інформація) 08 28
01-12.
2019
02
01.
2020
29
01-03.
2020
28
01-04.
2020
30
01-05.
2020
28
01-06.
2020
31
01-07.
2020
29
01-08.
2020
28
01-09.
2020
27
01-10.
2020
30
01-11.
2020
27
01-02.
2020
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2013–2019 роках 08 28
2019
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2010–2019) 08 26
2019
(попередні дані)
23
2019
(остаточні дані)
Виробництво промислової продукції за видами за 2011–2019 роки 08 06
2019

Будівництво
 
Діяльність будівельних
підприємств
Індекси будівельної продукції за видами (остаточні дані) 08 10
2019
Індекси будівельної продукції за видами (2011-2019) 08 10
2011-2019
Індекси будівельної продукції за видами (щомісячна інформація) 08 29
2019
(попередні дані)
06
01.
2020
03
01-02.
2020
07
01-03.
2020
09
01-04.
2020
07
01-05.
2020
05
01-06.
2020
07
01-07.
2020
06
01-08.
2020
05
01-09.
2020
04
01-10.
2020
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами, характером будівництва (щомісячна інформація) 08 29
2019
(попередні дані)
06
01.
2020
03
01-02.
2020
07
01-03.
2020
09
01-04.
2020
07
01-05.
2020
05
01-06.
2020
07
01-07.
2020
06
01-08.
2020
05
01-09.
2020
04
01-10.
2020
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами, характером будівництва (остаточні показники) 08 10
2019
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами, характером будівництва (2010-2019) 08 10
2019
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва 08 29
2019
(попередні дані)
06
01.2020
03
01-02.
2020
07
01-03.
2020
09
01-04.
2020
07
01-05.
2020
05
01-06.
2020
07
01-07.
2020
06
01-08.
2020
05
01-09.
2020
04
01-10.
2020
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2011-2019) 08 10
2019
Початок та завершення
будівництва об'єктів
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по містах обласного значення та районах (щоквартальні показники) 08 02
01-12.
2019
29
01-03.
2020
31
01-06.
2020
30
01-09.
2020
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2019) 08 12
2018-2019
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2019) 08 12
2018-2019
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2019) 08 12
2018-2019

Транспорт
 
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту 08 15
1995-2019
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту 08 15
1995-2019

Туризм
 
Колективні засоби розміщування 07.1 30
2018-2019
Кількість туристів, обслугованих тураператорами та турагентами, за видами туризму (2000–2019) 07.1 17
2019

Навколишнє середовище
 
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 06.2 28
1990-2019
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря 06.2 28
1990-2019
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 06.2 28
2019
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах 06.2 28
2019
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атосферне повітря за видами економічної діяльності (сенкція за КВЕД) 06.2 28
2019
Утворення та поводження з відходами 06.2 30
1995-2019
Утворення та поводження з відходами І–ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів 06.2 26
2019
(попередні дані)
30
2019
Утворення та поводження з відходами І-IV класів небезпеки за категоріями матеріалів 06.2 26
2019
(попередні дані)
30
2019
Утворення відходів по містах обласного значення та районах 06.2 30
2019
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах 06.2 30
2019
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів у містах обласного значення та районах 06.2 30
2019
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах 06.2 30
2019
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів 06.2 30
2019
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами прородоохоронних заходів 06.2 29
2019
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів 06.2 29
2019
Витрати на охорону навколишнього природгого середовища по містах обласного значення та районах 06.2 29
2019
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності 06.2 29
2019
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів 06.2 29
2019
Показники Єдиного
державного реєстру
підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ)
Кількість юридичних осіб по містах та районах 03.3 15
на 01.01.
2020
15
на 01.04.
2020
15
на 01.07.
2020
15
на 01.10.
2020
Кількість юридичних осіб за організаційними формами 03.3 15
на 01.01.
2020
15
на 01.04.
2020
15
на 01.07.
2020
15
на 01.10.
2020

Зовнішньоекономічна
діяльність та платіжний
баланс

 
Зовнішня торгівля товарами
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна інформація) 08 21
01-11.
2019
20
2019
24
01.
2020
22
01-02.
2020
21
01-03.
2020
22
01-04.
2020
21
01-05.
2020
20
01-06.
2020
22
01-07.
2020
21
01-08.
2020
20
01-09.
2020
22
01-10.
2020
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (остаточні дані) 08 01
2019
Товарна структура зовнішньої торгівлі Чернігівської області (щомісячна інформація) 08 21
01-11.
2019
20
2019
24
01.
2020
22
01-02.
2020
21
01-03.
2020
22
01-04.
2020
21
01-05.
2020
20
01-06.
2020
22
01-07.
2020
21
01-08.
2020
20
01-09.
2020
22
01-10.
2020
Товарна структура зовнішньої торгівлі Чернігівської області (остаточні дані) 08 01
2019
Зовнішня торгівля послугами
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Чернігівської області (щоквартальні показники) 08 20
2019
21
01-03.
2020
20
01-06.
2020
20
01-09.
2020
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами 08 20
2019
21
01-03.
2020
20
01-06.
2020
20
01-09.
2020
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу (остаточні дані) 08 01
2019
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2019) 08 01
2019
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами (остаточні дані) 08 01
2019
Інвестиції
зовнішньоекономічної
діяльності
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в економіці області 08 18
2019
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності 08 18
2019
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області з країн світу за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) 08 18
2019
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) 08 18
1995-2019
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області за країнами світу 08 18
2010-2019
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності 08 18
2010-2019

Ціни
 
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) (щомісячна інформація) 05 15
12.2019
14
01.2020
16
02.2020
15
03.2020
15
04.2020
15
05.2020
15
06.2020
14
07.2020
15
08.2020
15
09.2020
13
10.2020
15
11.2020
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) (щомісячна інформація) 05 15
12.2019
14
01.2020
16
02.2020
15
03.2020
15
04.2020
15
05.2020
15
06.2020
14
07.2020
15
08.2020
15
09.2020
13
10.2020
15
11.2020
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2019 роках (грудень до грудня попереднього року) 05 15
2019

Наука, технології та
інновації

 
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу 08 21
2010-2019
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт 08 21
2010-2019
Інноваційна активність промислових підприємств 08 12
2000-2019
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств 08 12
2000-2019
Впровадження інновацій на промислових підприємствах 08 12
2000-2019

Інформаційне суспільство
 
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку (річні дані) 08 24
2019

Комплексна статистика
 
Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області 09 02
01-11.
2019
03
01.
2020
04
01-03.
2020
02
01-04.
2020
02
01-05.
2020
02
01-07.
2020
01
01-08.
2020
02
01-09.
2020
01
01-10.
2020
24
2019
31
01-02.
2020
31
01-06.
2020
31
01-11.
2020
Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області, міст обласного значення, районів (2000–2019) 09 30
2019

*Довідково:
 


Індекс
відповідального
підрозділу
Назва відповідального підрозділу
(місце зберігання документу)
 
03.2Відділ переписів та демографічної статистики
03.3Сектор ведення реєстру статистичних одиниць
05Відділ реєстрації цін
06.2Відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
07.1Відділ обробки даних соціальної статистики
07.2Відділ обробки даних вибіркових обстежень населення
08Відділ аналізу даних статистичних спостережень
09Відділ поширення інформації та комунікацій