Головне управління статистики
у Чернігівській області
RSS Контакти Зворотній зв'язок Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

Календар оприлюднення статистичної інформації на 2022 рік

Населення та міграція | Зайнятість та безробіття | Оплата праці та соціально–трудові відносини | Освіта | Доходи та умови життя | Населені пункти та житло | Національні рахунки | Діяльність підприємств | Послуги | Внутрішня торгівля | Капітальні інвестиції | Сільське, лісове та рибне господарство | Енергетика | Промисловість | Будівництво | Транспорт | Туризм | Реєстр статистичних одиниць | Навколишнє середовище | Зовнішньоекономічна діяльність | Ціни | Наука, технології та інновації | Kомплексна статистика


Перелік матеріалів
Індекс відпові-дального підрозділу
Дата оприлюднення
Період, за який підготовлено експрес-випуск
січень лютий березеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
I. Статистична інформація
Демографічна та соціальна
статистика

Населення та міграція
 
Чисельність населення по районах (попередні дані) 03.2 20
01-11.
2021
22
01-12.
2021
22
01.
2022
20
01-02.
2022
20
01-03.
2022
21
01-04.
2022
20
01-05.
2022
22
01-06.
2022
21
01-07.
2022
20
01-08.
2022
22
01-09.
2022
21
01-10.
2022
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) 03.2 20
01-11.
2021
22
01-12.
2021
22
01.
2022
20
01-02.
2022
20
01-03.
2022
21
01-04.
2022
20
01-05.
2022
22
01-06.
2022
21
01-07.
2022
20
01-08.
2022
22
01-09.
2022
21
01-10.
2022
Кількість живонароджених, померлих по районах 03.2 20
01-11.
2021
22
01-12.
2021
(попередні дані)
22
01.
2022
20
01-02.
2022
20
01-03.
2022
21
01-04.
2022
20
01-05.
2022
22
01-06.
2022
21
01-07.
2022
20
01-08.
2022
22
01-09.
2022
21
01-10.
2022
15
01-12.
2021
(остаточні дані)
Кількість померлих за причинами смерті 03.2 20
01-11.
2021
22
01-12.
2021
(попередні дані)
22
01.
2022
20
01-02.
2022
20
01-03.
2022
21
01-04.
2022
20
01-05.
2022
22
01-06.
2022
21
01-07.
2022
20
01-08.
2022
22
01-09.
2022
21
01-10.
2022
15
01-12.
2021
(остаточні дані)
Населення (1995–2021) 03.2 27
(1990–
2021)
15
(1990–
2021)
26
(1990–
2021)
29
(1990–
2021)
Кількість прибулих, вибулих по районах 03.2 20
01-11.
2021
22
01-12.
2021
(попередні дані)
22
01.
2022
20
01-02.
2022
20
01-03.
2022
21
01-04.
2022
20
01-05.
2022
22
01-06.
2022
21
01-07.
2022
20
01-08.
2022
22
01-09.
2022
21
01-10.
2022
14
01-12.
2021
(остаточні дані)
Міграційний рух населення за типом місцевості 03.2 15
(2002-2021)
Міграційний рух населення за типом місцевості по районах 03.2 15
2021
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками 03.2 15
2021
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості 03.2 15
2021
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) 03.2 15
2021
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства 03.2 15
2021
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду) 03.2 15
2021
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження 03.2 15
2021

Ринок праці
 

Зайнятість та безробіття
 
Робоча сила 07.1 30
01-12.
2021
01
01-03.
2022
29
01-06.
2022
30
01-09.
2022
Робоча сила за статтю та типом місцевості 07.1 04
2021
Оплата праці та
соціально-трудові
відносини
Щомісячні дані
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 07.1 04
11.2021
02
12.2021
02
01.2022
01
02.2022
04
03.2022
02
04.2022
01
05.2022
02
06.2022
01
07.2022
03
08.2022
02
09.2022
02
10.2022
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності 07.1 04
11.2021
02
12.2021
02
01.2022
01
02.2022
04
03.2022
02
04.2022
01
05.2022
02
06.2022
01
07.2022
03
08.2022
02
09.2022
02
10.2022
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 07.1 04
11.2021
02
12.2021
02
01.2022
01
02.2022
04
03.2022
02
04.2022
01
05.2022
02
06.2022
01
07.2022
03
08.2022
02
09.2022
02
10.2022
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 07.1 04
11.2021
02
12.2021
02
01.2022
01
02.2022
04
03.2022
02
04.2022
01
05.2022
02
06.2022
01
07.2022
03
08.2022
02
09.2022
02
10.2022
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності 07.1 04
01-11.
2021
02
2021
02
01.
2022
01
01-02.
2022
04
01-03.
2022
02
01-04.
2022
01
01-05.
2022
02
01-06.
2022
01
01-07.
2022
03
01-08.
2022
02
01-09.
2022
02
01-10.
2022
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число 07.1 02
12.2021
03
01.2022
04
03.2022
01
04.2022
04
05.2022
02
06.2022
01
07.2022
03
08.2022
02
09.2022
01
10.2022
31
02.2022
30
11.2022
Щоквартальні дані
Розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності 07.1 05
09.2021
05
12.2021
05
03.2022
05
06.2022
Відпрацьований час штатних працівників по районах 07.1 03
10-12.
2021
03
01-03.
2022
05
04-06.
2022
05
07-09.
2022
Кількість штатних працівників по районах 07.1 03
10-12.
2021
03
01-03.
2022
05
04-06.
2022
05
07-09.
2022
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах 07.1 03
10-12.
2021
03
01-03.
2022
05
04-06.
2022
05
07-09.
2022
Річні дані
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2021) 07.1 04
2021
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
(2010–2021)
07.1 04
2021
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності
(1995–2012)
07.1 Не оновлюється
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня
(2000–2022)
07.1 10
2022

Освіта
 
Заклади дошкільної освіти
(1995–2021)
07.1 03
2021
Заклади загальної середньої освіти (1995–2021) 07.1 27
2021/22
навч. рік
Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти (1995–2021)
07.1 27
2021
Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020-2021) 07.1 10
2021/22
навч. рік
Кількість аспірантів (1995–2021) 07.1 10
1995-2021

Доходи та умови життя
 
Характеристика домогосподарств (2010–2021) 07.2 05
2021
Структура сукупних ресурсів домогосподарств (2010–2021) 07.2 05
2021
Структура сукупних витрат домогосподарств (2010–2021) 07.2 05
2021
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010–2021) 07.2 05
2021
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
(2010–2021)
07.2 15
2021
Диференціація життєвого рівня населення (2010–2021) 07.2 15
2021

Населені пункти та житло
 
Житловий фонд (1995–2021) 07.1 13
2021

Економічна статистика
 
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт (2004–2020) 09 01
2020
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (2004–2021) 09 08
2021
Доходи та витрати населення по регіонах 09 21
2002-2020
29
2002-2021

Економічна діяльність
 

Діяльність підприємств
 

Розвиток підприємництва
 
Показники структурної
статистики по суб’єктах
господарювання
Показники діяльності суб'єктів господарювання з розподілом за їх розмірами 08 11
2016-2021
Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 08 11
2021
Кількість діючих суб’єктів господарювання по районах 08 11
2021
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 08 11
2021
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по районах 08 11
2021
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 08 11
2021
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по районах 08 11
2021
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 08 11
2021
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по районах 08 11
2021
Показники діяльності
підприємств
Показники діяльності підприємств по районах 08 24
2021
(попередні дані)
11
2021
(остаточні дані)
Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 24
2021
(попередні дані)
11
2021
(остаточні дані)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 24
2021
(попередні дані)
11
2021
(остаточні дані)
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 24
2021
(попередні дані)
11
2021
(остаточні дані)
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 24
2021
(попередні дані)
11
2021
(остаточні дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 24
2021
(попередні дані)
11
2021
(остаточні дані)
Фінансові результати
підприємств до
оподаткування
Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах 08 22
2021
(попередні дані)
10
2021
(остаточні дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 22
2021
(попередні дані)
10
2021
(остаточні дані)
Рентабельність
операційної діяльності
підприємств
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності 08 10
2021
Рентабельність всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності 08 10
2021
Показники балансу
підприємств
Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал, поточні зобов'язання і забезпечення) підприємств за видами економічної діяльності 08 10
2021

Послуги
 
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по області 08 11
IV кв. 2021
09
I кв. 2022
08
II кв. 2022
08
III кв. 2022

Внутрішня торгівля
 
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі 08 29
01-12.
2021
15
01-03.
2022
15
01-06.
2022
15
01-09.
2022
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 08 04
2005-2021
Роздрібна торгівля 08 25
01-12.
2021
23
01.
2022
23
01-02.
2022
26
01-03.
2022
24
01-04.
2022
23
01-05.
2022
25
01-06.
2022
23
01-07.
2022
23
01-08.
2022
25
01-09.
2022
23
01-10.
2022
23
01-11.
2022
Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі 08 30
01-12.
2021
16
01-03.
2022
16
01-06.
2022
16
01-09.
2022

Капітальні інвестиції
 
Капітальні інвестиції за видами активів 08 01
01-12.
2021
(попередні дані)
01
01-03.
2022
01
01-06.
2022
01
01-09.
2022
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 08 01
01-12.
2021
(попередні дані)
01
01-03.
2022
01
01-06.
2022
01
01-09.
2022
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 08 01
01-12.
2021
01
01-03.
2022
01
01-06.
2022
01
01-09.
2022
Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року) 08 01
01-12.
2021
01
01-03.
2022
01
01-06.
2022
01
01-09.
2022
Капітальні інвестиції за видами активів 08 15
2010-2021
(остаточні дані)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 08 15
2010-2021
(остаточні дані)

Сільське, лісове та рибне господарство
 
Сільське господарство
Індекси сільськогосподарської продукції 06.2 02
2010-2021
Рослинництво
Виробництво сільськогосподарських культур 06.2 28
2021
20
на
01.07.
2022
19
на
01.08.
2022
20
на
01.09.
2022
20
на
01.10.
2022
21
на
01.11.
2022
20
на
01.12.
2022
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств 06.2 28
2021
20
на
01.07.
2022
19
на
01.08.
2022
20
на
01.09.
2022
20
на
01.10.
2022
21
на
01.11.
2022
20
на
01.12.
2022
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах 06.2 28
2021
20
на
01.07.
2022
19
на
01.08.
2022
20
на
01.09.
2022
20
на
01.10.
2022
21
на
01.11.
2022
20
на
01.12.
2022
Виробництво пшениці у підприємствах по районах 06.2 28
2021
20
на
01.07.
2022
19
на
01.08.
2022
20
на
01.09.
2022
20
на
01.10.
2022
21
на
01.11.
2022
20
на
01.12.
2022
Виробництво ячменю у підприємствах по районах 06.2 28
2021
20
на
01.07.
2022
19
на
01.08.
2022
20
на
01.09.
2022
20
на
01.10.
2022
21
на
01.11.
2022
20
на
01.12.
2022
Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах 06.2 28
2021
20
на
01.10.
2022
21
на
01.11.
2022
20
на
01.12.
2022
Виробництво соняшнику в підприємствах по районах 06.2 28
2021
20
на
01.10.
2022
21
на
01.11.
2022
20
на
01.12.
2022
Виробництво ріпаку у підприємствах по районах 06.2 28
2021
20
на
01.09.
2022
20
на
01.10.
2022
21
на
01.11.
2022
20
на
01.12.
2022
Рослинництво 06.2 28
1995-2021
Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств 06.2 25
2022
Посівні площі основних сільськогосподарських культур по районах 06.2 25
2022
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств 06.2 18
на 01.01.
2022
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах 06.2 18
на 01.01.
2022
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2021 року 06.2 25
2021
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2021 року 06.2 25
2021
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2021 року 06.2 25
2021
Тваринництво
Кількість сільськогосподарських тварин 06.2 21
на 01.01.
2022
(попередні дані)
21
на 01.02.
2022
21
на 01.03.
2022
21
на 01.04.
2022
20
на 01.05.
2022
21
на 01.06.
2022
20
на 01.07.
2022
18
на 01.08.
2022
20
на 01.09.
2022
20
на 01.10.
2022
18
на 01.11.
2022
20
на 01.12.
2022
27
на 01.01.
2022
(остаточні дані)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств 06.2 21
на 01.01.
2022
(попередні дані)
21
на 01.02.
2022
21
на 01.03.
2022
21
на 01.04.
2022
20
на 01.05.
2022
21
на 01.06.
2022
20
на 01.07.
2022
18
на 01.08.
2022
20
на 01.09.
2022
20
на 01.10.
2022
18
на 01.11.
2022
20
на 01.12.
2022
27
на01.01.
2022
(остаточні дані)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах 06.2 21
на 01.01.
2022
(попередні дані)
21
на 01.02.
2022
21
на 01.03.
2022
21
на 01.04.
2022
20
на 01.05.
2022
21
на 01.06.
2022
20
на 01.07.
2022
18
на 01.08.
2022
20
на 01.09.
2022
20
на 01.10.
2022
18
на 01.11.
2022
20
на 01.12.
2022
27
на01.01.
2022
(остаточні дані)
27
на01.01.
2021
(остаточні дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва 06.2 21
01-12.
2021
(попередні дані)
21
01.
2022
21
01-02.
2022
21
01-03.
2022
20
01-04.
2022
21
01-05.
2022
20
01-06.
2022
18
01-07.
2022
20
01-08.
2022
20
01-09.
2022
18
01-10.
2022
20
01-11.
2022
27
2021
(остаточні дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств 06.2 21
01-12.
2021
(попередні дані)
21
01.
2022
21
01-02.
2022
21
01-03.
2022
20
01-04.
2022
21
01-05.
2022
20
01-06.
2022
18
01-07.
2022
20
01-08.
2022
20
01-09.
2022
18
01-10.
2022
20
01-11.
2022
27
2021
(остаточні дані)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах 06.2 21
01-12.
2021
(попередні дані)
21
01.
2022
21
01-02.
2022
21
01-03.
2022
20
01-04.
2022
21
01-05.
2022
20
01-06.
2022
18
01-07.
2022
20
01-08.
2022
20
01-09.
2022
18
01-10.
2022
20
01-11.
2022
27
2021
(остаточні дані)
27
2020
(остаточні дані)
Тваринництво 06.2 27
1995-2021
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами 06.2 24
01.2022
25
01-02.
2022
22
01-03.
2022
25
01-04.
2022
24
01-05.
2022
22
01-06.
2022
25
01-07.
2022
22
01-08.
2022
25
01-09.
2022
24
01-10.
2022
22
01-11.
2022
02
2021
06.2 02
1996-2021
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням 06.2 24
на 01.01.
2022
25
на 01.03.
2022
22
на 01.04.
2022
25
на 01.05.
2022
24
на 01.06.
2022
22
на 01.07.
2022
25
на 01.08.
2022
22
на 01.09.
2022
25
на 01.10.
2022
24
на 01.11.
2022
22
на 01.12.
2022
24
на 01.02.
2022
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 06.2 08
2021
21
01-03.
2022
21
01-06.
2022
25
01-09.
2022
Надходження молока на переробні підприємства 06.2 08
2021
21
01-03.
2022
21
01-06.
2022
25
01-09.
2022
Лісове господарство та
мисливство
Відтворення лісів 06.2 20
2010-2021
Загибель лісових насаджень за причинами 06.2 20
2021
Захист лісів від шкідників і хвороб 06.2 20
2005-2021
Кількість мисливських тварин та їх добування 06.2 13
1991-2021
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами 06.2 13
2021
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами 06.2 13
2021

Енергетика
 
Використання палива 08 26
12.2021
28
01.2022
28
02.2022
27
03.2022
26
04.2022
29
05.2022
26
06.2022
26
07.2022
27
08.2022
26
09.2022
28
10.2022
28
11.2022
Запаси палива 08 26
12.2021
28
01.2022
28
02.2022
27
03.2022
26
04.2022
29
05.2022
26
06.2022
26
07.2022
27
08.2022
26
09.2022
28
10.2022
28
11.2022
Використання палива 08 24
2021
Постачання та використання енергії 08 24
2021

Промисловість
 
Індекси промислової продукції за видами діяльності 08 01
01-12.
2021
(попередні дані)
03
01.
2022
03
01-03.
2022
04
01-05.
2022
02
01-06.
2022
01
01-07.
2022
03
01-08.
2022
01
01-09.
2022
01
01-10.
2022
31
01-02.
2022
31
01-04.
2022
02
01-12.
2021
(остаточні дані)
Індекси промислової продукції за видами діяльності 08 02
(2013-2021)
(остаточні дані)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 08 10
01-11.
2021
07
01-12.
2021
(попередні дані)
11
01.
2022
06
01-02.
2022
10
01-03.
2022
06
01-04.
2022
11
01-05.
2022
05
01-06.
2022
07
01-07.
2022
05
01-08.
2022
07
01-09.
2022
07
01-10.
2022
16
2021
(остаточні дані)
Виробництво промислової продукції за видами 08 02
01-12.
2021
04
01.
2022
01
01-02.
2022
04
01-03.
2022
01
01-04.
2022
05
01-05.
2022
03
01-06.
2022
02
01-07.
2022
04
01-08.
2022
02
01-09.
2022
02
01-10.
2022
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості (2010–2021) 08 24
2021
(попередні дані)
11
2021
(остаточні дані)
Виробництво промислової продукції за видами 08 29
2021

Будівництво
 
Діяльність будівельних
підприємств
Індекси будівельної продукції за видами 08 06
01-11.
2021
01
01-12.
2021
(попередні дані)
04
01.
2022
01
01-02.
2022
03
01-03.
2022
01
01-04.
2022
05
01-05.
2022
01
01-06.
2022
01
01-07.
2022
03
01-08.
2022
01
01-09.
2022
02
01-10.
2022
03
2021
(остаточні дані)
03
2011-2021
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 08 06
01-11.
2021
01
01-12.
2021
(попередні дані)
04
01.
2022
01
01-02.
2022
03
01-03.
2022
01
01-04.
2022
05
01-05.
2022
01
01-06.
2022
01
01-07.
2022
03
01-08.
2022
01
01-09.
2022
02
01-10.
2022
10
01-12.
2021
(остаточні дані)
10
2010-2021
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва 08 06
01-11.
2021
01
01-12.
2021
(попередні дані)
04
01.
2022
01
01-02.
2022
03
01-03.
2022
01
01-04.
2022
05
01-05.
2022
01
01-06.
2022
01
01-07.
2022
03
01-08.
2022
01
01-09.
2022
02
01-10.
2022
10
01-12.
2021
(остаточні дані)
10
2010-2021
Початок та завершення
будівництва об'єктів
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах 08 28
01-12.
2021
27
01-03.
2022
26
01-06.
2022
25
01-09.
2022
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами 08 15
2018-2021
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами 08 15
2018-2021
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами 08 15
2018-2021

Транспорт
 
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту 08 20
1995-2021
Вантажні перевезення 08 28
01-12.
2021
(попередні дані)
02
01.
2022
28
01-03.
2022
30
01-04.
2022
01
01-05.
2022
30
01-07.
2022
28
01-08.
2022
28
01-09.
2022
30
01-10.
2022
29
01-11.
2022
30
01-02.
2022
28
01-06.
2022
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту 08 20
1995-2021
Пасажирські перевезення 08 28
01-12.
2021
(попередні дані)
02
01.
2022
28
01-03.
2022
30
01-04.
2022
01
01-05.
2022
30
01-07.
2022
28
01-08.
2022
28
01-09.
2022
30
01-10.
2022
29
01-11.
2022
30
01-02.
2022
28
01-06.
2022

Туризм
 
Колективні засоби розміщування (2011-2017) 07.1 Не оновлюється
Колективні засоби розміщування 07.1 30
2018-2021
Кількість туристів, обслугованих тураператорами та турагентами, за видами туризму (2000–2020) 07.1 19
2021

Реєстр статистичних одиниць
 
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника 03.3 17
на 01.01.
2022
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника 03.3 17
на 01.01.
2022
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника 03.3 17
на 01.01.
2022
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад 03.3 15
на 01.04.
2022
15
на 01.07.
2022
13
на 01.10.
2022
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання 03.3 15
на 01.04.
2022
15
на 01.07.
2022
13
на 01.10.
2022
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності 03.3 15
на 01.04.
2022
15
на 01.07.
2022
13
на 01.10.
2022

Зовнішньоекономічна діяльність
 
Зовнішня торгівля товарами
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 08 20
01-11.
2021
22
2021
23
01.
2022
20
01-02.
2022
23
01-03.
2022
21
01-04.
2022
21
01-05.
2022
22
01-06.
2022
20
01-07.
2022
21
01-08.
2022
22
01-09.
2022
21
01-10.
2022
01
2021
(остаточні дані)
Товарна структура зовнішньої торгівлі 08 20
01-11.
2021
22
2021
23
01.
2022
20
01-02.
2022
23
01-03.
2022
21
01-04.
2022
21
01-05.
2022
22
01-06.
2022
20
01-07.
2022
21
01-08.
2022
22
01-09.
2022
21
01-10.
2022
01
2021
(остаточні дані)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2021) 08 01
2021
(остаточні дані)
Зовнішня торгівля послугами
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами 08 22
2021
23
I кв.
2022
22
I півр.
2022
22
9 міс.
2022
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами 08 22
2021
23
I кв.
2022
22
I півр.
2022
22
9 міс.
2022
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2021) 08 01
2021
(остаточні дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу 08 01
2021
(остаточні дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами 08 01
2021
(остаточні дані)

Ціни
 
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця 05 13
12.2021
14
01.2022
15
02.2022
13
03.2022
13
04.2022
15
05.2022
13
06.2022
15
07.2022
14
08.2022
13
09.2022
15
10.2022
14
11.2022
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) 05 13
12.2021
14
01.2022
15
02.2022
13
03.2022
13
04.2022
15
05.2022
13
06.2022
15
07.2022
14
08.2022
13
09.2022
15
10.2022
14
11.2022
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2021 роках (грудень до грудня попереднього року) 05 13
2007-2021

Наука, технології та інновації
 
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу 08 30
2010-2021
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь 08 30
2010-2021
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт 08 30
2010-2021
Витрати на інновації промислових підприємств за напрямами інноваційної діяльності 08 24
2007-2021
Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування 08 24
2007-2021
Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) промисловими підприємствами 08 24
2007-2021

Навколишнє середовище
 
Викиди в атмосферне повітря 06.2 30
1990-2021
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря 06.2 30
1990-2021
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення 06.2 30
2021
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах 06.2 30
2021
Викиди в атосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (сенкція за КВЕД) 06.2 30
2021
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення 06.2 30
2021
Утворення та поводження з відходами 06.2 28
1995-2021
Утворення та поводження з відходами І–ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом 06.2 30
2021
(попередні дані)
28
2021
(остаточні дані)
Утворення та поводження з відходами І-IV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом 06.2 30
2021
(попередні дані)
28
2021
(остаточні дані)
Утворення та поводження з відходами 06.2 28
2021
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах 06.2 28
2021
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів 06.2 28
2021
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності 06.2 02
2006-2021
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності 06.2 02
2006-2021
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності 06.2 02
2021
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах 06.2 02
2021
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності 06.2 02
2021

Багатогалузева статистична інформація
 

Комплексна статистика
 
Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області 09 02
2021
04
01.
2022
01
01-02.
2022
04
01-03.
2022
01
01-04.
2022
05
01-05.
2022
03
01-06.
2022
02
01-07.
2022
04
01-08.
2022
02
01-09.
2022
02
01-10.
2022
Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області та районів 09 30
2021

*Довідково:
 
Індекс
відповідального   
підрозділу
Назва
відповідального
підрозділу
   
03.2 Відділ переписів та демографічної статистики
03.3 Сектор ведення реєстру статистичних одиниць
05 Відділ реєстрації цін
06.2 Відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
07.1 Відділ обробки даних соціальної статистики
07.2 Відділ обробки даних вибіркових обстежень населення
08 Відділ аналізу даних статистичних спостережень
09 Відділ поширення інформації та комунікацій