Головне управління статистики
у Чернігівській області
RSS Контакти Зворотній зв'язок Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Графік оприлюднення експрес-випусків у 2023 році
Населення та міграція | Ринок праці | Населені пункти та житло | Національні рахунки | Сільське, лісове та рибне господарство | Промисловість | Зовнішньоекономічна діяльність | Ціни


Дата останнього поновлення: 29.12.2023

Перелік матеріалів
Індекс відпові-дального підрозділу
Дата оприлюднення
Період, за який підготовлено експрес-випуск
січень лютий березеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень

Демографічна та соціальна
статистика

 
Населення та міграція
Демографічна ситуація 03.2 19
01-11.
2022
20
01-12.
2022
20
01.
2023
19
01-02.
2023
19
01-03.
2023
20
01-04.
2023
19
01-05.
2023
21
01-06.
2023
19
01-07.
2023
19
01-08.
2023
20
01-09.
2023
19
01-10.
2023

Ринок праці
 
Зайнятість та безробіття
Зайнятість та безробіття населення 09 28
2022
27
01-03.
2023
27
01-06.
2023
27
01-09.
2023
Оплата праці та соціально-
трудові відносини
Заробітна плата 09 30
12.2022
01
01.2023
02
03.2023
29
05.2023
31
06.2023
30
07.2023
29
08.2023
30
09.2023
29
10.2023
29
11.2023
29
02.2023
30
04.2023
Заборгованість із виплати заробітної плати 09 31
12.2022
02
01.2023
03
03.2023
03
05.2023
02
06.2023
02
08.2023
30
10.2023
29
11.2023
30
02.2023
31
04.2023
30
07.2023
30
09.2023

Населені пункти та житло
 
Про оплату населенням житлово-комунальних послуг 09 15
IV кв.
2022
16
I кв.
2023
15
II кв.
2023
15
III кв.
2023

Економічна статистика
 
Національні рахунки
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату) 02 07
2022
(попередні дані)
Доходи та витрати населення по регіонах (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату) 09 28
2022
(попередні дані)

Економічна діяльність
 

Сільське, лісове та рибне
господарство

 
Індекс сільськогосподарської продукції 07 20
2022
(попередні дані)
21
01.
2023
21
01-02.
2023
21
01-03.
2023
23
01-04.
2023
21
01-05.
2023
21
01-06.
2023
22
01-07.
2023
22
01-08.
2023
23
01-09.
2023
22
01-10.
2023
22
01-11.
2023

Промисловість
 
Промислове виробництво 08 03
01-11.
2022
01
2022
03
01.
2023
03
01-03.
2023
01
01-04.
2023
03
01-05.
2023
01
01-06.
2023
04
01-07.
2023
02
01-08.
2023
02
01-09.
2023
01
01-10.
2023
31
01-02.
2023

Зовнішньоекономічна діяльність

 
Зовнішня торгівля товарами 06 16  
01-11.
2022
15  
2022
20  
01.2023
18  
01-02.
2023
16  
01-03.
2023
15  
01-04.
2023
17  
01-05.
2023
15  
01-06.
2023
15  
01-07.
2023
17  
01-08.
2023
15  
01-09.
2023
18  
01-10.
2023
Зовнішня торгівля послугами 06 15
2022
16
І кв.
2023
15
І півр.
2023
15
9 міс.
2023

Ціни
 
Індекси споживчих цін 05 13  
12.2022
14  
01.2023
15  
02.2023
13  
03.2023
15  
04.2023
14  
05.2023
13  
06.2023
14  
06.2023
13  
08.2023
12  
09.2023
14  
10.2023
13  
11.2023

*Довідково:
 
Індекс
відповідального   
підрозділу
Назва
відповідального
підрозділу
   
02 Відділ планування, поширення інформації та комунікацій
03.2 Відділ переписів та демографічної статистики
05 Відділ реєстрації цін
06 Відділ підготовки даних структурної статистики, статистики зовнішньоекономічної діяльності та енергетики
07 Відділ підготовки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
08 Відділ підготовки даних короткотермінової статистики
09 Відділ обробки даних соціальної статистики