x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національної безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади

Держстат України Головне управління статистики
у Чернігівській області

 RSS  Контакти  Зворотній зв'язок  Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Графік оприлюднення експрес-випусків у 2013 році


Дата останнього поновлення: 31.12.2013
Примітка.
У кожному експрес-випуску:
  - верхній рядок – дата оприлюднення;
  - нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск.

Система національних рахунків
 січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
Доходи та витрати
населення області
22     30                
(2011)      (2012)                
Індекси фізичного обсягу
валового регіонального
продукту та валової доданої
вартості за видами
економічної діяльності за 2012 рік
            11          
            (2012)           
Валовий регіональний
продукт за 2011 рік
      01                
      (2011)                

Статистика промисловості
 січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
Підсумки роботи
промисловості області
18 19 19 18 18 18 18 20 18 18 19 18
(01-12.12)  (01.13) (01-02.13)  (01-03.13)  (01-04.13)  (01-05.13)  (01-06.13)  (01-07.13)  (01-08.13)  (01-09.13)  (01-10.13)  (01-11.13) 
Обсяг реалізованої
продукції за основними
видами промислової
діяльності
31   05 02 07 31   02 31   02 01 31   02 31
(01-12.12)    (01.13) (01-02.13)  (01-03.13)  (01-04.13)    (01-05.13)
(01-06.13)    (01-07.13)  (01-08.13)  (01-09.13)   (01-10.13)  (01-11.13) 

Статистика будівельної діяльності
 січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
Виконання будівельних робіт 18 18 18 17 17 18 17 19 17 17 18 17
(01-12.12) (01.13) (01-02.13) (01-03.13) (01-04.13) (01-05.13) (01-06.13) (01-07.13) (01-08.13) (01-09.13) (01-10.13) (01-11.13)
Прийняття в експлуатацію житла   15     16     15     15  
  (2012)     (І квартал 2013)     (І півріччя 2013)     (9 місяців 2013)  
Стан будівель і споруд незавершеного будівництва
на 1 січня 2013 року
      26                
      (на 01.01.13)                

Статистика інвестицій
 січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
Прямі інвестиції   15     16     15     15  
  (2012)     (І квартал 2013)      (І півріччя 2013)      (9 місяців 2013)   
Капітальні інвестиції     04   27     27     25  
    (01-12.12)    (І квартал 2013)      (І півріччя 2013)      (9 місяців 2013)   

Статистика сільського та рибного господарства і навколишнього природного середовища
 січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
Стан сільського господарства області 16 15 18 16 17 17 16 15 17 16 15 17
(2012)  (01.13)  (01-02.13)  (01-03.13)  (01-04.13)  (01-05.13)  (01-06.13)  (01-07.13)  (01-08.13)  (01-09.13)  (01-10.13)  (01-11.13) 
Підсумки збору
врожаю основних
сільськогосподарських культур,
плодів та ягід
у 2012 році
    25                  
    (2012)                   
Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур
у 2012 році
    12                  
    (2012)                   
Переробка винограду та виробництво виноматеріалів
у 2012 році
15                      
(2012)                       
Чисельність худоби та птиці на 1 січня
2012 року
    21                  
    (на 01.01.13)                   
Економічні результати сільськогосподарського виробництва у 2012 році       01                
      (2012)                 
Особисті селянські господарства станом на 1 січня 2013 року     20                  
    (на 01.01.13)                   
Лісогосподарська діяльність       01 01     21     21  
      (2012)  (01-03.13)      (01-06.13)      (01-09.13)   
Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів у 2012 році   21                    
  (2012)                     
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення     22   31       02     02
    (2012)    (01-03.13)        (01-06.13)      (01-09.13) 
Утворення та поводження з відходами у 2012 році         27              
        (2012)               
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічний податок у 2012 році         14              
        (2012)               

Статистика внутрішньої торгівлі
 січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі       30   12     12     12
      (2012)    (І квартал 2013)      (І півріччя 2013)      (9 місяців 2013) 
Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства
на 1 січня 2013 року
        14              
        (на 01.01.13)               
Наявність і використання торгової мережі на ринках області
на 1 січня 2013 року
    22                  
    (на 01.01.13)                   
Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС області 25 26 26 25 24 26 25 27 24 24 26 24
(12.12)  (01.13)  (02.13)  (03.13)  (04.13)  (05.13)  (06.13)  (07.13)  (08.13)  (09.13)  (10.13)  (11.13) 
Структура роздрібного товарообороту підприємств області         14 25     23     23
        (2012)  (І квартал 2013)      (І півріччя 2013)      (9 місяців 2013) 
Про діяльність бірж області       03   05     04     05
      (2012)    (І квартал 2013)      (І півріччя 2013)      (9 місяців 2013) 

Статистика енергетики
 січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів
у 2012 році
      30                
      (2012)                 
Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти 25 26 26 25 24 26 25 27 24 24 26 24
(12.12)  (01.13)  (02.13)  (03.13)  (04.13)  (05.13)  (06.13)  (07.13)  (08.13)  (09.13)  (10.13)  (11.13) 
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 2012 рік       30                
      (2012)                 

Статистика зовнішньої торгівлі
 січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області 16 15 18 16 16 17 16 15 16 16 15 16
(01-11.12)  (01-12.12)  (01.13)  (01-02.13)  (01-03.13)  (01-04. 13)  (01-05.13)  (01-06. 13)  (01-07. 13)  (01-08. 13)  (01-09. 13)  (01-10. 13) 
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області   15     24     15     15  
  (2012)      (І квартал 2013)      (І півріччя 2013)      (9 місяців 2013)   

Статистика цін
 січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
Індекси споживчих цін 10 08 11 09 13 10 09 08 10 09 08 10
(12.12)  (01.13)  (02.13)  (03.13)  (04.13)  (05.13)  (06.13)  (07.13)  (08.13)  (09.13)  (10.13)  (11.13) 

Статистика фінансів підприємств
 січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств області         27     27     27  
        (І квартал 2013)      (І півріччя 2013)      (9 місяців 2013)   

Статистика нефінансових послуг
 січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
Підсумки роботи транспорту області 17 18 18 17 17 18 17 19 17 17 18 17
(2012)  (01.13)  (01-02.13)  (01-03.13)  (01-04.13)  (01-05.13)  (01-06.13)  (01-07.13)  (01-08.13)  (01-09.13)  (01-10.13)  (01-11.13) 
Діяльність підприємств сфери послуг 24 25 25 23 23 26 23 23 24 23 25 23
(2012)  (01.13)  (01-02.13)  (01-03.13)  (01-04.13)  (01-05.13)  (01-06.13)  (01-07.13)  (01-08.13)  (01-09.13)  (01-10.13)  (01-11.13) 
Виконання наукових та науково-технічних робіт у 2012 році       12                
      (01-12.12)                 

Статистика соціальних послуг
 січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
Про надання субсидій населенню  21 21 21 22 21 21 22 21 23 21 21 23
(12.12)  (01.13)  (02.13)  (03.13)  (04.13)  (05.13)  (06.13)  (07.13)  (08.13)  (09.13)  (10.13)  (11.13) 
Про оплату населенням житлово-комунальних послуг в області  31   04 01 30 31   02 31   02 01 31   02 31
(12.12)    (01.13)  (02.13)  (03.13)  (04.13)    (05.13)  (06.13)    (07.13)  (08.13)  (09.13)    (10.13)   (11.13) 

Статистика праці
 січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
Кількість і робочий час найманих працівників за видами економічної діяльності 29 28 27 29 28 27 29 29 27 29 27 27
(12.12)  (01.13)  (02.13)  (03.13)  (04.13)  (05.13)  (06.13)  (07.13)  (08.13)  (09.13)  (10.13)  (11.13) 
Заробітна плата найманих працівників 29 28 27 29 28 27 29 29 27 29 27 27
(12.12)  (01.13)  (02.13)  (03.13)  (04.13)  (05.13)  (06.13)  (07.13)  (08.13)  (09.13)  (10.13)  (11.13) 
Стан виплати заробітної плати  28 27 26 26 27 26 26 28 26 28 26 26
(12.12)  (01.13)  (02.13)  (03.13)  (04.13)  (05.13)  (06.13)  (07.13)  (08.13)  (09.13)  (10.13)  (11.13) 
Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати    18     17     16     18  
  (12.12)      (03.13)      (06.13)      (09.13)   
Економічна активність населення      27     27     27     27
    (2012)      (І квартал 2013)      (І півріччя 2013)      (9 місяців 2013) 
Рух кадрів та використання робочого часу працівників   19     21     20     19  
  (2012)      (І квартал 2013)      (І півріччя 2013)      (9 місяців 2013)   
Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата працівників по містах і районах   19     21     20     19  
  (2012)      (І квартал 2013)      (І півріччя 2013)      (9 місяців 2013)   

Статистика населення
 січеньлютийберезеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
Основні демографічні показники   17 18 19 16 17 18 17 16 17 17 18 17
(01-11.12)  (01-12.12)  (01.13)  (01-02.13)  (01-03.13)  (01-04.13)  (01-05.13)  (01-06.13)  (01-07.13)  (01-08.13)  (01-09.13)  (01-10.13) 
Чисельність населення   17 18 19 16 17 18 17 16 17 17 18 17
(01-11.12)  (01-12.12)  (01.13)  (01-02.13)  (01-03.13)  (01-04.13)  (01-05.13)  (01-06.13)  (01-07.13)  (01-08.13)  (01-09.13)  (01-10.13) 
Природних рух населення   17 18 19 16 17 18 17 16 17 17 18 17
(01-11.12)  (01-12.12)  (01.13)  (01-02.13)  (01-03.13)  (01-04.13)  (01-05.13)  (01-06.13)  (01-07.13)  (01-08.13)  (01-09.13)  (01-10.13) 
Міграційних рух населення 17 18 19 16 17 18 17 16 17 17 18 17
(01-11.12)  (01-12.12)  (01.13)  (01-02.13)  (01-03.13)  (01-04.13)  (01-05.13)  (01-06.13)  (01-07.13)  (01-08.13)  (01-09.13)  (01-10.13) 
Розподіл померлих за окремими причинами смерті 17 18 19 16 17 18 17 16 17 17 18 17
(01-11.12)  (01-12.12)  (01.13)  (01-02.13)  (01-03.13)  (01-04.13)  (01-05.13)  (01-06.13)  (01-07.13)  (01-08.13)  (01-09.13)  (01-10.13) 
Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за причинами смерті     20     21     20     20  
  (2012)      (I квартал 2013)      (I півріччя 2013)      (9 місяців 2012)