x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національної безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади

Держстат України Головне управління статистики
у Чернігівській області

 RSS  Контакти  Зворотній зв'язок  Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації

Тема опитування Статус Результати проведення
Комплексні статистичні публікації
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації з питань використання ними Каталогу статистичних публікацій на 2013 рік Завершено
29 березня 2013р.
Анкета
Повідомлення
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо вивчення ступеня відповідності потребам користувачів інформації,
яка міститься в "Статистичному щорічнику Чернігівщини за 2012 рік"
Завершено
30 вересня 2013р.
Анкета
Повідомлення
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо вивчення попиту користувачів на статистичні видання та визначення
міри задоволення якістю статистичної інформації у 2013 році
Завершено
31 грудня 2013р.
Анкета
Повідомлення
Анкетне опитування засобів масової інформації щодо вивчення попиту на статистичні публікації та визначення міри задоволення
якістю статистичної інформації
Завершено
30 травня 2014р.
Анкета
Повідомлення
Анкетне опитування бібліотечних установ щодо вивчення попиту на статистичні публікації та визначення міри задоволення якістю
статистичної інформації
Завершено
30 вересня 2014р.
Анкета
Повідомлення
Статистика промислового виробництва
Анкетне опитування щодо відповідності показників статистичного збірника "Промисловість Чернігівщини" потребам користувачів Завершено
31 липня 2013р.
Анкета
Повідомлення
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації стосовно вивчення потреб користувачів у статінформації щодо стану
промислового виробництва
Завершено
28 лютого 2014р.
Анкета
Повідомлення
Статистика діяльності будівельних підприємств та капітальних інвестицій
Анкетне опитування щодо вивчення потреб користувачів у статистичній інформації щодо показників інвестиційної та будівельної діяльності Завершено
31 грудня 2013р.
Анкета
Повідомлення
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їх інформаційних потреб щодо показників зі статистики
капітальних інвестицій, які містяться у бюлетені "Капітальні інвестиції в Україні",
та аналогічних статистичних публікаціях територіальних органів державної статистики
Завершено
30 вересня 2014р.
Анкета Держстату
Повідомлення Держстату
Статистика інвестицій зовнішньоекономічної діяльності
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їх інформаційних потреб щодо показників зі статистики
інвестицій зовнішньоекономічної діяльності
Завершено
31 липня 2014р.
Анкета Держстату
Повідомлення Держстату
Статистика сільського господарства
Анкетне опитування щодо вивчення потреб користувачів на статистичні публікації з питань сільського господарства Завершено
30 січня 2014р.
Анкета
Повідомлення
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їхніх інформаційних потреб щодо показників наявності
сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві
Завершено
13 жовтня 2014р.
Анкета Держстату
Повідомлення Держстату
Статистика нефінансових послуг
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо показників зі статистики нефінансових послуг Завершено
13 жовтня 2014р.
Анкета Держстату
Повідомлення Держстату
Статистика транспорту
Анкетне опитування щодо вивчення потреб користувачів у статистичній інформації щодо стану транспортної галузі Завершено
31 грудня 2013р.
Анкета
Повідомлення
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо показників зі статистики транспорту та зв'язку Завершено
13 жовтня 2014р.
Анкета Держстату
Повідомлення Держстату
Статистика науки
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо показників зі статистики наукової діяльності Завершено
13 жовтня 2014р.
Анкета Держстату
Повідомлення Держстату
Статистика зовнішньої торгівлі товарами та послугами
Анкетне опитування щодо вивчення потреб користувачів у статистичній інформації щодо стану зовнішної торгівлі в області Завершено
30 вересня 2014р.
Анкета
Повідомлення
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їх інформаційних потреб щодо показників зовнішньої торгівлі
України послугами та аналогічних статистичних показників територіальних органів державної статистики
Завершено
10 жовтня 2014р.
Анкета Держстату
Повідомлення Держстату
Структурна статистика та статистика фінансів підприємств
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо статистичних даних, які містяться
у збірниках "Діяльність підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності" та "Діяльність малих підприємств Чернігівської області
Завершено
31 жовтня 2014р.
Анкета
Повідомлення
Статистика нерухомості
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо показників зі статистики нерухомості Завершено
15 жовтня 2014р.
Анкета Держстату
Повідомлення Держстату
Статистика населення
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їх інформаційних потреб
щодо даних, наведених у демографічному щорічнику "Населення України" та аналогічних статистичних публікаціях
територіальних органів державної статистики
Завершено
31 липня 2014р.
Анкета Держстату
Повідомлення Держстату
Статистика оплати праці та соціально-трудових відносин
Анкетне опитування з метою вивчення ступеня відповідності потребам користувачів інформації за підсумками
обстеження підприємств зі статистики праці
Завершено
28 листопада 2014р.
Анкета
Повідомлення
Обстеження умов життя домогосподарств
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їхніх інформаційних потреб
щодо показників самооцінки населенням стану здоров'я за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств
Завершено
31 жовтня 2014р.
Анкета
Повідомлення