Головне управління статистики
у Чернігівській області
RSS Контакти Зворотній зв'язок Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Календар оприлюднення інформації для ЗМІ у 2022 році

Населення та міграція | Ринок праці | Доходи та умови життя | Соціальний захист | Населені пункти та житло | Національні рахунки | Дільність підприємств | Внутрішня торгівля | Капітальні інвестиції | Сільське, лісове та рибне господарство | Промисловість | Будівництво | Транспорт | Туризм | Навколишнє середовище | Зовнішньоекономічна діяльність | Ціни | Наука, технології та інновації | Kомплексна статистикаПерелік матеріалів
Індекс відпові-дального підрозділу
Дата оприлюднення
Період, за який підготовлено експрес-випуск
січень лютий березеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
ІV. Інформація для ЗМІ

Демографічна та соціальна
статистика

 
Населення та міграція
До свята 8 Березня 03.2 04
2021
Міграційні процеси в області 03.2 04
2021
Міждержавний рух населення області 03.2 08
2021
Народжуваність на Чернігівщині 03.2 12
2021
Шлюби на Чернігівщині 03.2 15
2021
Віковий склад наречених 03.2 19
2021
Шлюби з іноземцями 03.2 22
2021
До Дня матері 03.2 05
2021
Склад населення Чернігівської області за віком 03.2 22
на 01.01.
2022
До Дня молоді 03.2 23
2021
Склад населення Чернігівської області за статтю 03.2 24
на 01.01.
2022
До Всесвітнього дня народонаселення 03.2 08
2021
До Міжнародного дня людей похилого віку 03.2 29
2021
До Міжнародного дня сільських жінок 03.2 12
2021
До Міжнародного чоловічого дня 03.2 18
2021
Демографічна ситуація в Чернігівській області 03.2 20
01-03.
2022
22
01-06.
2022
22
01-09.
2022

Ринок праці
 
Зайнятість та безробіття
Зайнятість та безробіття населення Чернігівської області 07.1 29
2021
01
I кв.
2022
28
I півр.
2022
29
9 міс.
2022
Оплата праці та
соціально-трудові
відносини
Заробітна плата в області 07.1 31
12.2021
04
2021
01
01.2022
29
03.2022
30
04.2022
30
05.2022
29
06.2022
30
07.2022
29
08.2022
31
09.2022
29
10.2022
29
11.2022
29
02.2022
Стан виплати заробітної плати працівникам Чернігівської області 07.1 01
на 01.01.
2022
03
на 01.04.
2022
01
на 01.07.
2022
01
на 01.10.
2022
Заробітна плата штатних працівників Чернігівської областіі 07.1 03
I кв.
2022
05
II кв.
2022
05
III кв.
2022
Умови праці працівників Чернігівської області 07.1 18
2021

Доходи та умови життя
 
Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг 07.2 31
2021
До Всесвітнього дня здоров’я 07.2 05
2021
До Всесвітнього дня без тютюну 07.2 30
2021
Витрати населення області 07.2 04
2021
Джерела доходів населення області 07.2 06
2021
Споживання продуктів харчування 07.2 08
2021
Доступ домогосподарств до послуг Інтернету 07.2 14
2021
Про навички роботи населення області з комп’ютером 07.2 18
2021
Самооцінка домогосподарствами Чернігівської області рівня своїх доходів 07.2 29
2021
Сім’ї Чернігівщини 07.2 02
2022
Сім’ї з дітьми 07.2 04
2022
Житлові умови населення 07.2 08
2022

Соціальний захист
 
До Міжнародного дня людей з інвалідністю 07.1 01
2021

Населені пункти та житло
 
Житловий фонд Чернігівської області 07.1 13
2021
Оплата населенням Чернігівської області житлово-комунальних послуг 07.1 11
12.2021
13
I кв.2022
12
II кв.2022
14
III кв.2022

Економічна статистика
 

Економічна діяльність
 

Діяльність підприємств
 
До Дня підприємця 08 31
2021

Внутрішня торгівля
 
Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу через мережу АЗС в Чернігівській області 08 25
2021
Роздрібна торгівля області 08 30
2021
16
01-06.
2022
До Дня Європи 08 05
2021
До Дня працівників торгівлі 08 27
2021
До Дня фармацевтичного працівника 08 14
2021

Капітальні інвестиції
 
Капітальні інвестиції в області 08 15
2021
01
І півр.
2022
01
9 міс.
2022

Сільське, лісове та рибне господарство

 
Сільське господарство
Реалізація сільськогосподарської продукції підприємствами області 06.2 04
2021
Тваринництво області 06.2 18
2021
Рослинництво Чернігівщини 06.2 28
2021
Фермери Чернігівщини 06.2 14
2021
Посівна – 2022 у цифрах 06.2 22
2022
Споживання продуктів харчування населенням області 06.2 05
2021
Наявність зернових та олійних культур у підприємствах області 06.2 24
на 01.10.
2022
До Дня працівників сільського господарства 06.2 16
2021
Рибне господарство
До Всесвітнього дня рибальства 06.2 22
2021
Лісове господарство та
мисливство
До Дня працівника лісу 06.2 13
2021

Промисловість
 
Про підсумки роботи промисловості 08 01
2021
03
01-03.
2022
02
01-06.
2022
01
01-09.
2022
Обсяги реалізованої продукції промисловості 08 07
2021
10
01-03.
2022
05
01-06.
2022
07
01-09.
2022
До Дня працівників легкої промисловості 08 07
2021
До Дня машинобудівника 08 20
01-06.
2022
До Дня працівників харчової промисловості 08 11
2021

Будівництво
 
Будівництво житла в області 08 28
2021
26
01-06.
2022
До Дня будівельника 08 09
01-06.
2022

Транспорт
 
Діяльність вантажного автотранспорту Чернігівської області 08 20
2021
Діяльність пасажирського автотранспорту Чернігівської області 08 20
2021
Діяльність автомобільного транспорту області 08 28
2021
Підсумки роботи транспорту області 08 28
01-06.
2022

Туризм
 
До Всесвітнього дня туризму 08 23
2021

Зовнішньоекономічна діяльність
 
Зовнішня торгівля товарами в області 08 15
2021
Зовнішня торгівля послугами в області 08 15
2021
Зовнішня торгівля товарами Чернігівщини 08 16
01-06.
2022
15
01-09.
2022

Ціни
 
Про індекси споживчих цін на товари та послуги 05 13
12.2021
14
01.2022
15
02.2022
13
03.2022
13
04.2022
15
05.2022
13
06.2022
15
07.2022
14
08.2022
13
09.2022
15
10.2022
14
11.2022

Наука, технології та інновації
 
Наукова діяльність Чернігівщини 08 30
2021

Навколишнє середовище
 
До Всесвітнього дня охорони довкілля 06.2 31
2021

Багатогалузева статистична інформація
 

Комплексна статистика
 
До Дня Чернігівської області 09 12
2021
Повідомлення для засобів масової інформації «Соціально-економічне становище Чернігівської області» 09 06
01-11.
2021
07
2021
09
01.2022
06
01-02.
2022
06
01-03.
2022
06
01-04.
2022
06
01-05.
2022
05
01-06.
2022
06
01-07.
2022
06
01-08.
2022
07
01-09.
2022
06
01-10.
2022
Повідомлення для засобів масової інформації «Соціально-економічне становище Чернігівської області» 09 04
2021
07
01-03.
2022
07
01-06.
2022
07
01-09.
2022

*Довідково:
 
Індекс
відповідального   
підрозділу
Назва
відповідального
підрозділу
   
03.2 Відділ переписів та демографічної статистики
05 Відділ реєстрації цін
06.2 Відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
07.1 Відділ обробки даних соціальної статистики
07.2 Відділ обробки даних вибіркових обстежень населення
08 Відділ аналізу даних статистичних спостережень
09 Відділ поширення інформації та комунікацій