x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 RSS
 Контакти
 Зворотній зв'язок
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Населення та міграція

Замовити літературу даного розділу можна за телефонами
(0462)774-892
Статистична інформація
Експрес-випуски


Статистичний збірник
«Чисельність наявного населення Чернігівської області»

Збірник містить розрахункові дані (станом на 1 січня 2021р.) про чисельність наявного населення в області, районах, містах, селищах міського типу та кількість адміністративно-територіальних одиниць області.

Уміщено інформацію про чисельність наявного населення в регіонах України.

  Кількість стор. - 29
  Термін видання: 27 квітня
Файл .zip Презентаційна версія 2020 (689.1 Кб)
     Архів
Статистичний збірник
«Розподіл постійного населення Чернігівської області за статтю та віком»

Збірник містить розрахунки (оцінки) чисельності постійного населення за статтю та віком на 1 січня 2021р. (за однорічними, п’ятирічними та окремими віковими групами). Збірник уміщує розрахункові показники середнього та медіанного віку населення, демографічне навантаження на осіб у віці 15–64 та 16–59 років тощо. Дані наведено по області, у розрізі міст обласного значення та районів, окремо в міській та сільській місцевості.

  Кількість стор. - 98
  Термін видання: 29 червня
Файл .zip Презентаційна версія на 1 січня 2021 року (504.2 Кб)
     Архів
Статистичний збірник
ДЕМОГРАФІЧНИЙ ЩОРІЧНИК «НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ – 2020»

У щорічнику висвітлено дані про чисельність та склад населення за статтю та віком, його розміщення на території області, основні показники, що характе-ризують процеси відтворення населення (народжуваність, смертність, шлюби та розірвання шлюбів), міграційного руху. Більшість даних подано в динаміці за ряд років у цілому в області, у розрізі міст обласного значення та районів. Наведено дані про загальні демографічні показники в регіонах України, а також у країнах Євросоюзу. Уміщено дані про кількісний та якісний склад домогосподарств Чернігівщини за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств

  Кількість стор. - 120
  Термін видання: 27 вересня
Файл .zip Презентаційна версія 2019 (473.4 Кб)
     Архів
Доповідь
«Демографічна ситуація в Чернігівській області»

Доповідь містить характеристику демографічної ситуації в області у 2020р., аналіз чинників, що впливають на формування чисельності та складу населення за статтю та віком, у динаміці за ряд років у цілому в області, у розрізі міст обласного значення та районів. Проаналізовано основні показники, що характеризують процеси відтворення населення (народжуваність, смертність, шлюби та розірвання шлюбів).

  Кількість стор. - 25
  Термін видання: 30 серпня