| Головне управління статистики у Чернігівській області
x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Держстат України
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 RSS
 Контакти
 Зворотній зв'язок
 Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в січні-листопаді 2008 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво промислової продукції в листопаді 2008р. проти листопада 2007р. зменшилося на 11,6%, а за січень-листопад п.р. проти відповідного періоду торік - збільшилося на 1,4%.

Краще, ніж рік тому, працювали підприємства міст Чернігів, Ніжин та 11 районів області. Значний приріст одержано в Борзнянському, Козелецькому, Корюківському, Куликівському, Ріпкинському, Чернігівському та Щорському районах.

У добувній промисловості в листопаді проти жовтня обсяги продукції з початку року - зросли на 0,5%. Більше видобуто торфу, природних пісків. Натомість скоротився видобуток сирої нафти, природного газу, крейди.

У переробній промисловості виробництво збільшилося на 1,3%.

Приросту виробництва досягнуто в обробленні деревини та виробництві виробів із деревини, целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності, металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів, у машинобудуванні.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції, порівняно із січнем-листопадом 2007р., збільшилися на 5,9%. Виробництво електроенергії зросло на 6,3%, теплоенергії - скоротилося на 8,1%.

У січні-жовтні промисловими підприємствами області реалізовано продукції на суму 8,4 млрд.грн.

В обсягах реалізації 77,1% займала продукція переробної промисловості. Зокрема частка підприємств із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів становила 39,8%, легкої промисловості - 6,1%, целюлозно-паперового виробництва - 6,7%. Питома вага підприємств із виробництва та розподілення електроенергії, газу та води становила 15,0%, добувної промисловості - 7,9%.

НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові дослідження та розробки впродовж січня-вересня 2008р. в області виконували 22 організації різних секторів та галузей науки.

Обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт становив 27,3 млн.грн. Майже половину (48,3%) коштів на ці роботи виділено з держбюджету.

Витрати на оплату праці в обстежених організаціях за січень-вересень 2008р. склали 14,2 млн.грн., їх частка в загальних витратах на виконання робіт становила 52%. Капітальні витрати склали 387,8 тис.грн. (1,4%).

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних науковими організаціями, становив 25,7 млн.грн., що на 13,7% більше, ніж за цей період торік. Частка прикладних досліджень у загальному обсязі робіт становила 48,1%, фундаментальних досліджень - 12,9%, науково-технічних розробок - 30,2%, науково-технічних послуг - 8,8%.

Станом на 01.10.2008р. в наукових організаціях області працювало 869 осіб, що менше, ніж рік тому, на 2,6%. Чисельність безпосередніх виконавців наукових та науково-технічних робіт зменшилася на 1,9% і становила 614 осіб, з них - 404 дослідники і 210 техніків. Крім того, наукові роботи виконували 124 особи допоміжного персоналу.

Із загальної чисельності виконавців науково-технічних робіт 12 (1,4%) мали ступінь доктора наук і 63 ( 7,2%) - кандидата наук. Рік тому науково-технічні роботи виконували 14 докторів та 60 кандидатів наук.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень-листопад 2008р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, збільшився проти січня-листопада 2007р. на 2,6%. У сільськогосподарських підприємствах відбулося підвищення на 12,7%, а в господарствах населення - зменшення на 2,7%.

За січень-листопад 2008р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 62,8 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 18,1% менше, порівняно із січнем-листопадом 2007р., вироблено 552,1 тис.т молока (на 0,2% більше), 261,2 млн.шт. яєць (на 6,4% менше).

За розрахунками, на 1 грудня 2008р. господарствами усіх категорій утримувалося 286,0 тис. голів великої рогатої худоби, у тому числі 163,0 тис. корів, 239,2 тис. голів свиней, 39,8 тис. голів овець та кіз, 4186,8 тис. голів птиці всіх видів.

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень-листопад 2008р., порівняно з відповідним періодом 2007р., збільшився на 18,5%, у тому числі обсяг реалізованої продукції тваринництва - на 33,0%, рослинництва - на 10,4%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції становила 60,1%, тваринництва - 39,9%.

За січень-листопад поточного року було реалізовано 794,3 тис.т зернових культур (на 2,3% більше січня-листопада 2007р.), насіння соняшнику - 13,7 тис.т (на 31,5% більше).

Худоби та птиці (у живій вазі) було реалізовано 27,6 тис.т, що на 17,6% менше січня-листопада 2007р.

Молока та молочних продуктів реалізовано 131,1 тис. т (на 2,4% більше січня-листопада минулого року). Яєць реалізовано 47,6 млн.шт.(на 6,1% більше).

За реалізовану з початку року на переробні підприємства худобу та птицю сільськогосподарськими підприємствами одержано 35,6 млн.грн. дотацій за рахунок коштів податку на додану вартість (26,4 млн.грн. рік тому), за молоко та молочні продукти - 59,6 млн.грн. (42,8 млн.грн.) та 12,7 млн.грн. (11,2 млн.грн.) надбавок за високоваговий молодняк великої рогатої худоби, кондиційних свиней та птицю.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень-листопад 2008р. виконано будівельних робіт на суму 687,2 млн.грн., що на 23,5% менше, ніж рік тому.

Серед суб'єктів різних видів будівельної діяльності на 31,7% зменшились обсяги робіт із будівництва будівель і споруд, на 49,2% - із завершення будівництва.

В обсязі виконаних будівельних робіт за січень-листопад 2008р. на капітальний та поточний ремонти припадало 10,7% (73,5 млн.грн.) та 3,2% (22,3 млн.грн.) відповідно. У порівнянні з відповідним періодом 2007р. обсяги робіт із капітального ремонту зменшилися на 74,6%, з поточного - на 20,9%.

Зменшили обсяги робіт будівельники 14 районів області та міст Чернігів та Ніжин. У січні-листопаді 2008р. працювало 183 підприємства, з яких 55,7% зменшили обсяги будівництва. Зменшення обсягів будівельних робіт пов'язано зі зменшенням робіт із капітального ремонту доріг та будівництва житла.

ТРАНСПОРТ

Вантажним транспортом області в січні-листопаді 2008р. доставлено замовникам 2829,2 тис.т вантажів, що на 15,2% менше, ніж рік тому. Вантажооборот збільшився на 19% і становив 999,4 млн.ткм.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 2390,8 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 830 млн.ткм. Це, відповідно, на 1,2 та 29,1% більше, ніж рік тому.

Приватні підприємці області забезпечили приріст вищезазначених показників на 42,7 та 43% відповідно. Їх частка в загальному обсязі вантажоперевезень становила 64,5%, виконаному вантажообороті - 81,5%.

Пасажирським транспортом області в січні-листопаді 2008р. перевезено 121,9 млн. пасажирів, що на 0,5% більше, ніж рік тому. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 8,2% і становив 1023 млн.пас.км.

Пасажирським автотранспортом, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 83,9 млн. пасажирів, що на 3,1% більше, ніж за січень-листопад 2007р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 8,8% і становив 851,5 млн.пас.км.

Частка перевезених пасажирів та пасажирообороту, виконаних фізичними особами-підприємцями на власному автотранспорті, становила, відповідно, 35,2 та 37,2% загального обсягу.

Обсяг пасажирських перевезень, виконаний тролейбусним транспортом, скоротився на 4,6%.

Річковим транспортом у січні-листопаді 2008р. здійснювалися перевезення вантажів у внутрішньому та закордонному сполученнях. Питома вага перевезень у закордонному сполученні становила 55,3%.

У порівнянні із січнем-листопадом 2007р. обсяги вантажних перевезень та вантажообороту річкового транспорту зменшилися, відповідно, на 55 та 13,9%.

ЗВ'ЯЗОК

За січень-жовтень 2008р. підприємствами зв'язку області було надано послуг на 988,5 млн.грн., у тому числі населенню - на 298,8 млн.грн. (30,2% загального обсягу), іншим користувачам -на 689,7 млн.грн. (69,8%), що, відповідно, на 19,6%, 24,8% та 17,5% більше, ніж рік тому.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 80,6% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку становила 11,8%.

Про попит на окремі види зв'язку свідчать темпи зростання доходів: комп'ютерного - в 1,8 раза, мобільного - на 25,5%, поштового - на 8,2%, проводового мовлення - на 6,1% (за рахунок значного підвищення тарифів) та міського телефонного зв'язку - на 3,4%. Постійно зменшується попит на такі види зв'язку: передачу і прийом телевізійних та радіопрограм, радіозв'язок - на 25,6%, телеграфний - на 24,8%, телефонний міжміський - на 8,7% та сільський - на 4,7%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-жовтні 2008р. обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами становив 368,4 млн.дол.США, що на 25,1% більше минулорічного показника, імпорту - 323,0 млн.дол.США (на 41,5% більше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 45,4 млн.дол. проти 66,1 млн.дол. у січні-жовтні 2007р. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,14 проти 1,29 рік тому.

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 345 підприємств та організацій області. Партнерами їх були 96 країн світу (з них 25 - члени ЄС). Активно працювали в цій галузі підприємства міст Чернігів і Прилуки та Корюківського району. Їх частка в загальному обсязі експорту становила 87,1%, імпорту - 88,6%.

У структурі експорту 26,5% становили текстиль та текстильні вироби (з них текстильні матеріали - 9,9%, нитки синтетичні або штучні - 6,4%, одяг текстильний - 4,8%, вовняні тканини - 2,4%, хімічні штапельні волокна - 2,1%,), 21,8% - вироби з паперу та картону, 10,3% - продукція рослинного та тваринного походження, 6,3% - наземні транспортні засоби, 5,7% - деревина та вироби з неї.

У структурі імпорту переважали: котли, машини, апарати і механічні пристрої (18,0%), папір та картон (13,9%), продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості (11,6%), готові харчові продукти (16,4%), полімерні матеріали, пластмаси (10,9%), текстиль (10,3%).

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі за січень-листопад 2008р. становив 7348,4 млн.грн., що більше обсягу січня-листопада 2007р. на 21,4%.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 29,8% обсягу.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-листопад 2008р. становив 255,4 млн.грн. і проти січня-листопада 2007р. збільшився на 5,0%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-листопад 2008р. становив 3449,7 млн.грн., що в порівнянних цінах більше обсягу січня-листопада 2007р. на 18,0%.

У задоволенні потреб населення товарами значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків було сформовано понад чверть загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків 15,1% обсягу припадало на продаж сільськогосподарських продуктів.

За січень-листопад 2008р. продаж сільськогосподарських продуктів на ринках області проти січня-листопада 2007р. зменшився на 8,0% при зростанні цін на 47,7%.

Обсяги продажу продуктів рослинництва зменшилися на 6,0%, а продуктів тваринництва - на 9,4%. При цьому ціни на продукти рослинництва зросли на 29,6%, на продукти тваринництва - на 59,7%.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

За січень-жовтень 2008р. обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) становив 1277,7 млн.грн. проти 1003,9 млн.грн. за січень-жовтень 2007р.

Населенню реалізовано послуг на суму 399,7 млн.грн., або 31,3% загального обсягу. Їх частка найвища в Борзнянському, Городнянському, Ічнянському, Н.-Сіверському, Семенівському й Талалаївському районах (від 60 до 68%), найнижча - у Щорському районі (12,2%), містах Ніжин (20,8%), Прилуки (28,1%) та Чернігів (29,7%).

Підприємствами м.Чернігова реалізовано 46,6% загального обсягу послуг. Серед районів найбільша їх частка припадає на підприємства Щорського (1,9%), Бахмацького (1,6%), Менського (1,4%), Бобровицького та Козелецького (1,3% в кожному), найменша - на підприємства Срібнянського (0,1%), Варвинського й Талалаївського (0,2% в кожному), Куликівського, Ніжинського та Семенівського (0,3% в кожному).

У структурі реалізованих послуг за видами економічної діяльності відбулися незначні зміни. Найбільша частка припадає на послуги пошти та зв'язку (37,9%) і транспорту (27,4%). У відношенні до січня-жовтня 2007р. частка послуг пошти та зв'язку зменшилася на 4,7 в.п., транспорту - збільшилася на 2,3 в.п.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у листопаді 2008р. в Україні становив 101,5%, в області - 101,3%; з початку року в Україні - 119,8%, в області - 119,9%.

З початку року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 23,4%. Найбільше подорожчали: на 12,2-15,4% - цукор, фруктові соки, молоко, мінеральні води, кава; на 20,6-23,6% - кондитерські вироби з борошна та з цукру, чай, джеми, повидло, мед; на 27,9% - риба та продукти з риби, на 28,5% - хліб і хлібопродукти (у т.ч. хліб - на 23,3%, макаронні вироби - на 32,0%, рис - у 2,7 раза), на 29,9% - олія та жири (у т.ч. олія - на 2,1%, маргарин - на 30,8%, тваринні жири - у 2 рази); на 30,2-32,4% - яйця, фрукти, шоколад, м'ясо та м'ясопродукти. У той же час подешевшали овочі (на 31,4%).

На 19,3% зросли ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилися на 16,7%.

У сфері охорони здоров'я ціни підвищилися на 23,5%, при цьому фармацевтична продукція та медичні товари подорожчали на 10,9%, амбулаторні послуги - на 25,5%, послуги санаторно-курортних установ - на 39,9%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 16,7%, в основному, за рахунок зростання вартості проїзду в залізничному (на 22,2%) та автодорожньому (на 25,5%) пасажирському транспорті. У той час ціни на бензин знизилися на 0,8%.

Подорожчання освіти на 37,5% відбулося за рахунок підвищення плати за навчання в середніх, вищих учбових закладах і на курсах (на 15,4%, 32,6% та 66,2% відповідно) та за послуги дошкільних закладів (на 57,5%).

На 15,3% подорожчали відпочинок і культура, на 20,5% - особистий догляд, на 23,6% - послуги ресторанів та готелів.

Індекс цін виробників промислової продукції в листопаді 2008р. становив 98,3%, з початку року - 118,3%.

ФІНАНСИ

За даними Головного фінансового управління Чернігівської облдержадміністрації, доходи місцевого бюджету області за січень - жовтень 2008р. становили 2386,5 млн.грн., видатки - 2212,0 млн.грн.

Доходна частина бюджету, в основному, сформована за рахунок дотацій із державного бюджету (61,8% загальної суми) та податкових надходжень (31,6%). Значну частину загальної суми доходів становить прибутковий податок із доходів фізичних осіб - 25,1% (600,0 млн.грн.).

У структурі видатків найбільші кошти з бюджету направлені на освіту - 730,4 млн.грн. (33,0% загальної суми видатків), охорону здоров'я - 501,6 млн.грн. (22,7%), соціальний захист та соціальне забезпечення - 440,7 млн.грн. (19,9%). На державне управління було витрачено 118,4 млн.грн. (5,4%).

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім підприємств малого бізнесу та бюджетних установ) за січень-жовтень 2008р. був прибутковим і становив 155,0 млн.грн., що на 48,3% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 64,7%, отримано 433,3 млн.грн. прибутку, що на 57,3% більше, ніж за січень-жовтень 2007р. Основна його частина сформована в промисловості (66,1%). Серед промислових підприємств найбільші прибутки отримали підприємства виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (97,6 млн.грн.), целюлозно-паперового виробництва; видавничої діяльності (68,0 млн.грн.), виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (69,6 млн.грн.).

Збитково працювало 35,3% підприємств, що на 2,0 в.п. більше, ніж за січень-жовтень минулого року. Цими підприємствами отримано 148,5 млн.грн. збитків, що на 62,8% більше, ніж за січень-жовтень 2007р. Найбільші суми збитків спостерігалися в промисловості (148,5 млн.грн.), на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (42,0 млн.грн.),торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (37,8 млн.грн.).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні-жовтні 2008р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, порівняно з відповідним періодом 2007р., зросла на 37,1% й становила 1350 грн.

У жовтні 2008р. на підприємствах, в організаціях та установах області (крім статистично визначених малих підприємств) у середньому було зайнято 255 тис. штатних працівників, що більше на 29 осіб (0,01%), ніж у вересні 2008р., але менше на 6 тис. осіб (2,3%), ніж у жовтні 2007р.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника в жовтні 2008р. становила 1465 грн., що у 2,7 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (545 грн.), у 2,2 раза - законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (669 грн.) та на 30,9% - відповідного показника жовтня 2007р.

Порівняно з вереснем 2008р., рівень заробітної плати в області підвищився в більшості видів економічної діяльності (від 0,1% - у сільському господарстві і діяльності у сфері юстиції та правосуддя до 18,8% - у діяльності з пожежної охорони). Разом із тим, у лісовому господарстві, будівництві, транспорті та зв'язку, фінансовій діяльності, операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям, більшості видів промислової діяльності рівень заробітної плати зменшився (на 0,3-42,9%).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж жовтня п.р. зросла на 4,2 млн.грн. (на 40,2%) і на 1 листопада 2008р. становила 14,7 млн.грн. Сума боргу складає 3,9% від фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2008р. У територіальному розрізі найвищим рівень такого співвідношення був у Срібнянському (32,4% фонду оплати праці) та Варвинському (15,9%) районах.

Упродовж січня-жовтня 2008р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулися 47355 сімей. Призначені субсидії 43802 сім'ям (за січень-жовтень 2007р. - 65299 сім'ям), з них: у міських поселеннях - 28862, у сільській місцевості - 14940 (відповідно, 92,5%, 93,4%, 90,8% з числа тих, які звернулися).

Загальна сума призначених субсидій становила 2361,8 тис.грн.(у міських поселеннях - 2126,9 тис.грн., у сільській місцевості - 234,9 тис.грн.). У січні-жовтні 2007р. цей показник становив 4173,9 тис.грн. (у міських поселеннях - 3750,4 тис.грн., у сільській місцевості - 423,5 тис.грн.).

Середній розмір субсидії, призначеної одній сім'ї в жовтні, становив 77 грн. (рік тому - 69 грн.).

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-листопаді 2008р. її послугами скористалися 70,5 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 3,2% більше, ніж у січні-листопаді 2007р.

На обліку цієї установи на 1 грудня 2008р. перебувало 25,3 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, з них більше половини складали жінки та більше третини - молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 92,5% незайнятих громадян, з них 71% отримували допомогу з безробіття. Серед безробітних кожен другий раніше займав місце робітника, а кожен четвертий - посаду службовця, кожен п'ятий - не мав професійної підготовки.

Кількість зареєстрованих безробітних за листопад збільшилася на 19,7% та становила 23,4 тис. осіб, або половину (55,1%) усіх безробітних працездатного віку за методологією МОП.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відносно середньорічної кількості постійного населення працездатного віку, за листопад у цілому в області збільшився та на 1 грудня 2008р. становив 3,6%.

Спостерігалася значна диференціація цього показника за районами, де він коливався від 1,6% в м.Ніжині до 9,3% в Городнянському районі.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 листопада 2008р. в області, за оцінкою, проживало 1124,3 тис. осіб. Упродовж січня-жовтня п.р. чисельність наявного населення зменшилася на 11546 осіб, або на 12,2 особи в розрахунку на 1000 населення.

Зменшення чисельності населення відбулося, в основному, за рахунок природного скорочення (11478 осіб).

Порівняно із січнем-жовтнем 2007р., природне скорочення зменшилося на 698 осіб, або на 5,7%, і спостерігалося в усіх районах області. Така динаміка є наслідком зменшення кількості померлих та збільшення кількості народжених.

Упродовж січня-жовтня 2008р. народилося більше на 344 дитини (4,3%) та померло менше на 354 особи (1,8%), ніж рік тому.

Показник народжуваності збільшився з 8,4‰ до 8,9‰. У міських поселеннях за рік він збільшився з 8,9‰ до 9,6‰, а в сільській місцевості -із 7,5‰ до 7,6‰.

Разом зі зменшенням кількості померлих знизився дещо й рівень смертності (з 21,1‰ до 21,0‰). У міських поселеннях цей показник зменшився з 15,3‰ до 15,2‰, а в сільській місцевості він збільшився з 30,3‰ до 30,4‰.

Зареєстровано менше шлюбів (5673 проти 7107) та розлучень (3148 проти 3342), ніж рік тому. Рівень шлюбності зменшився з 7,4‰ до 6,0‰, розлучуваності - з 3,5‰ до 3,3‰.

У порівнянні із січнем-жовтнем 2007р. зменшилася міграційна активність в усіх напрямках міграції. За рахунок міграції чисельність населення області зменшилася на 68 осіб. Рік тому також спостерігалося від'ємне сальдо міграції (455 осіб). У поточному році воно сформувалося як за рахунок міграційного обміну з іншими країнами, так і з іншими регіонами України.

ОСВІТА

На початок 2008/09 навчального року в області діяли (без урахування філій та відділень закладів інших регіонів) 17 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та 5 ВНЗ ІІІ-ІV рівнів. Чисельність студентів в інститутах та університетах становила на початок навчального року 26,1 тис. осіб і в порівнянні з початком 2007/08 навчального року зменшилася на 4,7%, у технікумах, коледжах, училищах - 9,9 тис. осіб і зменшилася на 6,3%. З кожних 10000 жителів Чернігівщини на початок 2008/09 навчального року у вищих навчальних закладах області різних рівнів акредитації навчалося 322 особи проти 334 у 2007/08 навчальному році.

Серед студентів вищих навчальних закладів жінки традиційно становлять більшість. У поточному навчальному році у вузах І-ІІ рівнів акредитації в загальній кількості студентів їх було 48,8%, у вузах ІІІ-ІV рівня - 62,6%.

Навчання студентів у технікумах, училищах, коледжах фінансується, здебільшого, з бюджетних коштів: 46,2% з державного і 19,4% з місцевого бюджетів. На комерційній основі навчається 34,4% студентів. В університетах та інститутах фінансування навчання розподіляється іншим чином: на комерційній основі навчається 61,2% студентів, за рахунок держави - 38,8%, місцевий бюджет у фінансуванні участі не приймає.

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За січень-листопад 2008р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 6577 злочинів (на 4,0% менше, ніж рік тому), з них 2268 (34,5%) - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 89,0% (5851) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. За видами злочинів найбільша частка (40,1%) - це злочини проти власності, 14,8% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, 8,9% - злочини проти життя й здоров'я особи, 7,5% - злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. Потерпіли від злочинів 3660 осіб, з них 289 - загинули. Серед потерпілих 31,0% жінок, 13,3% пенсіонерів, 4,5% неповнолітніх, 1,3% іноземців.

Серед зареєстрованих упродовж січня-листопада 2008р. злочинів: 15 згвалтувань та спроб згвалтування, 62 умисних убивств та замахів на вбивство, 81 розбійний напад, 144 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 383 випадки грабежу, 970 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

***