| Головне управління статистики у Чернігівській області
x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Держстат України
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 RSS
 Контакти
 Зворотній зв'язок
 Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в січні-жовтні 2008 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво промислової продукції в жовтні 2008р. проти жовтня 2007р. зменшилося на 9,0%, а за січень-жовтень п.р. проти відповідного періоду торік - збільшилося на 2,7%.

Краще, ніж рік тому, працювали підприємства міст Чернігів, Ніжин та 13 районів області. Значний приріст одержано в Борзнянському, Козелецькому, Корюківському, Куликівському, Ріпкинському, Чернігівському та Щорському районах.

У добувній промисловості обсяги продукції збільшилися з початку року на 0,1%. Більше видобуто торфу, природних пісків. Натомість скоротився видобуток сирої нафти, природного газу, крейди.

У переробній промисловості виробництво збільшилося на 2,9%. Приросту виробництва досягнуто в більшості основних видів діяльності переробної промисловості, за винятком легкої та виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції.

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води обсяги продукції збільшилися на 6,7%. Виробництво електроенергії зросло на 7,2%, теплоенергії - скоротилося на 7,1%.

У січні-вересні промисловими підприємствами області реалізовано продукції на суму 7,5 млрд.грн.

В обсязі продукції, реалізованої підприємствами добувної та переробної промисловості, 48,2% займала сировинна продукція, товари широкого та тривалого використання - 44,7%, продукція інвестиційного призначення - 7,1%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень-жовтень 2008р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, збільшився проти січня-жовтня 2007р. на 2,8%. У сільськогосподарських підприємствах відбулося підвищення на 12,9%, а в господарствах населення - зменшення на 2,5%.

Станом на 31 жовтня п.р. загальне виробництво зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) становило 1846,7 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 19,3% більше минулорічного рівня, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 1625,1 тис.т (на 20,8% більше), господарствами населення - 221,6 тис.т (на 9,0%).

Середня врожайність зернових культур (включаючи кукурудзу) збільшилася на 3,4 ц й становила 32,2 ц з 1 га. Аграрні підприємства одержали по 32,5 ц з 1 га (на 3,5 ц більше), господарства населення - по 30,0 ц з 1 га (на 2,6 ц).

За січень-жовтень 2008р. господарствами усіх категорій реалізовано 55,3 тис.т худоби та птиці на забій (у живій вазі), що на 17,8% менше, ніж торік, вироблено молока 506,4 тис.т (на 0,2% більше), 249,9 млн.шт. яєць (на 5,6% менше).

За розрахунками, на 1 листопада 2008р. господарствами усіх категорій утримувалося 290,0 тис.голів великої рогатої худоби, у тому числі 165,5 тис.голів корів, 241,3 тис.голів свиней, 41,7 тис.голів овець та кіз, 4737,8 тис. голів птиці всіх видів.

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень-жовтень 2008р., порівняно з відповідним періодом 2007р., збільшився на 19,4%, у тому числі обсяг реалізованої продукції тваринництва - на 36,6%, рослинництва - на 9,9%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції становила 59,4%, тваринництва - 40,6%.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень-вересень 2008р. в області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2297,1 млн.грн. капітальних інвестицій, з яких інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) становили 1996,2 млн.грн. (86,9%).

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств - 1360,3 млн.грн. (59,2%).

Обсяги інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) у порівнянні з січнем-вереснем 2007р. збільшилися на 16,3%.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень-жовтень 2008р. виконано будівельних робіт на суму 606,4 млн.грн., що на 11,5% менше, ніж рік тому.

Серед суб'єктів різних видів будівельної діяльності на 18,6% зменшились обсяги робіт із будівництва будівель і споруд, на 41,3% - із завершення будівництва.

ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК

Вантажним транспортом області в січні-жовтні 2008р. доставлено замовникам 2598,3 тис.т вантажів, що на 14,1% менше, ніж рік тому. Вантажооборот збільшився на 18,5% і становив 912 млн.ткм.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 2182,4 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 752,3 млн.ткм. Це, відповідно, на 1,8 та 27,8% більше, ніж рік тому.

Пасажирським транспортом області в січні-жовтні 2008р. перевезено 109,7 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 927,7 млн.пас.км, що, відповідно, на 0,6 та 8,6 % менше, ніж рік тому.

Пасажирським автотранспортом, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 75,5 млн. пасажирів, що на 1,8% більше, ніж за січень-жовтень 2007р.

Обсяг пасажирських перевезень, виконаний тролейбусним транспортом, скоротився на 5,6%.

Річковим транспортом у січні-жовтні 2008р. здійснювалися перевезення вантажів у внутрішньому та закордонному сполученнях. Питома вага перевезень у закордонному сполученні становила 54,3%.

У порівнянні із січнем-жовтнем 2007р. обсяги вантажних перевезень та вантажообороту річкового транспорту зменшилися, відповідно, на 52,7 та 11,7%.

За січень-вересень 2008р. підприємствами зв'язку області було надано послуг на 881,6 млн.грн., у тому числі населенню - на 265,8 млн.грн. (30,1% загального обсягу), іншим користувачам - на 615,8 млн.грн. (69,9%), що, відповідно, на 19,9%, 25% та 17,9% більше, ніж рік тому.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 80,6% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку становила 11,9%.

Мережею Інтернет користувалося 22,7 тис. абонентів, з них 17,4 тис. - у домашніх умовах. Рік тому ці показники становили 15,4 та 11,2 тис. відповідно.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-вересні 2008р. експорт зовнішньої торгівлі товарами та послугами становив 329,2 млн.дол.США, що на 24,7% більше, ніж рік тому, імпорт - 295,1 млн.дол.США (на 41,1% більше).

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 34,1 млн.дол. (у січні-вересні 2007р. - 54,8 млн.дол.).

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 334 підприємства та організації області. Партнерами їх були 95 країн світу (з них 25 - члени ЄС).

У зовнішній торгівлі послугами приймали участь 80 підприємств та організацій області. Їх партнери були з 76 країн світу (з них 26 - члени ЄС).

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі за січень-жовтень 2008р. становив 6673,9 млн.грн., що більше обсягу січня-жовтня 2007р. на 22,8%.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 29,6% обсягу. В обороті цих ринків 15,2% обсягу припадало на продаж сільськогосподарських продуктів.

За січень-жовтень 2008р. продаж сільськогосподарських продуктів на ринках області проти січня-жовтня 2007р. зменшився на 7,6% при зростанні цін на 48,1%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-жовтень 2008р. становив 230,7 млн.грн. і проти січня-жовтня 2007р. збільшився на 5,4%.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

За січень-вересень 2008р. обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) становив 1133,9 млн.грн. проти 886,8 млн.грн. за січень- вересень 2007р.

Населенню реалізовано послуг на суму 354,6 млн.грн., або 31,3% загального обсягу.

У структурі реалізованих послуг за видами економічної діяльності відбулися незначні зміни. Найбільша частка припадає на послуги пошти та зв'язку (38,2%) і транспорту (27%). У відношенні до січня-вересня 2007р. частка послуг пошти та зв'язку зменшилася на 4,8 в.п., транспорту - збільшилася на 2,1 в.п.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні 2008р. в Україні становив 101,7%, в області - 102,0%; з початку року в Україні - 118,0%, в області - 118,4%.

З початку року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 22,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищились на 14,0% (у т.ч. природний газ подорожчав на 14,1%, скраплений - на 24,6%, водопостачання та каналізація - на 21,6-28,7%, квартирна плата - на 30,8%, проживання в гуртожитках - на 40,5%).

На 13,2% стали дорожчими предмети домашнього вжитку та побутова техніка.

У сфері охорони здоров'я ціни підвищилися на 23,1%, при цьому фармацевтична продукція та медичні товари подорожчали на 10,5%, амбулаторні послуги - на 24,8%, послуги санаторно-курортних установ - на 39,9%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 17,8%, в основному, за рахунок підвищення цін на бензин та зростання вартості проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті (на 14,6%, 20,9% та 22,0% відповідно).

Подорожчання послуг освіти на 37,0% відбулося за рахунок підвищення плати за навчання в середніх та вищих учбових закладах і на курсах (відповідно на 15,4%, 32,6% та 65,0%) та послуг дошкільних закладів (на 53,3%).

Відпочинок і культура стали дорожчими на 9,9%, послуги ресторанів та готелів - на 19,8%.

Індекс цін виробників промислової продукції в жовтні 2008р. становив 96,8%, з початку року - 120,3%.

ФІНАНСИ

За даними Головного фінансового управління Чернігівської облдержадміністрації, доходи місцевого бюджету області за січень - вересень 2008р. становили 2139,5 млн.грн., видатки - 1937,4 млн.грн.

Доходна частина бюджету, в основному, сформована за рахунок дотацій із державного бюджету (61,9% загальної суми) та податкових надходжень (31,5%). Значну частину загальної суми доходів становить прибутковий податок із доходів фізичних осіб - 25,0% (534,5 млн.грн.).

У структурі видатків найбільші кошти з бюджету направлені на освіту - 639,2 млн.грн. (33,0% загальної суми видатків), охорону здоров'я - 441,5 млн.грн. (22,8%), соціальний захист та соціальне забезпечення - 396,1 млн.грн. (20,4%). На державне управління було витрачено 105,8 млн.грн.(5,5%).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Номінальні доходи населення області за січень-червень 2008р., порівняно з відповідним періодом 2007р., збільшилися на 44,9%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів і послуг, збільшився на 45,2%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, - лише на 16,7%.

У розрахунку на одну особу наявний доход становив 5250,4 грн. Це більше на 46,7%, ніж у січні-червні 2007р. У середньому за місяць ця сума склала 875,1 грн., що на 44,6% перевищило розмір законодавчо встановленого з 1 квітня 2008р. прожиткового мінімуму (605,0 грн.).

Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, порівняно із січнем-вереснем 2007р., зросла на 37,8% й становила 1338 грн.

Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, порівняно із січнем-вереснем 2007р., зросла на 37,8% й становила 1338 грн.

Серед найбільш високооплачуваних були працівники трубопровідного транспорту, управління у сферах фінансової та податкової діяльності, діяльності у сфері юстиції та правосуддя, залізничного транспорту, грошового та фінансового посередництва, а серед промислових видів діяльності - зайняті добуванням вуглеводнів, виробництвом коксу та продуктів нафтоперероблення, паперу та картону, оплата праці яких перевищувала середньообласний показник в 1,9-2,5 раза. Найнижчий рівень середньомісячної заробітної плати зберігався в працівників мисливства, їдалень, виробництва дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів, барів (не перевищував 49,9% середньообласного показника).

Зберігалася значна диференціація заробітної плати за територіями. Більшими за середньообласний її розміри були в містах Прилуки (в 1,4 раза), Чернігів (на 8,0%), Ніжин (на 3,6%), Варвинському (на 14,0%), Носівському (на 4,7%) та Корюківському (на 1,7%) районах. Найнижчою заробітна плата (на 28,6% меншою від середньообласної) була в Куликівському районі (1026 грн.).

Із загального обсягу доходів витрачено на придбання товарів та послуг за січень-червень 2008р. на 42% більше, ніж за відповідний період 2007р. Приріст заощаджень становив 1206 млн.грн. (у січні-червні 2007р. - 780 млн.грн.).

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-жовтні 2008р. її послугами скористалися 62,6 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 1,9% менше, ніж у січні-жовтні 2007р.

На обліку цієї установи на 1 листопада 2008р. перебувало 20,4 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, з них більше половини складали жінки, а третину - молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 95,6% незайнятих громадян, з них 70,9% отримували допомогу з безробіття. Серед безробітних кожен другий раніше займав місце робітника, а кожен четвертий - посаду службовця або не мав професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відносно середньорічної кількості постійного населення працездатного віку, за жовтень у цілому в області збільшився та на 1 листопада 2008р. становив 3%.

За сприяння державної служби зайнятості в січні-жовтні 2008р. було працевлаштовано 29 тис. осіб, що на 1,5% менше, ніж у січні-жовтні 2007р. Із загальної кількості 1305 громадян отримали роботу шляхом надання дотацій роботодавцям, а 940 осіб організували власну справу за рахунок виплати одноразової допомоги з безробіття.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні-жовтні 2008р., порівняно із січнем-жовтнем 2007р., зріс на 0,2 в.п. та становив 46,4%.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 жовтня 2008р. в області, за оцінкою, проживало 1126 тис. осіб. Упродовж січня-вересня п.р. чисельність наявного населення зменшилася на 9869 осіб, або на 11,7 особи в розрахунку на 1000 населення.

Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення (10464 особи).

Показник народжуваності збільшився з 8,3‰ до 8,7‰. У міських поселеннях за рік він збільшився з 8,8‰ до 9,5‰, а в сільській місцевості - залишився на рівні січня-вересня 2007 року (7,5‰).

Хоча кількість померлих і зменшилася, рівень смертності дещо зріс (з 21,0‰ до 21,1‰). У міських поселеннях цей показник, як і рік тому, склав 15,2‰ , а в сільській місцевості він збільшився з 30,1‰ до 30,4‰.

Основними причинами смерті населення області залишалися хвороби системи кровообігу, новоутворення, зовнішні причини захворюваності та смертності, хвороби органів дихання.

Зареєстровано менше шлюбів (4938 проти 6105) та розлучень (2774 проти 2962), ніж рік тому. Рівень шлюбності зменшився з 7,1‰ до 5,8‰, розлучуваності - з 3,5‰ до 3,3‰.

ОСВІТА

Першого вересня в закладах освіти розпочався новий 2008/09 навчальний рік. В області за парти 714 денних загальноосвітніх шкіл у цей день сіли 106,9 тис. учнів. Крім того, очною та заочною формами навчання охоплено 0,8 тис. осіб працюючої молоді в 5 вечірніх школах та в класах, що організовані при 19 денних загальноосвітніх школах. За рік кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл зменшилась на 5,3%, вечірніх - на 17,6%. Скоротилася й мережа закладів: денних на 15 (2,1%), вечірніх - на 1 (16,7%).

Триває процес реформування загальноосвітньої школи. Працюють 26 гімназій, 9 ліцеїв та один колегіум. Навчальну програму гімназії, ліцею та колегіуму освоюють, відповідно, 9,5, 1,8 і 0,2 тис. учнів. У 48 навчально-виховних комплексах навчаються 3,2 тис. учнів.

Навчальний процес у денних загальноосвітніх закладах забезпечують 14,5 тис. учителів. Кількість учителів порівняно з минулим роком зменшилася на 2,7%. Працюючу молодь навчають 160 учителів, з них 47 у вечірніх закладах мають основну роботу.

У 2008р. атестат про повну загальну середню освіту отримали 10,3 тис. випускників денних середніх закладів освіти. Золоту медаль вручено 557 особам, срібну - 212. Крім того, денні загальноосвітні заклади вручили атестат про середню освіту 209 особам, які склали іспити екстерном. Вечірні школи та класи з атестатом про повну загальну середню освіту закінчили 328 випускників та 13 екстернів.

Базову загальну середню освіту в денних загальноосвітніх закладах одержали 13,1 тис. учнів. Крім того, екстерном у них склали іспити й отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту 28 осіб. Вечірні школи вручили свідоцтво про базову загальну середню освіту 45 учням.

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За січень-жовтень 2008р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 6109 злочинів (на 4,2% менше, ніж рік тому), з них 2118 (34,7%) - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 88,1% (5379) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. За видами злочинів найбільша частка (39,0%) - це злочини проти власності, 15,3% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, 8,9% - злочини проти життя й здоров'я особи, 7,5% - злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. Потерпіли від злочинів 3322 особи, з них 272 - загинули. Серед потерпілих 31,1% жінок, 12,9% пенсіонерів, 4,5% неповнолітніх, 1,4% іноземців.

Серед зареєстрованих упродовж січня-жовтня 2008р. злочинів: 16 згвалтувань та спроб згвалтування, 57 умисних убивств та замахів на вбивство, 79 розбійних нападів, 137 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 339 випадків грабежу, 932 злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Упродовж січня-жовтня 2008р. було виявлено 3511 осіб із числа тих, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них у відношенні 3338 осіб (95,1%) кримінальні справи направлені до суду. Серед виявлених - 57,1% були в працездатному віці, але не працювали й не навчалися, 18,2% вчиняли злочини раніше. З числа виявлених осіб кожен п'ятий перебував у стані алкогольного сп'яніння, 17,4% становили жінки, 5,0% - неповнолітні.

***