| Головне управління статистики у Чернігівській області
x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Держстат України
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 RSS
 Контакти
 Зворотній зв'язок
 Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

ЕКОНОМІКА ЧЕРНІГІВЩИНИ
за січень-серпень 2008 року

Повідомлення Головного управління статистики
у Чернігівській області

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво промислової продукції в серпні 2008р. проти серпня 2007р. знизилося на 4,1%, а за січень-серпень п.р. проти відповідного періоду торік - збільшилося на 5,1%.

Краще, ніж рік тому, працювали підприємства міст Чернігів, Ніжин, Прилуки та 14 районів області. Значний приріст одержано в Борзнянському, Ічнянському, Козелецькому, Корюківському, Куликівському, Ріпкинському, Чернігівському та Щорському районах.

У добувній промисловості обсяги продукції з початку року зменшилися на 0,7%. Скоротився видобуток сирої нафти, природного газу, крейди.

У переробній промисловості виробництво збільшилося на 6,0%.

Приросту виробництва досягнуто в більшості основних видів діяльності переробної промисловості, за винятком легкої та виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції в серпні проти липня збільшилися на 3,0%. Виробництво електроенергії зросло на 1,6%, теплоенергії - скоротилося на 4,4%.

У січні-липні промисловими підприємствами області реалізовано продукції на суму 5,8 млрд.грн.

В обсягах реалізації 77,0% займала продукція переробної промисловості. Зокрема частка підприємств із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів становила 39,6%, легкої промисловості - 6,5%, целюлозно-паперового виробництва - 6,6%. Питома вага підприємств із виробництва та розподілення електроенергії, газу та води становила 15,0%, добувної промисловості - 8,0%.

НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові дослідження та розробки впродовж січня-червня 2008р. в області виконували 22 організації різних секторів та галузей науки.

Обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт становив 15,3 млн.грн. Більше половини (55,2% від загального обсягу) коштів на ці роботи було виділено з держбюджету.

Витрати на оплату праці в обстежених організаціях за січень-червень 2008р. склали 8,4 млн.грн., їх частка в загальних витратах на виконання робіт, порівняно з відповідним періодом 2007р., збільшилася на 4,8 в.п. Капітальні витрати становили 98,5 тис.грн.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних науковими організаціями, становив 15,4 млн.грн., що на 17,8% більше, ніж за цей період торік. Частка прикладних досліджень у загальному обсязі робіт становила 44,8%, фундаментальних досліджень - 14,6%, науково-технічних розробок - 29,9%, науково-технічних послуг - 10,7%.

Станом на 01.07.2008р. у наукових організаціях області працювало 912 осіб, що більше, ніж рік тому, на 1,8%. Чисельність безпосередніх виконавців наукових та науково-технічних робіт зменшилася на 0,3% і становила 636 осіб, з них - 423 дослідники і 213 техніків. Крім того, наукові роботи виконували 138 осіб допоміжного персоналу.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень-серпень 2008р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, збільшився проти січня-серпня 2007р. на 4,1%. У сільськогосподарських підприємствах він підвищився на 19,1%, а в господарствах населення - зменшився на 3,5%.

За січень-серпень 2008р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 38,4 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 17,8% менше порівняно із січнем-серпнем 2007р., вироблено 411 тис.т молока (на 0,1% менше), 216,4 млн.шт. яєць (на 3,6% менше).

За розрахунками, на 1 вересня 2008р. господарствами усіх категорій утримувалося 301,9 тис. голів великої рогатої худоби, у тому числі 168,5 тис. корів, 231,4 тис. голів свиней, 43,5 тис. голів овець та кіз, 5144,8 тис. голів птиці всіх видів.

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень-серпень 2008р., порівняно з відповідним періодом 2007р., збільшився на 38,7%, у тому числі обсяг реалізованої продукції тваринництва - на 42,2%, рослинництва - на 36,3%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції становила 58,1%, тваринництва - 41,9%.

За січень-серпень поточного року було реалізовано 540,3 тис.т зернових культур (на 20,6% більше січня-серпня 2007р.), насіння соняшнику - 0,9 тис.т (на 63,4% менше).

Худоби та птиці (у живій вазі) було реалізовано 19,3 тис.т, що на 18,4% менше січня- серпня 2007р.

Молока та молочних продуктів реалізовано 100,4 тис. т (на 4,2% більше січня-серпня минулого року). Яєць реалізовано 38,3 млн.шт. (на 20,1% більше).

За реалізовану з початку року на переробні підприємства худобу та птицю сільськогосподарськими підприємствами отримано 25,2 млн.грн. дотацій за рахунок коштів податку на додану вартість (18,4 млн.грн. рік тому), за молоко та молочні продукти - 44,0 млн.грн. (29,4 млн.грн.) та 8,3 млн.грн. (7,6 млн.грн.) надбавок за високоваговий молодняк великої рогатої худоби, кондиційних свиней та птицю.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень-серпень 2008р. виконано будівельних робіт на суму 448 млн.грн., що на 10,9% більше, ніж рік тому.

Серед суб'єктів різних видів будівельної діяльності на 7,5% збільшились обсяги робіт із будівництва будівель і споруд, на 39% - з установлення інженерного устатковання, на 16,8% - з підготовки будівельних ділянок. Зменшилися на 39,2% обсяги робіт із завершення будівництва.

В обсязі виконаних будівельних робіт за січень-серпень 2008р. на капітальний та поточний ремонти припадало 10,2% (45,7 млн.грн.) та 3,1% (13,7 млн.грн.) відповідно. У порівнянні з відповідним періодом 2007р. обсяги робіт із капітального ремонту зменшилися на 14,8%, з поточного - на 23,4%.

Наростили обсяги робіт будівельники 14 районів області та м.Прилук. У січні-серпні 2008р. працювало 179 підприємств, з яких половина збільшили обсяги будівництва. Збільшення обсягів будівельних робіт пов'язано з будівництвом житла, ліній електропередач, прокладанням нафтопровідних труб та робіт із капітального ремонту доріг.

ТРАНСПОРТ

Вантажним транспортом області в січні-серпні 2008р. доставлено замовникам 2045,6 тис.т вантажів, що на 8,1% менше, ніж рік тому. Вантажооборот збільшився на 14,5% і становив 694,9 млн.ткм.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 1682,2 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 563,2 млн.ткм. Це, відповідно, на 3,5 та 21,5% більше, ніж рік тому.

Приватні підприємці області забезпечили приріст вищезазначених показників на 36,8 та 32,1% відповідно. Їх частка в загальному обсязі вантажоперевезень становила 63,1%, виконаному вантажообороті - 80,5%.

Пасажирським транспортом області в січні-серпні 2008р. перевезено 87,2 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 740,3 млн.пас.км, що, відповідно, на 1,6 та 9,1% менше, ніж рік тому.

Пасажирським автотранспортом, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 60,5 млн. пасажирів, що на 2,2% більше, ніж за січень-серпень 2007р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 9% і становив 619,8 млн.пас.км.

Частка перевезених пасажирів та пасажирообороту, виконаних фізичними особами-підприємцями на власному автотранспорті, становила, відповідно, 35,4 та 37,6% загального обсягу.

Обсяг пасажирських перевезень, виконаний тролейбусним транспортом, скоротився на 9,2%.

Річковим транспортом у січні-серпні 2008р. здійснювалися перевезення вантажів у внутрішньому та закордонному сполученнях. Питома вага перевезень у закордонному сполученні становила 53%.

У порівнянні із січнем-серпнем 2007р. обсяги вантажних перевезень та вантажообороту річкового транспорту зменшилися, відповідно, на 39,4 та 8%.

ЗВ'ЯЗОК

За січень-липень 2008р. підприємствами зв'язку області було надано послуг на 673 млн.грн., у тому числі населенню - на 203,1 млн.грн.(30,2% загального обсягу), іншим користувачам - на 469,9 млн.грн. (69,8%), що, відповідно, на 21,6%, 25,9% та 19,8% більше, ніж рік тому.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 80,3% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку становила 12,3%.

Про попит на окремі види зв'язку свідчать темпи зростання доходів: комп'ютерного - в 1,7 раза, мобільного - на 27,7%, поштового - на 13,5% та міського телефонного зв'язку - на 4,4%. Постійно зменшується попит на такі види зв'язку: передачу й прийом телевізійних та радіопрограм, радіозв'язок - на 25,9%, телеграфний - на 23,9%, проводове мовлення - на 12,3%, телефоний міжміський - на 6% та сільський - на 1%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-липні 2008р. обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами становив 249,9 млн.дол.США, що на 27,8% більше минулорічного показника, імпорту - 211,2 млн.дол.США (на 38,8% більше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 38,7 млн.дол. проти 43,4 млн.дол. у січні-липні 2007р. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,18 проти 1,29 рік тому.

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 309 підприємств та організацій області. Партнерами їх були 93 країни світу (з них 25 - члени ЄС). Активно працювали в цій галузі підприємства міст Чернігів і Прилуки та Корюківського району. Їх частка в загальному обсязі як експорту, так й імпорту становила 87,3%.

У структурі експорту 28,5% становили текстиль та текстильні вироби (з них текстильні матеріали - 11,1%, нитки синтетичні або штучні - 6,9%, одяг текстильний - 4,2%, вовняні тканини - 2,8%, хімічні штапельні волокна - 2,6%,), 22,0% - вироби з паперу та картону, 10,4% - продукція рослинного та тваринного походження, 6,8% - наземні транспортні засоби, 6,1% - деревина та вироби з неї, 4,2% - готові харчові продукти.

У структурі імпорту переважали: котли, машини, апарати і механічні пристрої (18,0%), папір та картон (15,1%), продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості (12,3%), готові харчові продукти (11,7%), текстиль (11,5%), полімерні матеріали, пластмаси (11,1%).

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі за січень-серпень 2008р. становив 5083,8 млн.грн., що більше обсягу січня-серпня 2007р. на 26,1%.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 29,2% обсягу.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-серпень 2008р. становив 183,9 млн.грн. і проти січня-серпня 2007р. збільшився на 7,6%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-серпень 2008р. становив 2452,7 млн.грн., що в порівнянних цінах більше обсягу січня-серпня 2007р. на 23,5%.

У задоволенні потреб населення товарами значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків було сформовано понад чверть загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків 15,5% обсягу припадало на продаж сільськогосподарських продуктів.

За січень-серпень 2008р. продаж сільськогосподарських продуктів на ринках області проти січня-серпня 2007р. зменшився на 7,4% при зростанні цін на 49,1%.

Обсяги продажу продуктів рослинництва зменшилися на 6,1%, а продуктів тваринництва - на 8,3%. При цьому ціни на продукти рослинництва зросли на 32,8%, на продукти тваринництва - на 59,5%.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

За січень-липень 2008р. обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) становив 851,3 млн.грн. проти 662,8 млн.грн. за січень-липень 2007р.

Населенню реалізовано послуг на суму 267,9 млн.грн., або 31,5% загального обсягу. Їх частка найвища в Борзнянському, Городнянському, Ічнянському, Н.-Сіверському, Семенівському, Талалаївському районах (від 60,8% до 68,4%), найнижча - у Щорському районі (12,7%), містах Ніжин (21,4%), Чернігів (29,7%) та Прилуки (29,8%).

Підприємствами м.Чернігова реалізовано 46,7% загального обсягу послуг. Серед районів найбільша їх частка припадає на підприємства Щорського (1,8%), Бахмацького (1,7%), Козелецького (1,4%), Менського (1,2%), Бобровицького (1,1%), найменша - на підприємства Срібнянського (0,1%), Варвинського й Талалаївського (0,2% у кожному), Ніжинського й Семенівського (0,3% у кожному).

У структурі реалізованих послуг за видами економічної діяльності відбулися незначні зміни. Найбільша частка припадає на послуги пошти та зв'язку (38,8%) і транспорту (26,6%). У відношенні до січня-липня 2007р. частка послуг пошти та зв'язку зменшилася на 4,5 в.п., транспорту - збільшилася на 2,2 в.п.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у серпні 2008р. в Україні становив 99,9%, в області - 100,3%; з початку року - 114,8% та 114,7% відповідно.

З початку року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 20,6%. Найбільше подорожчали: цукор - на 14,5%, олія - на 19,2%, риба та продукти з риби - на 19,9%, маргарин - на 27,7%, хліб і хлібопродукти - на 28,3% (у т.ч. хліб - на 20,0%, макаронні вироби - на 29,0%, рис - майже в 3 рази), фрукти - на 25,7%, м'ясо та м'ясопродукти - на 31,3%, їстівні тваринні жири - на 85,6%. У той же час подешевшали: масло вершкове (на 0,7%), молоко (на 2,3%), яйця (на 11,5%), овочі (на 18,0%).

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому зросли на 3,1%.

У сфері охорони здоров'я ціни підвищилися на 18,9%, при цьому фармацевтична продукція та медичні товари подорожчали на 9,6%, амбулаторні послуги - на 14,9%, послуги санаторно-курортних установ - на 39,9%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 18,8%, в основному, за рахунок зростання вартості проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті й підвищення цін на бензин (на 16,4%, 19,5% та 27,5% відповідно).

На 7,8% подорожчали відпочинок і культура, на 11,0% - освіта (у т.ч. послуги дошкільних закладів - на 66,6%), на 13,8% - особистий догляд, на 18,5% - послуги ресторанів та готелів.

Індекс цін виробників промислової продукції в серпні 2008р. становив 101,9%, з початку року - 123,1%.

ФІНАНСИ

За даними Головного фінансового управління Чернігівської облдержадміністрації, доходи місцевого бюджету області за січень- липень 2008р. становили 1572,9 млн.грн., видатки - 1454,5 млн.грн.

Доходна частина бюджету, в основному, сформована за рахунок дотацій із державного бюджету (61,0% загальної суми) та податкових надходжень (32,6%). Значну частину загальної суми доходів становить прибутковий податок із доходів фізичних осіб - 25,9% (407,6 млн.грн.).

У структурі видатків найбільші кошти з бюджету направлені на освіту - 521,4 млн.грн. (35,9% загальної суми видатків), охорону здоров'я - 339,2 млн.грн. (23,3%), соціальний захист та соціальне забезпечення - 302,1 млн.грн. (20,8%). На державне управління було витрачено 79,7 млн.грн. (5,5%).

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім підприємств малого бізнесу та бюджетних установ) за січень-липень 2008р. був прибутковим і становив 166,4 млн.грн., що в 4,4 раза більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 64,9%, отримано 322,6 млн.грн. прибутку, що в 2 рази більше, ніж за січень-липень 2007р. Основна його частина сформована в промисловості (64,3%).

Збитково працювало 35,1% підприємств, що на 2,6 в.п. менше, ніж за січень-липень минулого року. Цими підприємствами отримано 156,2 млн.грн. збитків, що на 25,2% більше, ніж за січень-липень 2007р. Найбільші суми збитків спостерігалися в промисловості (74,9 млн.грн.), будівництві (34,0 млн.грн.), на підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (20,7 млн.грн.).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні-липні 2008р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, порівняно з відповідним періодом 2007р., зросла на 39,8% і становила 1309 грн.

У липні 2008р. на підприємствах, в організаціях та установах області (крім статистично визначених малих підприємств) у середньому було зайнято 257,4 тис. штатних працівників, що більше на 0,8 тис. осіб (0,3%), ніж у червні 2008р., але менше на 6,5 тис. осіб (2,5%), ніж у липні 2007р.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника в липні 2008р. становила 1481 грн., що у 2,8 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (525 грн.), у 2,3 раза - законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (649 грн.) та на 33,4% - відповідного показника липня 2007р.

Порівняно з червнем 2008р., рівень заробітної плати в області підвищився в переважній більшості видів економічної діяльності (від 0,5% - в охороні здоров'я до 46,3% - у виробництві одягу, хутра та виробів із хутра). Разом із тим, у рибальстві, рибництві, освіті та деяких видах промислової діяльності рівень заробітної плати зменшився (на 3,1-24,6%).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня-липня п.р. зменшилася на 44,4 тис.грн. (на 0,6%) і на 1 серпня 2008р. становила 7,5 млн.грн. Сума боргу складає 1,9% від фонду оплати праці, нарахованого за липень 2008р. У територіальному розрізі найвищим рівень такого співвідношення був у Щорському (11,2% фонду оплати праці) та Прилуцькому (8,9%) районах.

Упродовж січня-липня 2008р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулися 34075 сімей. Призначені субсидії 31619 сім'ям (за січень-липень 2007р. - 49663 сім'ям), з них: у міських поселеннях - 20577, у сільській місцевості - 11042 (відповідно, 92,8%, 94,7%, 89,5% з числа тих, які звернулися).

Загальна сума призначених субсидій становила 1694,7 тис.грн. (у міських поселеннях - 1501,1 тис.грн., у сільській місцевості - 193,6 тис.грн.). У січні-липні 2007р. цей показник становив 3311,3 тис.грн. (у міських поселеннях - 2917,0 тис.грн., у сільській місцевості - 394,3 тис.грн.).

Середній розмір субсидії, призначеної одній сім'ї у липні, становив 26 грн. (рік тому - 43 грн.).

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-серпні 2008р. її послугами скористалися 52,1 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 7,3% менше, ніж у січні-серпні 2007р.

На обліку цієї установи на 1 вересня 2008р. перебувало 19 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, із них більше половини складали жінки, а майже третину - молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 97,6% незайнятих громадян, із них 75,4% отримували допомогу з безробіття. Серед безробітних кожен другий раніше займав місце робітника, а кожен четвертий - посаду службовця або не мав професійної підготовки.

Кількість зареєстрованих безробітних за серпень зменшилася на 1,1% та становила 18,6 тис. осіб, або 40,1% усіх безробітних працездатного віку за методологією МОП.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відносно середньорічної кількості постійного населення працездатного віку, за серпень у цілому в області не змінився та на 1 вересня 2008р. становив 2,9%.

Спостерігалася значна диференціація цього показника за районами, де він коливався від 1,1% в м.Ніжині до 7,7% в Городнянському районі.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 серпня 2008р. в області, за оцінкою, проживало 1127,9 тис. осіб. Упродовж січня-липня п.р. чисельність наявного населення зменшилася на 8012 осіб, або на 12,2 особи в розрахунку на 1000 населення.

Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення (8704 особи).

Порівняно із січнем-липнем 2007р., природне скорочення зменшилося на 194 особи, або на 2,2%, і спостерігалося в усіх районах області.

Упродовж січня-липня 2008р. народилося більше на 83 дитини (1,5%) та померло менше на 111 осіб (0,8%), ніж рік тому.

Показник народжуваності дещо збільшився (з 8,3‰ до 8,5‰).У міських поселеннях за рік він збільшився з 8,8‰ до 9,3‰, а в сільській місцевості дещо знизився (7,4‰ проти 7,5‰).

Показник смертності за рік не змінився - 21,7‰. У порівнянні із січнем-липнем 2007р. в міських поселеннях цей показник збільшився з 15,5‰ до 15,7‰, а в сільській місцевості - з 31,2‰ до 31,5‰.

Зареєстровано менше шлюбів (3051 проти 3701) та розлучень (2162 проти 2306), ніж рік тому. Рівень шлюбності зменшився з 5,6‰ до 4,6‰, розлучуваності - з 3,5‰ до 3,3‰.

За рахунок міграції чисельність населення області збільшилася на 692 особи (рік тому також спостерігалося додатне сальдо міграції - 352 особи). Додатне сальдо в поточному році сформувалося за рахунок міграційного обміну з іншими областями України. Звідти до нас прибуло більше на 711 осіб, ніж вибуло з Чернігівщини. Проте, вибулих за межі України зафіксовано на 19 осіб більше, ніж прибулих.

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За січень-серпень 2008р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 4943 злочини (на 4,8% менше, ніж рік тому), з них 1688 (34,1%) - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 87,6% (4331) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. За видами злочинів найбільша частка (37,1%) - це злочини проти власності, 15,3% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, 9,2% - злочини проти життя й здоров'я особи, 8,1% - злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. Потерпіли від злочинів 2585 осіб, з них 225 - загинули. Серед потерпілих 32,1% жінок, 13,0% пенсіонерів, 4,6% неповнолітніх, 1,7% іноземців.

Серед зареєстрованих упродовж січня-серпня 2008р. злочинів:13 згвалтувань та спроб згвалтування, 52 умисних убивства та замахи на вбивство, 65 розбійних нападів, 113 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 279 випадків грабежу, 755 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.