| Головне управління статистики у Чернігівській області
x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Держстат України
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 RSS
 Контакти
 Зворотній зв'язок
 Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

ЕКОНОМІКА ЧЕРНІГІВЩИНИ
за січень-травень 2008 року

Повідомлення Головного управління статистики
у Чернігівській області

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво промислової продукції в травні 2008р. проти травня 2007р. збільшилося на 4,7%, а за січень-травень п.р. проти відповідного періоду торік - на 8,4%.

Краще, ніж рік тому, працювали підприємства міст Чернігів, Ніжин, Прилуки та 14 районів області. Значний приріст одержано в Бобровицькому, Борзнянському, Ічнянському, Козелецькому, Корюківському, Ріпкинському та Щорському районах.

У добувній промисловості обсяги продукції з початку року зменшилися на 1,5%. Скоротився видобуток сирої нафти, природного газу, крейди.

У переробній промисловості виробництво збільшилося на 10,3%. Приросту виробництва досягнуто в більшості основних видів діяльності переробної промисловості, за винятком легкої та виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції зросли на 1,7%. Виробництво електроенергії скоротилося на 0,7%, теплоенергії - на 3,9%.

У січні-травні промисловими підприємствами області реалізовано продукції на суму 3,1 млрд.грн.

В обсязі продукції, реалізованої підприємствами добувної та переробної промисловості, 49,2% займала сировинна продукція, товари широкого та тривалого використання - 43,5%, продукція інвестиційного призначення - 7,3%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень-травень 2008р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, зменшився проти січня-травня 2007р. на 4,8%. У сільськогосподарських підприємствах відбулося зменшення на 1,1%, у господарствах населення - на 6,8%.

На початок червня п.р. в усіх категоріях господарств ярі культури посіяні на площі 663,9 тис.га, що більше минулорічного показника на 5%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах - на площі 482,9 тис.га (на 7%).

Найбільше посіяно ярих культур у господарствах Прилуцького(70,0 тис.га), Бобровицького (62,7 тис.га) та Бахмацького (54,6 тис.га) районів. Порівняно мало посіяно господарствами Щорського (8,3 тис.га) та Корюківського (9,3 тис.га) районів.

За січень-травень 2008р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 27,7 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 12,9% менше порівняно із січнем-травнем 2007р., вироблено 219,2 тис. молока (на 2,3% менше), 136,6 млн.шт. яєць (на 0,9% менше).

За розрахунками, на 1 червня 2008р. господарствами усіх категорій утримувалося 311,4 тис. голів великої рогатої худоби, у тому числі 169,3 тис. голів корів, 230,7 тис. голів свиней, 44,6 тис. голів овець та кіз, 3981,4 тис. голів птиці всіх видів.

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень-травень 2008р., порівняно з відповідним періодом 2007р., збільшився на 57,5%, у тому числі обсяг реалізованої продукції тваринництва збільшився на 49,8%, рослинництва - на 64,5%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції становила 54,6%, тваринництва - 45,4%.

За реалізовану з початку року на переробні підприємства худобу та птицю сільськогосподарськими підприємствами отримано 15,9 млн.грн. дотацій за рахунок коштів податку на додану вартість (11,4 млн.грн. рік тому), за молоко та молочні продукти - 23,0 млн.грн. (13,5 млн.грн.) та 4,2 млн.грн. (3,5 млн.грн.) надбавок за високоваговий молодняк великої рогатої худоби, кондиційних свиней та птицю.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень-травень 2008р. виконано будівельних робіт на суму 223,7 млн.грн., що на 5% більше, ніж рік тому.

Серед суб'єктів різних видів будівельної діяльності на 6,6% збільшились обсяги робіт із будівництва будівель і споруд, на 21,8% - з установлення інженерного устатковання, на 16,4% - із завершення будівництва. Зменшилися на 15% обсяги робіт із підготовки будівельних ділянок.

Наростили обсяги робіт будівельники 13 районів області та м.Прилук. У січні-травні 2008р. працювало 170 підприємств, з яких 93 (54,7%) збільшили обсяги будівництва. Збільшення обсягів будівельних робіт пов'язано з будівництвом житла, ліній електропередач та прокладанням нафтопровідних труб.

ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК

Вантажним транспортом області в січні-травні 2008р. доставлено замовникам 1120,2 тис.т вантажів, що на 2,1% менше, ніж рік тому. Вантажооборот збільшився на 5,9% і становив 384,7 млн.ткм.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 937,3 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 303,8 млн.ткм. Це, відповідно, на 3,5 та 10,6% більше, ніж рік тому.

Приватні підприємці області забезпечили приріст вищезазначених показників на 24,5 та 14,8% відповідно. Їх частка в загальному обсязі вантажоперевезень становила 65,2%, виконаному вантажообороті -79,2%.

Пасажирським транспортом області в січні-травні 2008р. перевезено 54,1 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 457,5 млн.пас.км, що, відповідно, на 3,8 та 9,2% менше, ніж рік тому.

Пасажирським автотранспортом, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 36,7 млн. пасажирів, що на 2,2% більше, ніж за січень-травень 2007р. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 8% і становив 379,2 млн.пас.км.

Частка перевезених пасажирів та пасажирообороту, виконаних фізичними особами-підприємцями на власному автотранспорті, становила, відповідно, 36,1 та 39,6% загального обсягу.

Обсяг пасажирських перевезень, виконаний тролейбусним транспортом, скоротився на 14,4%.

Річковим транспортом у січні-травні 2008р. здійснювалися перевезення вантажів у внутрішньому та закордонному сполученнях. Питома вага перевезень у закордонному сполученні становила 71,3%.

За січень-квітень 2008р. підприємствами зв'язку області було надано послуг на 366,8 млн.грн., у тому числі населенню - на 111,9 млн.грн. (30,5% загального обсягу), іншим користувачам - на 254,9 млн.грн. (69,5%), що, відповідно, на 23,2%, 27,1% та 21,5% більше, ніж рік тому.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 79,3% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку становила 13,1%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-квітні 2008р. обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами становив 126,3 млн.дол.США, що на 27,6% більше минулорічного показника, імпорту - 109,3 млн.дол.США (на 32,2% більше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 17,0 млн.дол. проти 16,3 млн.дол. у січні-квітні 2007р. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,16 проти 1,20 рік тому.

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 260 підприємств та організацій області. Партнерами їх були 80 країн світу (з них 24 - члени ЄС). Активно працювали в цій галузі підприємства міст Чернігів і Прилуки та Корюківського району. Їх частка в загальному обсязі експорту становила 88,5%, імпорту - 86,9%.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі за січень-травень 2008р. становив 2918,0 млн.грн., що більше обсягу січня-травня 2007р. на 31,1%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-травень 2008р. становив 107,7 млн.грн. і проти січня-травня 2007р. збільшився на 9,0%.

У задоволенні потреб населення товарами значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків було сформовано понад чверть загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків 14,4% обсягу припадало на продаж сільськогосподарських продуктів.

За січень-травень 2008р. продаж сільськогосподарських продуктів на ринках області проти січня-травня 2007р. зменшився на 5,4% при зростанні цін на 53,3%.

Обсяги продажу продуктів рослинництва зменшилися на 5,3%, а продуктів тваринництва - на 5,5%. При цьому ціни на продукти тваринництва зросли на 52,0%, на продукти рослинництва - на 58,7%.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

За січень-квітень 2008р. обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) становив 452,8 млн.грн. проти 353,2 млн.грн. за січень- квітень 2007р.

Населенню реалізовано послуг на суму 147,3 млн.грн., або 32,5% загального обсягу. Їх частка найвища в Борзнянському, Городнянському, Ічнянському, Н.-Сіверському, Семенівському, Сосницькому, Талалаїв-ському районах (від 60,2 до 69,1%), найнижча - у Щорському районі (14,1%), містах Ніжин (22,1%), Чернігів (31,6%) та Прилуки (32,2%).

Підприємствами м.Чернігова реалізовано 45,5% загального обсягу послуг. Серед районів найбільша їх частка припадає на підприємства Щорського (1,8%), Бахмацького (1,7%), Козелецького (1,4%), Бобровиць-кого та Менського (1,2% у кожному), найменша - на підприємства Срібнянського (0,1%), Талалаївського (0,2%), Варвинського та Семенів-ського (0,3% у кожному).

У структурі реалізованих послуг за видами економічної діяльності відбулися незначні зміни. Найбільша частка припадає на послуги пошти та зв'язку (41%) і транспорту (24,8%). У відношенні до січня-квітня 2007р. частка послуг пошти та зв'язку зменшилася на 3,8 в.п., транспорту - збільшилася на 1,6 в.п.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції)у травні 2008р. в Україні становив 101,3%, в області - 101,2%; з початку року - 114,6% та 113,2% відповідно.

З початку року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 19,5%. Найбільше подорожчали: фрукти - на 45,2%, овочі - на 41,1%, м'ясо та м'ясопродукти - на 29,0%, маргарин - на 20,4%, хліб і хлібопродукти - на 19,4%, олія - на 19,0%, цукор - на 14,9%, риба та продукти з риби - на 14,8%. У той же час подешевшали: яйця (на 21,7%), масло вершкове (на 2,5%), молоко (на 1,5%).

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому зросли на 1,9%.

У сфері охорони здоров'я ціни підвищилися на 11,9%, при цьому послуги санаторно-курортних установ подорожчали на 21,7%, фармацевтична продукція - на 9,1%, амбулаторні послуги - на 8,1%.

Транспорт у цілому подорожчав на 12,0%, в основному, за рахунок зростання цін на бензин та вартості проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті (на 18,2%, 8,4% та 8,2%, відповідно).

На 11,5% подорожчали послуги ресторанів та готелів, на 8,1% - відпочинок і культура, на 7,9% - освіта.

Індекс цін виробників промислової продукції в травні 2008р. становив 97,7%, з початку року - 109,9%.

ФІНАНСИ

За даними Головного фінансового управління Чернігівської облдержадміністрації, доходи місцевого бюджету області за січень- квітень 2008р. становили 809,0 млн.грн., видатки - 730,6 млн.грн.

Доходна частина бюджету, в основному, сформована за рахунок дотацій із державного бюджету (59,6% загальної суми) та податкових надходжень (34,2%). Значну частину загальної суми доходів становить прибутковий податок із доходів фізичних осіб - 27% (218,3 млн.грн.).

У структурі видатків найбільші кошти з бюджету направлені на освіту - 272,9 млн.грн. (37,3% загальної суми видатків), охорону здоров'я - 183,4 млн.грн. (25,1%), соціальний захист та соціальне забезпечення - 151,3 млн.грн. (20,7%). На державне управління було витрачено 41,2 млн.грн. (5,6%).

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім підприємств малого бізнесу та бюджетних установ) за січень-квітень 2008р. був прибутковим і становив 41,2 млн.грн., за відповідний період 2007р. цей показник був збитковим - 6,8 млн.грн.

Банківські установи області проводять роботу із залучення вкладів населення на депозитні рахунки. За квітень 2008р. вклади населення зросли на 89,1 млн.грн., або на 4,0%. На 1 травня 2008р. їх залишки в банківській системі становили 2343,7 млн.грн. (з нарахованими відсотками). Залишки вкладів у національній валюті становили 73,1% загальної суми, за квітень їх частка збільшилася на 0,9 в.п.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні-квітні 2008р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, порівняно з відповідним періодом 2007р., зросла на 41,9% і становила 1220 грн.

У квітні 2008р. вона становила 1283 грн., що у 2,4 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (525 грн.), майже у 2 рази - законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (647 грн.) та на 42,3% - відповідного показника квітня 2007р.

У квітні 2008р. на підприємствах, в організаціях та установах області (крім статистично визначених малих підприємств) у середньому було зайнято 258,6 тис. штатних працівників, що менше на 1,1 тис. осіб (0,4%), ніж у березні 2008р. та на 5,1 тис. осіб (1,9%), ніж у квітні 2007р.

За рівнем заробітної плати у квітні 2008р. серед найбільш високооплачуваних були працівники трубопровідного транспорту, управління у сферах фінансової та податкової діяльності, виробництва паперу, картону та виробів із них, юстиції та правосуддя, добування вуглеводнів, грошового та фінансового посередництва, діяльності у сфері обов'язкового соціального страхування, залізничного транспорту. Оплата праці в цих видах діяльності перевищила середній показник в області в 1,7-2,8 раза.

Водночас розмір заробітної плати працівникам мисливства, барів, виробництва дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів, їдалень, добування вугілля, лігніту й торфу не перевищував 54% середньообласного показника.

Зберігалася значна диференціація заробітної плати за територіями. Більшими за середньообласний її розміри були в містах Прилуки (на 42,1%), Чернігів (на 11,0%), Ніжин (на 3,5%), Варвинському (на 4,2%) та Бобровицькому (на 3,3%) районах. Найнижчою (на 27,5% меншою від середньої в області) заробітна плата була в Коропському районі (930 грн.).

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-травні 2008р. її послугами скористалися 40,8 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 8,7% менше, ніж у січні-травні 2007р.

На обліку цієї установи на 1 червня 2008р. перебувало 20,3 тис. незайнятих громадян, з них більше половини складали жінки, майже третину - молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних набули 97% незайнятих громадян, з яких 74% отримували допомогу з безробіття.

Кількість зареєстрованих безробітних за травень зменшилася на 2,1% та становила 19,7 тис. осіб, або майже половину (43,2%) усіх безробітних працездатного віку (за методологією МОП).

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відносно середньорічної кількості постійного населення працездатного віку,за травень у цілому в області зменшився та на 1 червня 2008р. становив 3%.

Спостерігалася значна диференціація цього показника за районами, де він коливався від 1,2% в м.Ніжині до 8,4% в Городнянському районі.

Кількість зареєстрованих безробітних за травень у сільській місцевості збільшилася на 0,4%, а в міських поселеннях зменшилася на 4,4% та на 1 червня 2008р. становила, відповідно, 9,6 та 10,1 тис. Рівень зареєстрованого безробіття сільського населення (4,5%) був вищим за аналогічний показник серед мешканців міських поселень (2,3%).

Із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття впродовж травня на допомогу у зв'язку з безробіттям в області було витрачено 6,4 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 15,4 тис. Середній розмір допомоги в травні 2008р., порівняно з травнем 2007р., зріс на 46,7% та становив 411,41 грн., тобто 78,4% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати (з 1 квітня 2008р. - 525 грн.).

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 травня 2008р. в області, за оцінкою, проживало 1130,5 тис. осіб. Упродовж січня-квітня п.р. чисельність наявного населення зменшилася на 5379 осіб, або на 14,4 особи в розрахунку на 1000 населення.

Скорочення чисельності населення відбулося переважно за рахунок природного спаду (5355 осіб, або 99,6% загального). За рахунок міграції кількість жителів області скоротилася ще на 24 особи.

Порівняно із січнем-квітнем 2007р., природне скорочення зменшилося на 223 особи, або на 4,0%, і спостерігалося в усіх районах області. Така динаміка є наслідком зменшення кількості померлих та збільшення кількості народжених. Інтенсивність природного скорочення теж зменшилася з 14,8‰ до 14,3‰. Рівень цього показника найвищий у Щорському районі (26,8‰), а найнижчий - у м.Ніжині (3,8‰).

Упродовж січня-квітня 2008р. народилося більше на 29 дітей (0,9%) та померло менше на 194 особи (2,2%), ніж рік тому.

Показник народжуваності дещо збільшився (з 8,1‰ до 8,2‰). У міських поселеннях за рік він збільшився з 8,6‰ до 8,9‰, а в сільській місцевості не змінився (7,2‰).

Показник смертності за рік зменшився з 22,9‰ до 22,5‰. У порівнянні із січнем-квітнем 2007р. в міських поселеннях цей показник зменшився із 16,2‰ до 15,8‰, а в сільській місцевості не змінився (33,3‰).

Основними причинами смерті населення області залишалися хвороби системи кровообігу, новоутворення, зовнішні причини захворюваності та смертності, хвороби органів дихання.

Зареєстровано менше шлюбів (1269 проти 1819) та розлучень (1244 проти 1326), ніж рік тому. Рівень шлюбності зменшився з 4,8‰ до 3,4‰, розлучуваності - з 3,5‰ до 3,3‰.

ЗАБЕЗПЕЧЕННІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛОМ

Житловий фонд області станом на 1 січня 2008р. становив 29,4 млн.м2 загальної площі. Половина житлового фонду (14,7 млн.м2 загальної площі) знаходиться в сільській місцевості.

На кожного жителя області припадало 24,4 м2 загальної площі (у міських поселеннях - 20,7 м2, у сільській місцевості - 30,2 м2).

На початок 2008р. загальна кількість квартир в області становила 557,7 тис. (на 3 тис. менше, ніж на початок минулого року), серед них найбільше двокімнатних - 228,6 тис.

На 1 січня 2008р. рівень обладнання житлового фонду області становив: газом (включаючи скраплений) - 84,9% (на цю ж дату минулого року - 85,6%), центральним опаленням - 45,1% (44,8%), водопроводом - 37,4% (37,9%), каналізацією - 35,2% (35,6%), ваннами - 33,7% (34,0%), гарячим водопостачанням - 29,3% (29,6%), електроплитами - 0,8% (0,8%).

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За січень-травень 2008р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 3125 злочинів (на 4,4% менше, ніж рік тому), з них 1098 (35,1%) - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 85,3% (2667) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. За видами злочинів найбільша частка (35,9%) - це злочини проти власності, 15,0% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, 9,0% - злочини проти життя і здоров'я особи, 7,6% - злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. Потерпіли від злочинів 1576 осіб, з них 144 - загинули. Серед потерпілих 32,4% жінок, 13,4% пенсіонерів, 4,7% неповнолітніх, 0,5% іноземців.

Серед зареєстрованих упродовж січня-травня 2008р. злочинів: 9 згвалтувань та спроб згвалтування, 36 умисних убивств та замахів на вбивство, 41 розбійний напад, 70 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 165 випадків грабежу, 469 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Упродовж січня-травня 2008р. було виявлено 1813 осіб з числа тих, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них у відношенні 1720 осіб (94,9%) кримінальні справи направлені до суду. Серед виявлених - 59,4% були в працездатному віці, але не працювали й не навчалися, 17,5% вчиняли злочин раніше. З числа виявлених осіб 19,2% перебували в стані алкогольного сп'яніння, 15,6% становили жінки, 5,1% - неповнолітні.