| Головне управління статистики у Чернігівській області
x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Держстат України
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 RSS
 Контакти
 Зворотній зв'язок
 Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВЩИНИ
у січні-лютому 2008 року

Повідомлення Головного управління статистики
у Чернігівській області

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво промислової продукції в лютому 2008р. проти лютого 2007р. збільшилося на 13,0%, а за січень-лютий п.р. проти відповідного періоду торік - на 7,9%.

Краще, ніж рік тому, працювали підприємства міст Чернігів, Ніжин, Прилуки та 15 районів області. Значний приріст одержано в Бахмацькому, Борзнянському, Ічнянському, Козелецькому, Корюківському, Куликівському, Н-Сіверському та Сосницькому районах.

У добувній промисловості з початку року обсяги продукції зменшилися на 9,0%. Скоротився видобуток сирої нафти, природного газу, крейди.

У переробній промисловості виробництво збільшилося на 10,8%. Приросту виробництва досягнуто в більшості основних видів діяльності переробної промисловості, за винятком легкої, хімічної промисловості та виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції зросли на 3,3%. Виробництво електроенергії зросло на 0,4%, а теплоенергії - скоротилося на 0,8%.

У січні промисловими підприємствами області реалізовано продукції на суму 647,2 млн.грн.

В обсязі продукції, реалізованої підприємствами добувної та переробної промисловості, 49,0% займала сировинна продукція, товари широкого та тривалого використання - 43,9%, продукція інвестиційного призначення - 7,1%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг продукції сільського господарства за січень-лютий 2008р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, зменшився проти січня-лютого 2007р. на 3,8%. У сільськогосподарських підприємствах він зріс на 2,1%, у господарствах населення - скоротився на 7,2%.

У січні-лютому 2008р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 13,5 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 6,9% менше порівняно із січнем-лютим 2007р., вироблено 54,1 тис.т молока (на 2,7% менше), 32,9 млн.шт. яєць (на 8, 9% більше).

За розрахунками, на 1 березня 2008р. господарствами усіх категорій утримувалося 307,2 тис. голів великої рогатої худоби, у тому числі 169,4 тис. корів, 233,2 тис. голів свиней, 36,9 тис. голів овець та кіз, 3605,4 тис. голів птиці всіх видів.

Загальний обсяг реалізації аграрної продукції сільськогоспо-дарськими підприємствами області за січень-лютий 2008р., порівняно з відповідним періодом 2007р., збільшився в 1,9 раза, у тому числі обсяг реалізованої продукції тваринництва збільшився в 1,6 раза, рослинництва - у 2,2 раза.

За січень-лютий поточного року було реалізовано 81,2 тис.т зернових культур (на 54,5% більше січня-лютого 2007р.), насіння соняшнику - 0,9 тис.т (на 48,6% менше), картоплі - 2,4 тис.т (у 5,6 раза більше), овочів - 0,1 тис. т (у 3,5 раза більше).

Худоби та птиці (у живій вазі) було реалізовано 5,4 тис.т, що на 3,9% менше січня-лютого 2007р.

Молока та молочних продуктів реалізовано 15,7 тис. т (на 6,8% більше січня-лютого минулого року), майже все молоко та молокопродукти були продані переробним підприємствам (99,1%). Яєць реалізовано 11,2 млн.шт. (на 28,4% більше).

Сільськогосподарськими підприємствами за реалізовану в січні-лютому на переробні підприємства худобу та птицю одержано дотацій за рахунок коштів податку на додану вартість на суму 5,9 млн.грн., молоко та молочні продукти - 6,9 млн.грн. проти 4,4 млн.грн. та 3,8 млн.грн., відповідно, рік тому.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємствами області за січень-лютий 2008р. виконано будівельних робіт на суму 64,1 млн.грн., що менше, ніж у січні-лютому 2007р. на 7,8%.

Серед суб'єктів різних видів будівельної діяльності на 7,5% зменшилися обсяги робіт із підготовки будівельних ділянок, на 4% - із будівництва будівель і споруд, з установлення інженерного устатковання - на 35,9%.

За січень-лютий п.р. зменшили обсяги робіт будівельники 5 районів області та міст Чернігів, Ніжин. Зниження обсягів будівельних робіт зумовлено зменшенням будівництва житла, розвідувального буріння свердловин. У січні-лютому 2008р. працювало 128 підприємств, з яких 58 (45,3%) зменшили обсяги будівництва.

ТРАНСПОРТ

Вантажним транспортом області в січні-лютому 2008р. доставлено замовникам 373,7 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 128,7 млн.ткм. Відносно січня-лютого 2007р. ці показники скоротилися на 2 та 1,7% відповідно.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 322,1 тис.т вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 101,8 млн.ткм. Ці обсяги зросли, порівняно із січнем-лютим 2007р., на 0,2 та 4% відповідно.

Приріст вищезазначених показників забезпечили приватні перевізники на 17,3 та 7,3%, відповідно. Їх частка в загальному обсязі вантажних перевезень становила 64,6%, виконаному вантажообороті - 79,6%.

Пасажирським транспортом області в січні-лютому 2008р. перевезено 20,8 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 175,4 млн.пас.км, що, відповідно, на 0,4 та 5,6% менше, ніж рік тому.

Пасажирським автотранспортом, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезено 13,9 млн. пасажирів, що на 6,4% більше, ніж рік тому. Обсяг виконаного пасажирообороту скоротився на 4,2% і становив 144,3 млн.пас.км.

Автотранспортом обласного центра виконано 59,4% загального обсягу пасажирських перевезень та 39,7% пасажирообороту.

Послугами автотранспортних підприємств скористалися 8,7 млн. пасажирів, пасажирооборот становив 83,6 млн.пас.км. Це, відповідно, на 5,2 та 1,9% більше, ніж рік тому.

Обсяг пасажирських перевезень, виконаний тролейбусним транспортом, скоротився на 11,8%.

ЗВ'ЯЗОК

За січень 2008р. підприємствами зв'язку області було надано послуг на 91,1 млн.грн., у тому числі населенню - на 27,7 млн.грн. (30,4% загальногообсягу) та 63,4 млн.грн. (69,6%) - іншим користувачам.

У порівнянні із січнем 2007р. доходи від надання послуг зв'язку усього та іншим користувачам зменшилися, відповідно, на 2 та 6,3%, населенню - збільшилися на 9,5%.

Серед видів зв'язку найбільшим попитом користувався мобільний - 79,6% загального обсягу. Частка телефонного зв'язку (міського, сільського та міжміського) становила 13,3%.

Швидкими темпами зростають доходи від наданих послуг комп'ютерного зв'язку (в 1,6 раза), поштового (на 20,6%) та телефонного міського (на 5,1%).

Разом із тим, у порівнянні з відповідним періодом 2007р., зменшилися доходи: телеграфного (на 20%), телефонного сільського (на 8,1%), телефонного міжміського зв'язку (включаючи міжнародний)(на 2,8%), передачі й прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку (на 39,7%) та мобільного (на 2,5%).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні 2008р. обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами становив 22,2 млн.дол.США, що на 13,4% більше, ніж рік тому, імпорту - 20,8 млн.дол.США (на 23,3% більше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 1,4 млн.дол. проти 2,7 млн.дол. у січні 2007р. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,07 проти 1,16 рік тому.

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 147 підприємств та організацій області. Партнерами їх були 58 країн світу (з них 23 країни - члени ЄС). Активно працювали в цій галузі підприємства міст Чернігів і Прилуки та Корюківського району. Їх частка в загальному обсязі експорту становила 91,8%, імпорту - 93,2%.

Товари з області експортувалися до 39 країн світу. Найбільші експортні поставки здійснювалися до Російської Федерації, Білорусі, Італії, Польщі та Туреччини.

Імпортовані товари надходили з 48 країн світу. Основними партнерами в імпорті товарів були: Російська Федерація, Німеччина, Білорусь, Бразілія, Італія, Франція, Норвеґія та Китай.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-лютий 2008р. становив 1005,3 млн.грн., що майже на третину більше, ніж торік.

У його структурі на організовані та неформальні ринки припадало 29,4% обсягу.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-лютий 2008р. становив 38,5 млн.грн. і проти січня-лютого 2007р. збільшився на 5,9%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-лютий 2008р. становив 484,6 млн.грн., що більше обсягу січня-лютого 2007р. на 28,2%.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

За січень-лютий 2008р. обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) становив 215,5 млн.грн. проти 168,9 млн.грн. за січень-лютий 2007р.

Населенню реалізовано послуг на суму 70,2 млн.грн., або 32,6% загального обсягу. Їх частка найвища в Борзнянському, Городнянському, Ічнянському, Н.-Сіверському, Семенівському, Сосницькому, Талалаївському районах (від 69,1 до 60,8%), найнижча - у Щорському районі (14,2%) та м.Ніжині (22,4%).

Підприємствами м.Чернігова реалізовано 43,1% загального обсягу послуг. Серед районів найбільша їх частка припадає на підприємства Бахмацького, Щорського (1,9% в кожному), Козелецького (1,4%), Менського, Бобровицького (1,2% в кожному), найменша - на підприємства Срібнянського (0,1%) й Талалаївського (0,2%).

У структурі реалізованих послуг за видами економічної діяльності не відбулося суттєвих змін. Найбільша частка припадає на послуги пошти й зв'язку (43,4%) та транспорту (24,6%). У відношенні до січня-лютого 2007р. частка послуг пошти й зв'язку зменшилася на 3,8 в.п., транспорту - збільшилася на 2,0 в.п.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у лютому 2008р. відносно грудня 2007р. становив 104,8%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої з початку року зросли на 7,1%.

Найбільше (на 26,9%) подорожчали овочі, з них: у 1,8-1,6 раза - морква, буряк, капуста та цибуля, на 17,8% - бобові, на 12% - картопля. Фрукти стали дорожчими на 13,6%, з них: яблука - на 22%, банани - на 8,7%, цитрусові - на 6,7%.

Олія подорожчала на 12,2%, маргарин - на 10,4%, хліб та хлібопродукти - на 7,3%, молочні суміші для дитячого харчування - на 6,4%, м'ясо та м'ясопродукти - на 6,2%, риба та продукти з риби - на 5,9%, яйця - на 4,8%, сири - на 3,5%, .

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому зросли на 0,5%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,7% зумовлено, в основному, зростанням вартості обслуговування та ремонту власних транспортних засобів (на 13,1%), проїзду в пасажирському залізничному (на 7,1%) та автодорожньому (на 2,0%) транспорті, зростанням цін на бензин (на 0,9%).

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 7,2%.

Індекс цін виробників промислової продукції в лютому 2008р. становив 99,4%, з початку року - 108,0%.

ФІНАНСИ

За даними Головного фінансового управління Чернігівської облдержадміністрації, доходи місцевого бюджету області за січень 2008р. становили 172,0 млн.грн., видатки - 112,3 млн.грн.

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім підприємств малого бізнесу та бюджетних установ) за січень 2008р. був прибутковим і становив 12,8 млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2007р. цей показник зменшився на 35,3%.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 61,7%, отримано 45,6 млн.грн. прибутку, що на 4,0% більше, ніж за січень 2007р. Основна його частина сформована в промисловості (59,4%). Серед промислових підприємств найбільші прибутки отримали підприємства виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (12,3 млн.грн.), виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (6,9 млн.грн.), целюлозно-паперового виробництва; видавничої діяльності (2,9 млн.грн.) та машинобудування (2,2 млн.грн.).

Збитково працювало 38,3% підприємств, що на 2,5 в.п. більше, ніж за січень минулого року. Цими підприємствами отримано 32,8 млн.грн. збитків, що на 36,0% більше, ніж за січень 2007р. Найбільші суми збитків спостерігалися в промисловості (17,1 млн.грн.), на підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (6,0 млн.грн.).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника в січні 2008р. становила 1120 грн., що більше на 36,6%, ніж рік тому, але менше на 9%, ніж у грудні 2007р.

За рівнем середньої заробітної плати в січні 2008р. серед найбільш високооплачуваних були працівники трубопровідного транспорту, управління у сферах фінансової та податкової діяльності, грошового та фінансового посередництва, а серед промислових видів діяльності - зайняті на підприємствах із добування вуглеводнів, виробництва паперу, картону та виробів із них. Оплата праці на підприємствах цих видів діяльності перевищила середній показник в області в 1,8-2,2 раза.

Водночас розмір заробітної плати працівників їдалень, мисливства, виробництва дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів не перевищував 54,5% середньообласного показника.

Зберігалася значна диференціація заробітної плати за територіями. Більшими за середньообласний її розміри були в містах Прилуки (в 1,5 раза), Чернігів (на 12,0%), Ніжин (на 7,2%) та Варвинському районі (на 10,0%). Найнижчою заробітна плата була в Куликівському районі (795 грн.). Вона перевищила розмір мінімальної заробітної плати лише в 1,5 раза.

При збільшенні споживчих цін в області в січні 2008р. на 2,1%, реальна заробітна плата найманих працівників зменшилася, порівняно з груднем 2007р., на 10,4%, а відносно січня 2007р. - зросла на 16,1%.

Упродовж січня-лютого 2008р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулися 8526 сімей. Призначені субсидії 7809 сім'ям (91,6% з числа тих, які звернулися) у сумі 724,2 тис.грн. Середній розмір субсидії, призначеної одній сім'ї в лютому, становив 93 грн.

За січень-лютий 2008р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 83,3 млн.грн., що становить 98,7% нарахованих сум.

На 1березня населення заборгувало організаціям-надавачам послуг, включаючи борги попередніх років, 76,8 млн.грн. Крім того, 9,2 млн. грн. становив борг за електроенергію і 1,8 млн. грн. - за житлово-комунальні послуги підприємствам-банкрутам та організаціям, що припинили діяльність. Найбільшу частку боргу становить заборгованість за централізоване опалення - 43 млн.грн.

На кінець лютого не сплачували комунальні послуги 3 місяці й більше: вивезення побутових відходів - 34,4% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 24,7%, водовідведення - 20%, газопостачання - 19,5%, централізованого опалення - 17%, постачання холодної та гарячої води - 13,9%. Крім того, електроенергію - 17,2% користувачів.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, у січні-лютому 2008р. її послугами скористалися 28,9 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 9,1% менше, ніж у січні-лютому 2007р. Станом на 1 березня 2008р. на обліку в центрах зайнятості перебувало 21,8 тис. незайнятих громадян, з них більше половини складали жінки або мешканці сільської місцевості, майже третину - молодь у віці до 35 років. Серед зазначеної категорії 97,4% мали офіційний статус безробітних, з яких 70,3% отримували допомогу з безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних за лютий збільшилася на 0,3% та становила 21,2 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований відносно середньорічної кількості постійного населення працездатного віку, за лютий у цілому в області залишився без змін і на 1 березня 2008р. становив 3,2%.

З Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття впродовж лютого на допомогу у зв'язку з безробіттям в області було витрачено 6,4 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 16,9 тис. Середній розмір допомоги в лютому 2008р., порівняно із лютим 2007р., зріс на 44,3% та становив 380,77 грн., тобто 73,9% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати (з 1 січня 2008р. - 515 грн.).

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 лютого 2008р. в області, за оцінкою, проживало 1134,1 тис. осіб. Упродовж січня п.р. чисельність наявного населення зменшилася на 1812 осіб, або на 18,8 особи в розрахунку на 1000 населення.

Скорочення чисельності населення відбулося переважно за рахунок природного спаду (1741 особа, або 96,1% загального). За рахунок міграції кількість жителів області скоротилася ще на 71 особу, або на 3,9%.

Порівняно із січнем 2007р., природне скорочення збільшилося на 360 осіб, або на 26,1%, і спостерігалося в усіх районах області. Така динаміка є наслідком збільшення кількості померлих. Інтенсивність природного скорочення теж зросла з 14,2‰ до 18,1‰. Рівень цього показника найвищий у Козелецькому районі (37,5‰), а найнижчий - у м.Чернігові (5,2‰).

Упродовж січня 2008р. народилося більше на 41 дитину (5,6%) та померло більше на 401 особу (18,9%), ніж рік тому.

Рівень народжуваності зріс з 7,5‰ до 8,1‰. Цей показник збільшився за рік як у міських поселеннях (з 8,2 ‰ до 9,0‰), так і в сільській місцевості (з 6,5‰ до 6,6‰).

Показник смертності за рік зріс із 21,7‰ до 26,2‰. У порівнянні із січнем 2007р. в міських поселеннях цей показник зріс із 15,8‰ до 17,8‰, а в сільській місцевості - з 30,8‰ до 39,7‰.

У січні 2007р. зареєстровано на 29,4% менше шлюбів, ніж рік тому (264 проти 374). Рівень шлюбності знизився з 3,8‰ до 2,7‰. Найбільше шлюбів у розрахунку на 1000 жителів було зареєстровано в Прилуцькому районі (4,1‰), найменше - у Семенівському (0,6‰).

Кількість розлучень у порівнянні з 2006р. зменшилася з 369 до 321, а рівень розлучуваності - із 3,8‰ до 3,3‰. Найчастіше розлучалися жителі Варвинського району (5,2‰), а найменший показник розлучуваності зафіксовано в Прилуцькому районі (0,6‰).

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За січень-лютий 2008р. органами внутрішніх справ області зареєстровано 1366 злочинів, з них 34,3% - тяжкі та особливо тяжкі. У загальній кількості злочинів 80,8% (1104) становлять злочини загальнокримінальної спрямованості. За видами найбільша частка (34,7%) - це злочини проти власності, 15,3% - у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, 8,7% - у сфері службової діяльності, 8,3% - проти життя і здоров'я особи. Потерпіли від злочинів 622 особи, з них 49 - загинули. Серед потерпілих 34,2% жінок, 11,9% пенсіонерів, 4,0% неповнолітніх, 0,5% іноземців.

Серед зареєстрованих упродовж січня-лютого 2008р. злочинів: 3 згвалтування та спроби згвалтування, 14 розбійних нападів, 15 умисних убивств та замахів на вбивство, 26 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 78 випадків грабежу, 209 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Зменшення злочинності відбулося в м.Чернігові та одинадцяти районах області. Збільшилася кількість злочинів також в одинадцяти районах.

Упродовж січня-лютого 2008р. було виявлено 742 особи з числа тих, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них у відношенні 693 осіб (93,4%) кримінальні справи направлені до суду.