Головне управління статистики
у Чернігівській області
RSS Контакти Зворотній зв'язок Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 січня 2021 року

  Усього
Усього юридичних осіб 23062
у тому числі  
фермерське господарство 1106
приватне підприємство 3637
державне підприємство 57
казенне підприємство -
комунальне підприємство 386
дочірнє підприємство 307
іноземне підприємство 2
підприємство об'єднання громадян
(релігійної організації, профспілки)
75
підприємство споживчої кооперації 47
акціонерні товариства 355
з них  
  публічне акціонерне товариство 24
  приватне акціонерне товариство 180
товариство з обмеженою відповідальністю 8121
товариство з додатковою відповідальністю 12
повне товариство 21
командитне товариство 16
кооперативи 543
з них  
  виробничий 16
  обслуговуючий 438
  споживчий
  сільськогосподарський виробничий 45
  сільськогосподарський обслуговуючий 33
органи державної влади, організації (установи, заклади) 3023
з них  
  державна організація (установа, заклад) 297
  комунальна організація (установа, заклад) 1895
  приватна організація (установа, заклад) 12
  організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 50
асоціація 51
корпорація 8
консорціум -
концерн 1
спілка споживчих товариств 28
інші об'єднання юридичних осіб 23
товарна біржа 4
кредитна спілка 30
споживче товариство 99
недержавний пенсійний фонд -
політична партія 641
громадська організація 1869
громадська спілка 21
релігійна організація 608
профспілка, об'єднання профспілок 772
творча спілка (інша професійна організація) 19
благодійна організація 311
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 481
орган самоорганізації населення 29
   
Довідково  
Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1436
у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1391
  представництво 45