x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національної безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади

Держстат України Головне управління статистики
у Чернігівській області

 RSS  Контакти  Зворотній зв'язок  Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Статистична інформація


Надаємо інформацію за галузями:

Демографічна та соціальна статистика

 • населення та міграція - про чисельність населення області, його статево-вікову структуру, національний склад, розподіл за освітнім рівнем, про природний та міграційний рух населення тощо
 • тел. 67-64-94

 • ринок праці - про робочу силу, зайняте, безробітне (за методологією МОП) населення, населення поза робочою силою; середньооблікову кількість штатних працівників; середньомісячну заробітну плату штатного працівника; відпрацьований час штатним працівником; кількість прийнятих на роботу та вибулих працівників; вимушену неповну зайнятість; суму заборгованості з виплати заробітної плати; темп зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати; суму заборгованості з виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів; кількість працівників, яким вчасно не виплачено заробітну плату; суму боргу з виплати заробітної плати в середньому на одного працівника; стан умов праці працівників тощо
 • тел. 67-50-87, 67-50-81

 • освіта - про кількість закладів освіти; кількість осіб у закладах освіти; кількість осіб, зарахованих на навчання до закладів освіти; кількість осіб випущених із закладів освіти; кількість місць у закладах освіти; кількість працівників закладів освіти тощо
 • тел. 67-50-87, 67-50-81

 • доходи та умови життя життя - про склад та середній розмір домогосподарств; характеристику домогосподарств за структурою ресурсів (доходів) та витрат у середньому за місяць, а також дані щодо споживання продуктів харчування в розрахунку на одну особу, витрати на непродовольчі товари та послуги; розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів; рівень матеріальної забезпеченості; наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування тощо
 • тел. 67-65-64

 • населені пункти та житло - про загальну площу житлових приміщень; житлову площу житлових приміщень; кількість квартир; кількість житлових будинків; обладнання житлового фонду; оплату населенням житлово-комунальних послуг; рівень оплати населення за житлово-комунальні послуги; заборгованість населення за житлово-комунальні послуги тощо
 • тел. 67-50-87, 67-50-81

Економічна статистика

 • національні рахунки - дані про валовий регіональний продукт, валову додану вартість, доходи та витрати населення області
 • тел. 67-64-23
  Економічна діяльність

 • діяльність підприємств - про кількість підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал; необоротні та оборотні активи підприємств, їх власний капітал та зобов'язання, фінансові результати до оподаткування підприємств, чистий прибуток/збиток, рівень рентабельності операційної та всієї діяльності підприємств
 • тел. 77-48-92

 • послуги - про обсяг реалізованих послуг, у тому числі населенню
 • тел. 77-48-92

 • внутрішня торгівля - про обсяги роздрібного товарообороту, торгову мережу, товарну структуру роздрібного товарообороту, обсяги оптового товарообороту
 • тел. 77-48-92

 • капітальні інвестиції - щодо обсягів капітальних інвестицій за видами економічної діяльності; джерелами фінансування; за видами активів
 • тел. 77-48-92

 • сільське, лісове та рибне господарство - інформація щодо діяльності галузей рослинництва та тваринництва в області, обсягів реалізації продукції сільського господарства, основних економічних показників роботи сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, їх матеріально-технічної бази, обсягів споживання основних продуктів харчування; наявності зернових та олійних культур; надходження молока та худоби на переробні підприємства; діяльності лісового та рибного господарства
 • тел. 67-65-34

 • енергетика - щодо обсягів використання та запасів енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти, результатів використання теплоенергії та електроенергії
 • тел. 77-48-92

 • промисловість - щодо обсягів реалізованої промислової продукції; виробництва окремих видів промислової продукції за номенклатурою та залишків виробленої готової продукції на складах підприємств-виробників
 • тел. 67-65-30

 • будівництво - щодо прийняття об'єктів будівництва в експлуатацію та обсягів виконаних будівельних робіт
 • тел. 77-48-92

 • транспорт - щодо обсягів вантажних і пасажирських перевезень
 • тел. 77-48-92

 • туризм- щодо колективних засобів розміщування; осіб, що перебували в колективних засобах розміщування; щодо кількості туристів обслугованих туроператорами та турагентами тощо
 • тел. 67-50-87, 67-50-81

 • реєстр статистичних одиниць- інформація щодо підприємств, установ, організацій, що знаходяться на території Чернігівської області, а також їх відокремлених підрозділів з характеристикою ідентифікаційних, класифікаційних, довідкових та реєстраційних даних стосовно них
 • тел. 67-50-86

 • зовнішня торгівля товарами- щодо експорту/імпорту товарів
 • тел. 67-65-30

 • зовнішня торгівля послугами - щодо експорту/імпорту послуг
 • тел. 67-65-30

 • споживчі ціни - інформація стосовно індексів споживчих цін (індексів інфляції) та середніх цін на продовольчі і непродовольчі товари
 • тел.67-41-74

 • наука та інновації - щодо витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт з розподілом за видами робіт, видами витрат та про кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за категоріями персоналу; щодо кількості дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, у тому числі, які мають науковий ступінь доктора наук; доктора філософії/кандидати наук
 • тел. 77-48-92

  Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей

 • навколишнє середовище- щодо надходження забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, щодо утворення та поводження з відходами; щодо витрат на охорону природного середовища
 • тел. 67-65-34