x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Держстат України
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 RSS
 Контакти
 Зворотній зв'язок
 Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
 

Календар оприлюднення статистичної інформації на 2023 рік

Населення та міграція | Зайнятість та безробіття | Оплата праці та соціально–трудові відносини | Освіта | Доходи та умови життя | Населені пункти та житло | Національні рахунки | Діяльність підприємств | Послуги | Внутрішня торгівля | Капітальні інвестиції | Сільське, лісове та рибне господарство | Енергетика | Промисловість | Будівництво | Транспорт | Туризм | Реєстри статистичних одиниць | Навколишнє середовище | Зовнішньоекономічна діяльність | Ціни | Наука, технології та інновації | Kомплексна статистика


Перелік матеріалів
Індекс відпові-дального підрозділу
Дата оприлюднення
Період, за який підготовлено експрес-випуск
січень лютий березеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
I. Статистична інформація
Демографічна та соціальна
статистика

Населення та міграція
 
Чисельність населення по районах (попередні дані) 03.2 20
01-11.
2022
21
01-12.
2022
21
01.
2023
20
01-02.
2023
22
01-03.
2023
21
01-04.
2023
20
01-05.
2023
22
01-06.
2023
20
01-07.
2023
20
01-08.
2023
21
01-09.
2023
20
01-10.
2023
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) 03.2 20
01-11.
2022
21
01-12.
2022
21
01.
2023
20
01-02.
2023
22
01-03.
2023
21
01-04.
2023
20
01-05.
2023
22
01-06.
2023
20
01-07.
2023
20
01-08.
2023
21
01-09.
2023
20
01-10.
2023
Кількість живонароджених, померлих по районах 03.2 20
01-11.
2022
21
01-12.
2022
(попередні дані)
21
01.
2023
20
01-02.
2023
22
01-03.
2023
21
01-04.
2023
20
01-05.
2023
22
01-06.
2023
20
01-07.
2023
20
01-08.
2023
21
01-09.
2023
20
01-10.
2023
15
01-12.
2022
(остаточні дані)
Кількість померлих за причинами смерті 03.2 20
01-11.
2022
21
01-12.
2022
(попередні дані)
21
01.
2023
20
01-02.
2023
22
01-03.
2023
21
01-04.
2023
20
01-05.
2023
22
01-06.
2023
20
01-07.
2023
20
01-08.
2023
21
01-09.
2023
20
01-10.
2023
15
01-12.
2022
(остаточні дані)
Населення (1995–2021) 03.2 26
(1990–
2021)
15
(1990–
2021)
26
(1990–
2021)
29
(1990–
2022)
Кількість прибулих, вибулих по районах 03.2 20
01-11.
2022
21
01-12.
2022
(попередні дані)
21
01.
2023
20
01-02.
2023
22
01-03.
2023
21
01-04.
2023
20
01-05.
2023
22
01-06.
2023
20
01-07.
2023
20
01-08.
2023
21
01-09.
2023
20
01-10.
2023
15
01-12.
2022
(остаточні дані)
Міграційний рух населення за типом місцевості 03.2 15
(2002-2022)
Міграційний рух населення за типом місцевості по районах 03.2 15
2022
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками 03.2 15
2022
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості 03.2 15
2022
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) 03.2 15
2022
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства 03.2 15
2022
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду) 03.2 15
2022
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження 03.2 15
2022

Ринок праці
 

Зайнятість та безробіття
 
Робоча сила 09 30
01-12.
2022
30
01-03.
2023
29
01-06.
2023
29
01-09.
2023
Робоча сила за статтю та типом місцевості 09 03
2022
Оплата праці та
соціально-трудові
відносини
Щомісячні дані
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 09 04
11.2022
01
12.2022
02
01.2023
03
02.2023
03
03.2023
01
04.2023
03
05.2023
01
06.2023
01
07.2023
02
08.2023
01
09.2023
01
10.2023
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності 09 04
11.2022
01
12.2022
02
01.2023
03
02.2023
03
03.2023
01
04.2023
03
05.2023
01
06.2023
01
07.2023
02
08.2023
01
09.2023
01
10.2023
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 09 04
11.2022
01
12.2022
02
01.2023
03
02.2023
03
03.2023
01
04.2023
03
05.2023
01
06.2023
01
07.2023
02
08.2023
01
09.2023
01
10.2023
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 09 04
11.2022
01
12.2022
02
01.2023
03
02.2023
03
03.2023
01
04.2023
03
05.2023
01
06.2023
01
07.2023
02
08.2023
01
09.2023
01
10.2023
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності 09 04
11.2022
01
12.2022
02
01.2023
03
02.2023
03
03.2023
01
04.2023
03
05.2023
01
06.2023
01
07.2023
02
08.2023
01
09.2023
01
10.2023
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число 09 01
12.2022
03
01.2023
04
03.2023
01
04.2023
04
05.2023
03
06.2023
03
08.2023
01
09.2023
01
10.2023
31
02.2023
31
07.2023
Щоквартальні дані
Розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності 09 05
09.2022
05
12.2022
05
03.2023
05
06.2023
Відпрацьований час штатних працівників по районах 09 03
IV кв.
2022
02
І кв.
2023
04
ІІ кв.
2023
04
IІІ кв.
2023
Кількість штатних працівників по районах 09 03
IV кв.
2022
02
І кв.
2023
04
ІІ кв.
2023
04
IІІ кв.
2023
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах 09 03
IV кв.
2022
02
І кв.
2023
04
ІІ кв.
2023
04
IІІ кв.
2023
Річні дані
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2022) 09 06
2022
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
(річні дані) (2010–2022)
09 06
2022
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня
(2000–2023)
09 10
2023

Освіта
 
Заклади дошкільної освіти
(1995–2022)
09 06
2022
Заклади загальної середньої освіти (1995–2022) 09 27
2022/23
навч. рік
Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти (1995–2022)
09 27
2022
Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020-2022) 09 10
2022/23
навч. рік
Кількість аспірантів (1995–2022) 09 10
1995-2022

Доходи та умови життя
 
Характеристика домогосподарств (2010–2022) 04 05
2022
Структура сукупних ресурсів домогосподарств (2010–2022) 04 05
2022
Структура сукупних витрат домогосподарств (2010–2022) 04 05
2022
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010–2022) 04 05
2022
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
(2010–2022)
04 15
2022
Диференціація життєвого рівня населення (2010–2022) 04 15
2022
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування 04 24
2022

Економічна статистика
 
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт (2004–2021) 02 31
2021
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (2004–2022) 02 10
2022
Доходи та витрати населення по регіонах 02 20
2002-2021
01
2002-2022

Економічна діяльність
 

Діяльність підприємств
 

Розвиток підприємництва
 
Показники структурної
статистики по суб’єктах
господарювання
Показники діяльності суб'єктів господарювання з розподілом за їх розмірами 06 11
2016-2022
Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 06 11
2022
Кількість діючих суб’єктів господарювання по районах 06 11
2022
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 06 11
2022
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по районах 06 11
2022
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 06 11
2022
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по районах 06 11
2022
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 06 11
2022
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по районах 06 11
2022
Показники діяльності
підприємств
Показники діяльності підприємств по районах 06 26
2022
(попередні дані)
11
2022
(остаточні дані)
Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 06 26
2022
(попередні дані)
11
2022
(остаточні дані)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 06 26
2022
(попередні дані)
11
2022
(остаточні дані)
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 06 26
2022
(попередні дані)
11
2022
(остаточні дані)
Витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 06 26
2022
(попередні дані)
11
2022
(остаточні дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 06 26
2022
(попередні дані)
11
2022
(остаточні дані)
Кількість діючих підприємств в розрізі територій територіальних громад з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 06 26
2022
(попередні дані)
11
2022
(остаточні дані)
Фінансові результати
підприємств до
оподаткування
Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах 06 22
2022
(попередні дані)
10
2022
(остаточні дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 06 22
2022
(попередні дані)
10
2022
(остаточні дані)
Рентабельність
операційної діяльності
підприємств
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності 06 10
2022
Рентабельність всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності 06 10
2022
Показники балансу
підприємств
Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал, поточні зобов'язання і забезпечення) підприємств за видами економічної діяльності 06 10
2022

Послуги
 
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по області 08 13
IV кв. 2022
09
I кв. 2023
06
II кв. 2023
06
III кв. 2023

Внутрішня торгівля
 
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі 08 28
01-12.
2022
15
01-03.
2023
15
01-06.
2023
15
01-09.
2023
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 08 04
2005-2022
Роздрібна торгівля 08 24
01-12.
2022
23
01.
2023
24
01-02.
2023
25
01-03.
2023
24
01-04.
2023
23
01-05.
2023
25
01-06.
2023
23
01-07.
2023
25
01-08.
2023
24
01-09.
2023
23
01-10.
2023
26
01-11.
2023
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами 08 29
01-12.
2022
16
01-03.
2023
18
01-06.
2023
18
01-09.
2023
Обсяг роздрібного продажу підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів 08 29
01-12.
2022
16
01-03.
2023
18
01-06.
2023
18
01-09.
2023

Капітальні інвестиції
 
Капітальні інвестиції за видами активів 06 02
01-12.
2022
(попередні дані)
02
01-03.
2023
01
01-06.
2023
01
01-09.
2023
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 06 02
01-12.
2022
(попередні дані)
02
01-03.
2023
01
01-06.
2023
01
01-09.
2023
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 06 02
01-12.
2022
02
01-03.
2023
01
01-06.
2023
01
01-09.
2023
Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року) 06 02
01-12.
2022
02
01-03.
2023
01
01-06.
2023
01
01-09.
2023
Капітальні інвестиції за видами активів 06 15
2010-2022
(остаточні дані)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 06 15
2010-2022
(остаточні дані)

Сільське, лісове та рибне господарство
 
Сільське господарство
Індекси сільськогосподарської продукції 07 02
2010-2022
Рослинництво
Виробництво сільськогосподарських культур 07 28
2022
20
на
01.07.
2023
21
на
01.08.
2023
20
на
01.09.
2023
20
на
01.10.
2023
22
на
01.11.
2023
21
на
01.12.
2023
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств 07 28
2022
20
на
01.07.
2023
21
на
01.08.
2023
20
на
01.09.
2023
20
на
01.10.
2023
22
на
01.11.
2023
21
на
01.12.
2023
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах 07 28
2022
20
на
01.07.
2023
21
на
01.08.
2023
20
на
01.09.
2023
20
на
01.10.
2023
22
на
01.11.
2023
21
на
01.12.
2023
Виробництво пшениці у підприємствах по районах 07 28
2022
20
на
01.07.
2023
21
на
01.08.
2023
20
на
01.09.
2023
20
на
01.10.
2023
22
на
01.11.
2023
21
на
01.12.
2023
Виробництво ячменю у підприємствах по районах 07 28
2022
20
на
01.07.
2023
21
на
01.08.
2023
20
на
01.09.
2023
20
на
01.10.
2023
22
на
01.11.
2023
21
на
01.12.
2023
Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах 07 28
2022
20
на
01.10.
2023
22
на
01.11.
2023
21
на
01.12.
2023
Виробництво соняшнику в підприємствах по районах 07 28
2022
20
на
01.10.
2023
22
на
01.11.
2023
21
на
01.12.
2023
Виробництво ріпаку у підприємствах по районах 07 28
2022
20
на
01.09.
2023
20
на
01.10.
2023
22
на
01.11.
2023
21
на
01.12.
2023
Рослинництво 07 28
1995-2022
Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств 07 25
2023
Посівні площі основних сільськогосподарських культур по районах 07 25
2023
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств 07 17
на 01.01.
2023
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах 07 17
на 01.01.
2023
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 07 25
2022
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 07 25
2022
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 07 25
2022
Тваринництво
Кількість сільськогосподарських тварин 07 23
на 01.01.
2023
(попередні дані)
21
на 01.02.
2023
21
на 01.03.
2023
21
на 01.04.
2023
22
на 01.05.
2023
22
на 01.06.
2023
20
на 01.07.
2023
21
на 01.08.
2023
21
на 01.09.
2023
20
на 01.10.
2023
21
на 01.11.
2023
21
на 01.12.
2023
26
на 01.01.
2023
(остаточні дані)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств 07 23
на 01.01.
2023
(попередні дані)
21
на 01.02.
2023
21
на 01.03.
2023
21
на 01.04.
2023
22
на 01.05.
2023
22
на 01.06.
2023
20
на 01.07.
2023
21
на 01.08.
2023
21
на 01.09.
2023
20
на 01.10.
2023
21
на 01.11.
2023
21
на 01.12.
2023
26
на01.01.
2023
(остаточні дані)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах 07 23
на 01.01.
2023
(попередні дані)
21
на 01.02.
2023
21
на 01.03.
2023
21
на 01.04.
2023
22
на 01.05.
2023
22
на 01.06.
2023
20
на 01.07.
2023
21
на 01.08.
2023
21
на 01.09.
2023
20
на 01.10.
2023
21
на 01.11.
2023
21
на 01.12.
2023
26
на01.01.
2023
(остаточні дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва 07 23
01-12.
2022
(попередні дані)
21
01.
2023
21
01-02.
2023
21
01-03.
2023
22
01-04.
2023
22
01-05.
2023
20
01-06.
2023
21
01-07.
2023
21
01-08.
2023
20
01-09.
2023
21
01-10.
2023
21
01-11.
2023
26
2022
(остаточні дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств 07 23
01-12.
2022
(попередні дані)
21
01.
2023
21
01-02.
2023
21
01-03.
2023
22
01-04.
2023
22
01-05.
2023
20
01-06.
2023
21
01-07.
2023
21
01-08.
2023
20
01-09.
2023
21
01-10.
2023
21
01-11.
2023
26
2022
(остаточні дані)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах 07 23
01-12.
2022
(попередні дані)
21
01.
2023
21
01-02.
2023
21
01-03.
2023
22
01-04.
2023
22
01-05.
2023
20
01-06.
2023
21
01-07.
2023
21
01-08.
2023
20
01-09.
2023
21
01-10.
2023
21
01-11.
2023
26
2022
(остаточні дані)
Тваринництво 07 26
1995-2022
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами 07 24
01.
2023
27
01-02.
2023
27
01-03.
2023
26
01-04.
2023
26
01-05.
2023
26
01-06.
2023
28
01-07.
2023
26
01-08.
2023
27
01-09.
2023
24
01-10.
2023
27
01-11.
2023
02
2022
02
1996-2022
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням 07 24
01.01
2023
27
01-03.
2023
27
01-04.
2023
26
01-05.
2023
26
01-06.
2023
26
01-07.
2023
28
01-08.
2023
26
01-09.
2023
27
01-10.
2023
24
01-11.
2023
27
01-12.
2023
24
на 01.02.
2023
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 07 01
2022
25
01-03.
2023
24
01-06.
2023
24
01-09.
2023
Надходження молока на переробні підприємства 07 01
2022
25
01-03.
2023
24
01-06.
2023
24
01-09.
2023
Рибогосподарська діяльність
Добування водних біоресурсів 07 20
2018-2022
Лісове господарство та
мисливство
Відтворення лісів 07 18
2010-2022
Загибель лісових насаджень за причинами 07 18
2022
Захист лісів від шкідників і хвороб 07 20
2005-2022
Заготівля та реалізація деревини за видами лісової продукції 07 18
2022
Кількість мисливських тварин та їх добування 07 11
1991-2022
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами 07 11
2022
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами 07 11
2022

Енергетика
 
Використання палива 06 26
12.2022
27
01.2023
27
02.2023
26
03.2023
26
04.2023
27
05.2023
26
06.2023
29
07.2023
27
08.2023
26
09.2023
27
10.2023
27
11.2023
26
2023
Запаси палива 06 26
12.2022
27
01.2023
27
02.2023
26
03.2023
26
04.2023
27
05.2023
26
06.2023
29
07.2023
27
08.2023
26
09.2023
27
10.2023
27
11.2023
Постачання та використання енергії 06 23
2022

Промисловість
 
Індекси промислової продукції за видами діяльності 08 03
01-11.
2022
01
01-12.
2022
(попередні дані)
03
01.
2023
03
01-03.
2023
01
01-04.
2023
03
01-05.
2023
01
01-06.
2023
04
01-07.
2023
02
01-08.
2023
02
01-09.
2023
01
01-10.
2023
31
01-02.
2023
02
01-12.
2022
(остаточні дані)
02
2013-2022
(остаточні дані)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 08 10
01-11.
2022
07
01-12.
2022
(попередні дані)
10
01.
2023
06
01-02.
2023
12
01-03.
2023
06
01-04.
2023
07
01-05.
2023
07
01-06.
2023
11
01-07.
2023
06
01-08.
2023
06
01-09.
2023
07
01-10.
2023
16
2022
(остаточні дані)
Виробництво промислової продукції за видами 08 04
01-11.
2022
02
01-12.
2022
06
01.
2023
03
01-02.
2023
04
01-03.
2023
02
01-04.
2023
04
01-05.
2023
02
01-06.
2023
05
01-07.
2023
03
01-08.
2023
03
01-09.
2023
04
01-10.
2023
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості (2010–2022) 08 26
2022
(попередні дані)
11
2022
(остаточні дані)
Виробництво промислової продукції за видами 08 04
2022

Будівництво
 
Діяльність будівельних
підприємств
Індекси будівельної продукції за видами 08 04
01-11.
2022
02
01-12.
2022
(попередні дані)
07
01.
2023
04
01-02.
2023
05
01-03.
2023
02
01-04.
2023
05
01-05.
2023
04
01-06.
2023
04
01-07.
2023
05
01-08.
2023
02
01-09.
2023
05
01-10.
2023
06
2022
(остаточні дані)
06
2011-2022
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 08 04
01-11.
2022
02
01-12.
2022
(попередні дані)
07
01.
2023
04
01-02.
2023
05
01-03.
2023
02
01-04.
2023
05
01-05.
2023
04
01-06.
2023
04
01-07.
2023
05
01-08.
2023
02
01-09.
2023
05
01-10.
2023
13
01-12.
2022
(остаточні дані)
13
2010-2022
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва 08 04
01-11.
2022
02
01-12.
2022
(попередні дані)
07
01.
2023
04
01-02.
2023
05
01-03.
2023
02
01-04.
2023
05
01-05.
2023
04
01-06.
2023
04
01-07.
2023
05
01-08.
2023
02
01-09.
2023
05
01-10.
2023
13
01-12.
2022
(остаточні дані)
13
2013-2022
Початок та завершення
будівництва об'єктів
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах 08 28
2022
29
01-03.
2023
31
01-06.
2023
28
01-09.
2023
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами 08 16
2018-2022
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами 08 16
2018-2022
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами 08 16
2018-2022

Транспорт
 
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту 08 22
1995-2022
Вантажні перевезення 08 30
01-12.
2022
(попередні дані)
02
01.
2023
28
01-03.
2023
30
01-04.
2023
29
01-05.
2023
28
01-06.
2023
30
01-07.
2023
28
01-08.
2023
30
01-09.
2023
29
01-10.
2023
28
01-11.
2023
29
01-02.
2023
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту 08 22
1995-2022
Пасажирські перевезення 08 30
01-12.
2022
(попередні дані)
02
01.
2023
28
01-03.
2023
30
01-04.
2023
29
01-05.
2023
28
01-06.
2023
30
01-07.
2023
28
01-08.
2023
30
01-09.
2023
29
01-10.
2023
28
01-11.
2023
29
01-02.
2023

Туризм
 
Колективні засоби розміщування 09 30
2018-2022

Реєстри статистичних одиниць
 
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад 03.1 14
на 01.04.
2023
14
на 01.07.
2023
13
на 01.10.
2023
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад 03.1 14
на 01.04.
2023
14
на 01.07.
2023
13
на 01.10.
2023
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за організаційно-правовими формами господарювання 03.1 16
на 01.01.
2023
14
на 01.04.
2023
14
на 01.07.
2023
13
на 01.10.
2023
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за видами економічної діяльності 03.1 16
на 01.01.
2023
14
на 01.04.
2023
14
на 01.07.
2023
13
на 01.10.
2023
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та за видами економічної діяльності 03.1 16
на 01.01.
2023
14
на 01.04.
2023
14
на 01.07.
2023
13
на 01.10.
2023
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника 03.1 16
на 01.01.
2023
14
на 01.04.
2023
14
на 01.07.
2023
13
на 01.10.
2023
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника 03.1 16
на 01.01.
2023
14
на 01.04.
2023
14
на 01.07.
2023
13
на 01.10.
2023
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника 03.1 16
на 01.01.
2023
14
на 01.04.
2023
14
на 01.07.
2023
13
на 01.10.
2023
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника 03.1 16
на 01.01.
2023
14
на 01.04.
2023
14
на 01.07.
2023
13
на 01.10.
2023
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника 03.1 16
на 01.01.
2023
14
на 01.04.
2023
14
на 01.07.
2023
13
на 01.10.
2023

Зовнішньоекономічна діяльність
 
Зовнішня торгівля товарами
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 06 20
01-11.
2022
21
2022
23
01.
2023
21
01-02.
2023
22
01-03.
2023
20
01-04.
2023
21
01-05.
2023
22
01-06.
2023
20
01-07.
2023
23
01-08.
2023
21
01-09.
2023
21
01-10.
2023
01
2022
(остаточні дані)
Товарна структура зовнішньої торгівлі 06 20
01-11.
2022
21
2022
23
01.
2023
21
01-02.
2023
22
01-03.
2023
20
01-04.
2023
21
01-05.
2023
22
01-06.
2023
20
01-07.
2023
23
01-08.
2023
21
01-09.
2023
21
01-10.
2023
01
2022
(остаточні дані)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2022) 06 01
2022
(остаточні дані)
Зовнішня торгівля послугами
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами 06 21
2022
22
I кв.
2023
22
I півр.
2023
21
9 міс.
2023
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами 06 21
2022
22
I кв.
2023
22
I півр.
2023
21
9 міс.
2023
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2021) 06 01
2022
(остаточні дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу 06 01
2022
(остаточні дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами 06 01
2022
(остаточні дані)

Ціни
 
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця 05 13
12.2022
14
01.2023
15
02.2023
13
03.2023
15
04.2023
14
05.2023
13
06.2023
14
07.2023
13
08.2023
12
09.2023
14
10.2023
13
11.2023
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) 05 13
12.2022
14
01.2023
15
02.2023
13
03.2023
15
04.2023
14
05.2023
13
06.2023
14
07.2023
13
08.2023
12
09.2023
14
10.2023
13
11.2023
Індекси споживчих цін на товари та послуги (грудень до грудня попереднього року) 05 13
2007-2022

Наука, технології та інновації
 
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу 06 30
2010-2022
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь 06 30
2010-2022
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт 06 30
2010-2022
Витрати на інновації промислових підприємств за за видами витрат 06 03
2007-2022
Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування 06 03
2007-2022
Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) промисловими підприємствами 06 03
2007-2022

Навколишнє середовище
 
Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення 06.2 30
1990-2022
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення 07 30
2022
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах та територіях територіальних громад 07 30
2022
Викиди в атосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (сенкція за КВЕД) 07 30
2022
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення 07 30
2022
Утворення та поводження з відходами 07 28
1995-2022
Утворення та поводження з відходами І–ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом 07 29
2022
(попередні дані)
28
2022
(остаточні дані)
Утворення та поводження з відходами І-IV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом 07 29
2022
(попередні дані)
28
2022
(остаточні дані)
Утворення та поводження з відходами по районах та територіях територіальних громад 07 28
2022
Утворення відходів за джерелами 07 28
2022
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів 07 28
2022
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності 07 01
2006-2022
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності 07 01
2006-2022
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності 07 01
2022
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах та територіях територіальних громад 07 01
2022
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності 07 01
2022

Багатогалузева статистична інформація
 

Комплексна статистика
 
Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області 02 09
01-11.
2022
07
2022
10
01.
2023
07
01-02.
2023
10
01-03.
2023
06
01-04.
2023
07
01-05.
2023
07
01-06.
2023
06
01-07.
2023
06
01-08.
2023
07
01-09.
2023
07
01-10.
2023
Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області та районів 02 30
2022

*Довідково:
 
Індекс
відповідального   
підрозділу
Назва
відповідального
підрозділу
   
02 Відділ планування, поширення інформації та комунікацій
03.1 Відділ збирання даних статистичних спостережень і взаємодії з респондентами
03.2 Відділ переписів та демографічної статистики
04 Відділ обстежень домогосподарств
05 Відділ реєстрації цін
06 Відділ підготовки даних структурної статистики, статистики зовнішньоекономічної діяльності та енергетики
07 Відділ підготовки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
08 Відділ підготовки даних короткотермінової статистики
09 Відділ обробки даних соціальної статистики