x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національної безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади

Держстат України Головне управління статистики
у Чернігівській області

 RSS  Контакти  Зворотній зв'язок  Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Календар оприлюднення статистичної інформації на 2024 рік

Населення та міграція | Зайнятість та безробіття | Оплата праці та соціально–трудові відносини | Освіта | Доходи та умови життя | Населені пункти та житло | Національні рахунки | Діяльність підприємств | Послуги | Внутрішня торгівля | Капітальні інвестиції | Сільське, лісове та рибне господарство | Енергетика | Промисловість | Будівництво | Транспорт | Туризм | Реєстри статистичних одиниць | Навколишнє середовище | Зовнішньоекономічна діяльність | Ціни | Наука, технології та інновації | Kомплексна статистика


Перелік матеріалів
Індекс відпові-дального підрозділу
Дата оприлюднення
Період, за який підготовлено експрес-випуск
січень лютий березеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
I. Статистична інформація
Демографічна та соціальна
статистика

Населення та міграція
 
Чисельність населення по районах (попередні дані) 03.2 22
01-11.
2023
21
01-12.
2023
20
01.
2024
22
01-02.
2024
21
01-03.
2024
20
01-04.
2024
22
01-05.
2024
21
01-06.
2024
20
01-07.
2024
22
01-08.
2024
20
01-09.
2024
20
01-10.
2024
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) 03.2 22
01-11.
2023
21
01-12.
2023
20
01.
2024
22
01-02.
2024
21
01-03.
2024
20
01-04.
2024
22
01-05.
2024
21
01-06.
2024
20
01-07.
2024
22
01-08.
2024
20
01-09.
2024
20
01-10.
2024
Кількість живонароджених, померлих по районах 03.2 22
01-11.
2023
21
01-12.
2023
(попередні дані)
20
01.
2024
22
01-02.
2024
21
01-03.
2024
20
01-04.
2024
22
01-05.
2024
21
01-06.
2024
20
01-07.
2024
22
01-08.
2024
20
01-09.
2024
20
01-10.
2024
17
01-12.
2023
(остаточні дані)
Кількість померлих за причинами смерті 03.2 22
01-11.
2023
21
01-12.
2023
(попередні дані)
20
01.
2024
22
01-02.
2024
21
01-03.
2024
20
01-04.
2024
22
01-05.
2024
21
01-06.
2024
20
01-07.
2024
22
01-08.
2024
20
01-09.
2024
20
01-10.
2024
17
01-12.
2023
(остаточні дані)
Населення (1995–2023) 03.2 28
(1990–
2023)
17
(1990–
2023)
26
(1990–
2023)
27
(1990–
2023)
Кількість прибулих, вибулих по районах 03.2 22
01-11.
2023
21
01-12.
2023
(попередні дані)
20
01.
2024
22
01-02.
2024
21
01-03.
2024
20
01-04.
2024
22
01-05.
2024
21
01-06.
2024
20
01-07.
2024
22
01-08.
2024
20
01-09.
2024
20
01-10.
2024
17
01-12.
2023
(остаточні дані)
Міграційний рух населення за типом місцевості 03.2 17
(2002-
2023)
Міграційний рух населення за типом місцевості по районах 03.2 17
2023
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками 03.2 17
2023
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості 03.2 17
2023
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) 03.2 17
2023
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства 03.2 17
2023
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду) 03.2 17
2023
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження 03.2 17
2023

Ринок праці
 

Зайнятість та безробіття
 
Робоча сила 09 01
01-03.
2024
27
01-06.
2024
27
01-09.
2024
Оплата праці та
соціально-трудові
відносини
Щомісячні дані
Середньооблікова кількість штатних працівників, відпрацьований робочий час штатних працівників, середня заробітна плата штатних працівників, середньомісячна заробітна плата штатних прцівників (щомісячні дані) за видами економічної діяльності 09 02
11.2023
01
12.2023
04
01.2024
02
02.2024
03
03.2024
03
04.2024
03
05.2024
02
06.2024
03
07.2024
02
08.2024
01
09.2024
03
10.2024
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 09 02
11.2023
01
12.2023
04
01.2024
02
02.2024
03
03.2024
03
04.2024
03
05.2024
02
06.2024
03
07.2024
02
08.2024
01
09.2024
03
10.2024
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число 09 02
11.2023
01
12.2023
04
01.2024
02
02.2024
03
03.2024
03
05.2024
02
06.2024
02
07.2024
02
08.2024
03
10.2024
31
04.2024
31
09.2024
31
11.2024
Щоквартальні дані
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності 09 05
09.2023
05
12.2023
05
03.2024
04
06.2024
Середньооблікова кількість, відпрацьований робочий час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах 09 05
IV кв.
2023
04
І кв.
2024
04
ІІ кв.
2024
04
IІІ кв.
2024
Річні дані
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 09 06
2022-
2023
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
(річні дані)
09 06
2010-
2023
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня 09 12
2023

Освіта
 
Заклади дошкільної освіти (1995–2023) 09 06
(1995-
2023)
Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020–2023) 09 13
(2020-
2023)
Кількість аспірантів (1995–2023) 09 13
(1995-
2023)
Заклади загальної середньої освіти (1995–2023) 09 29
(1995-
2023)
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995–2023) 09 29
(1995-
2023)

Економічна статистика
 
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 02 29
(2004-
2022)
08
(2018-
2022)
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 02 11
(2004-
2023)
Оплата праці найманих працівників (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 02 11
(2022)
Валове нагромадження основного капіталу (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 02 11
(2022)
Доходи та витрати населення (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 02 19
(2022)
01
(2023)
Зміна обсягів доходів та витрат населення (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 02 19
(2022)
01
(2023)
Окремі складові валового регіонального продукту за витратами (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 02 19
(2022)

Економічна діяльність
 

Діяльність підприємств
 

Розвиток підприємництва
 
Показники структурної
статистики по суб’єктах
господарювання
Кількість діючих суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 06 11
2023
Кількість діючих суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах 06 11
2023
Кількість діючих суб’єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб’єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання з розподілом на суб’єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва 06 11
2023
Кількість діючих підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 06 26
(2023)
(попередні дані)
11
(2023)
(остаточні дані)
Кількість діючих підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 06 26
(2023)
(попередні дані)
11
(2023)
(остаточні дані)
Кількість діючих підприємств в розрізі територій територіальних громад з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 06 26
(2023)
(попередні дані)
11
(2023)
(остаточні дані)
Кількість діючих підприємств, витрати на персонал, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), капітальні інвестиції підприємств, що перебувають під іноземним контролем 06 30
(2023)
Фінансові результати
підприємств до
оподаткування
Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах 06 25
(2023)
(попередні дані)
09
(2023)
(остаточні дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 06 25
(2023)
(попередні дані)
09
(2023)
(остаточні дані)
Рентабельність
операційної діяльності
підприємств
Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності 06 09
(2023)
Показники балансу
підприємств
Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності 06 09
(2023)

Послуги
 
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по регіону 08 13
IV кв.
2023
10
I кв.
2024
10
II кв.
2024
10
III кв.
2024

Внутрішня торгівля
 
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі 08 28
01-12.
2023
17
01-03.
2024
16
01-06.
2024
16
01-09.
2024
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 08 04
2005-2023
Роздрібна торгівля 08 25
01-12.
2023
26
01.
2024
26
01-02.
2024
25
01-03.
2024
27
01-04.
2024
26
01-05.
2024
25
01-06.
2024
27
01-07.
2024
25
01-08.
2024
25
01-09.
2024
26
01-10.
2024
26
01-11.
2024
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами 08 29
01-12.
2023
18
01-03.
2024
17
01-06.
2024
17
01-09.
2024
Обсяг роздрібного продажу підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів 08 29
01-12.
2023
18
01-03.
2024
17
01-06.
2024
17
01-09.
2024

Капітальні інвестиції
 
Капітальні інвестиції за видами активів, за видами економічної діяльності 06 04
01-12.
2023
(попередні дані)
03
01-03.
2024
02
01-06.
2024
02
01-09.
2024
Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року) 06 04
01-12.
2023
03
01-03.
2024
02
01-06.
2024
02
01-09.
2024
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 06 04
01-12.
2023
03
01-03.
2024
02
01-06.
2024
02
01-09.
2024
Капітальні інвестиції за видами активів, за видами економічної діяльності 06 14
(2010-
2023)
(остаточні дані)
Капітальні інвестиції у розрізі районів (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 06 30
(2021-
2023)

Сільське, лісове та рибне господарство
 
Сільське господарство
Індекси сільськогосподарської продукції 07 03
(2010-
2023)
(остаточні дані)
Рослинництво
Виробництво сільськогосподарських культур 07 29
2023
23
на
01.07.
2024
22
на
01.08.
2024
23
на
01.09.
2024
23
на
01.10.
2024
22
на
01.11.
2024
24
на
01.12.
2024
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств 07 29
2023
23
на
01.07.
2024
22
на
01.08.
2024
23
на
01.09.
2024
23
на
01.10.
2024
22
на
01.11.
2024
24
на
01.12.
2024
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах 07 29
2023
23
на
01.07.
2024
22
на
01.08.
2024
23
на
01.09.
2024
23
на
01.10.
2024
22
на
01.11.
2024
24
на
01.12.
2024
Виробництво пшениці у підприємствах по районах 07 29
2023
23
на
01.07.
2024
22
на
01.08.
2024
23
на
01.09.
2024
23
на
01.10.
2024
22
на
01.11.
2024
24
на
01.12.
2024
Виробництво ячменю у підприємствах по районах 07 29
2023
23
на
01.07.
2024
22
на
01.08.
2024
23
на
01.09.
2024
23
на
01.10.
2024
22
на
01.11.
2024
24
на
01.12.
2024
Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах 07 29
2023
23
на
01.10.
2024
22
на
01.11.
2024
24
на
01.12.
2024
Виробництво соняшнику в підприємствах по районах 07 29
2023
23
на
01.10.
2024
22
на
01.11.
2024
24
на
01.12.
2024
Виробництво ріпаку у підприємствах по районах 07 29
2023
23
на
01.09.
2024
23
на
01.10.
2024
22
на
01.11.
2024
24
на
01.12.
2024
Рослинництво 07 29
(1995-
2023)
Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств 07 26
2024
Посівні площі основних сільськогосподарських культур по районах 07 26
2024
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств 07 20
на 01.01.
2024
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах 07 20
на 01.01.
2024
Застосування мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 07 24
(2023)
Застосування органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 07 24
(2023)
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 07 24
(2023)
Тваринництво
Кількість сільськогосподарських тварин 07 23
на 01.01.
2024
21
на 01.02.
2024
22
на 01.03.
2024
19
на 01.04.
2024
23
на 01.05.
2024
20
на 01.06.
2024
19
на 01.07.
2024
21
на 01.08.
2024
19
на 01.09.
2024
22
на 01.10.
2024
21
на 01.11.
2024
19
на 01.12.
2024
24
на 01.01.
2024
(остаточні дані)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств 07 23
на 01.01.
2024
21
на 01.02.
2024
22
на 01.03.
2024
19
на 01.04.
2024
23
на 01.05.
2024
20
на 01.06.
2024
19
на 01.07.
2024
21
на 01.08.
2024
19
на 01.09.
2024
22
на 01.10.
2024
21
на 01.11.
2024
19
на 01.12.
2024
24
на 01.01.
2024
(остаточні дані)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах 07 23
на 01.01.
2024
21
на 01.02.
2024
22
на 01.03.
2024
19
на 01.04.
2024
23
на 01.05.
2024
20
на 01.06.
2024
19
на 01.07.
2024
21
на 01.08.
2024
19
на 01.09.
2024
22
на 01.10.
2024
21
на 01.11.
2024
19
на 01.12.
2024
24
на 01.01.
2024
(остаточні дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва 07 23
01-12.
2023
21
01.
2024
22
01-02.
2024
19
01-03.
2024
23
01-04.
2024
20
01-05.
2024
19
01-06.
2024
21
01-07.
2024
19
01-08.
2024
22
01-09.
2024
21
01-10.
2024
19
01-11.
2024
24
2023
(остаточні дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств 07 23
01-12.
2023
21
01.
2024
22
01-02.
2024
19
01-03.
2024
23
01-04.
2024
20
01-05.
2024
19
01-06.
2024
21
01-07.
2024
19
01-08.
2024
22
01-09.
2024
21
01-10.
2024
19
01-11.
2024
24
2023
(остаточні дані)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах 07 23
01-12.
2023
21
01.
2024
22
01-02.
2024
19
01-03.
2024
23
01-04.
2024
20
01-05.
2024
19
01-06.
2024
21
01-07.
2024
19
01-08.
2024
22
01-09.
2024
21
01-10.
2024
19
01-11.
2024
24
2023
(остаточні дані)
Тваринництво 07 24
(1995-
2023)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами 07 27
01.
2024
28
01-02.
2024
26
01-03.
2024
28
01-04.
2024
27
01-05.
2024
26
01-06.
2024
28
01-07.
2024
27
01-08.
2024
28
01-09.
2024
27
01-10.
2024
30
01-11.
2024
04
2023
04
1996-2023
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням 07 27
01.01
2024
28
01-03.
2024
26
01-04.
2024
28
01-05.
2024
27
01-06.
2024
26
01-07.
2024
28
01-08.
2024
27
01-09.
2024
28
01-10.
2024
27
01-11.
2024
30
01-12.
2024
27
на 01.02.
2024
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 07 01
2023
29
01-03.
2024
30
01-06.
2024
30
01-09.
2024
Надходження молока на переробні підприємства 07 05
2023
24
01-03.
2024
24
01-06.
2024
24
01-09.
2024
Рибогосподарська діяльність
Добування водних біоресурсів 07 20
2018-2023
Лісове господарство
Площа, на якій проведено роботи з відтворення лісів 07 18
2010-
2023
Площа, на якій загинули лісові насадження за причинами загибелі 07 18
2023
Площа захисту лісів від шкідників і хвороб 07 18
2005-
2023
Заготівля та реалізація деревини за видами лісової продукції 07 18
2023

Енергетика
 
Використання палива 06 26
12.2023
27
01.2024
26
02.2024
26
03.2024
27
04.2024
26
05.2024
26
06.2024
28
07.2024
26
08.2024
28
09.2024
26
10.2024
26
11.2024
26
2023
Запаси палива 06 26
12.2023
27
01.2024
26
02.2024
26
03.2024
27
04.2024
26
05.2024
26
06.2024
28
07.2024
26
08.2024
28
09.2024
26
10.2024
26
11.2024
Використання палива за видами економічної діяльності 06 15
2023
Постачання та використання енергії 06 27
2023

Промисловість
 
Індекси промислової продукції за видами діяльності 08 02
01-11
2023
01
2023
(попередні дані)
04
01
2024
01
01-02.
2024
02
01-03.
2024
03
01-05.
2024
01
01-06
2024
03
01-07.
2024
02
01-08.
2024
01
01-09.
2024
02
01-10.
2024
29
(2013-
2023, 2023)
(остаточні дані)
31
01-04.
2024
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 08 10
01-11.
2023
07
01-12.
2023
(попередні дані)
07
01.
2024
05
01-02.
2024
13
01-03.
2024
06
01-04.
2024
10
01-05.
2024
08
01-06.
2024
06
01-07.
2024
08
01-08.
2024
08
01-09.
2024
06
01-10.
2024
14
01-12.2023
(остаточні дані)
Виробництво промислової продукції за видами 08 03
01-11.
2023
02
01-12.
2023
05
01.
2024
02
01-02.
2024
03
01-03.
2024
03
01-04.
2024
04
01-05.
2024
02
01-06.
2024
04
01-07.
2024
03
01-08.
2024
04
01-09.
2024
03
01-10.
2024
04
2023
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості 08 26
(2023) (попередні дані)
11
(2023) (остаточні дані)

Будівництво
 
Діяльність будівельних
підприємств
Індекси будівельної продукції за видами 08 03
01-11.
2023
02
01-12.
2023
(попередні дані)
06
01.
2024
03
01-02.
2024
07
01-03.
2024
04
01-04.
2024
03
01-05.
2024
05
01-06.
2024
03
01-07.
2024
02
01-08.
2024
04
01-09.
2024
04
01-10.
2024
05
01-12.2023,
2023 (остаточні дані)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 08 03
01-11.
2023
02
01-12.
2023
(попередні дані)
06
01.
2024
03
01-02.
2024
07
01-03.
2024
04
01-04.
2024
03
01-05.
2024
05
01-06.
2024
03
01-07.
2024
02
01-08.
2024
04
01-09.
2024
04
01-10.
2024
13
01-12.2023
(остаточні дані)
13
2023
(остаточні дані)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва 08 03
01-11.
2023
02
01-12.
2023
(попередні дані)
06
01.
2024
03
01-02.
2024
07
01-03.
2024
04
01-04.
2024
03
01-05.
2024
05
01-06.
2024
03
01-07.
2024
02
01-08.
2024
04
01-09.
2024
04
01-10.
2024
13
01-12.2023
(остаточні дані)
13
2023
(остаточні дані)
Початок та завершення
будівництва об'єктів
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах 08 28
2023
29
01-03.
2024
30
01-06.
2024
27
01-09.
2024
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами 08 18
2018-
2023
Загальна площа житлових і нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами 08 18
2018-
2023

Транспорт
 
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту 08 22
1995-
2023
Вантажні перевезення 08 30
01-12.
2023
(попередні дані)
01
01.2024
30
01-03.
2024
29
01-04.
2024
01
01-05.
2024
29
01-07.
2024
30
01-08.
2024
30
01-09.
2024
28
01-10.
2024
30
01-11.
2024
28
01-02.
2024
31
01-06.
2024
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту 08 22
1995-
2023
Пасажирські перевезення 08 30
01-12.
2023
(попередні дані)
01
01.2024
30
01-03.
2024
29
01-04.
2024
01
01-05.
2024
29
01-07.
2024
30
01-08.
2024
30
01-09.
2024
28
01-10.
2024
30
01-11.
2024
28
01-02.
2024
31
01-06.
2024

Туризм
 
Колективні засоби розміщення (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) 09 27
2018-
2023

Реєстри статистичних одиниць
 
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад 03.1 16
на 01.04.
2024
16
на 01.07.
2024
16
на 01.10.
2024
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад 03.1 16
на 01.04.
2024
16
на 01.07.
2024
16
на 01.10.
2024
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за організаційно-правовими формами господарювання 03.1 17
на 01.01.
2024
16
на 01.04.
2024
16
на 01.07.
2024
16
на 01.10.
2024
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за видами економічної діяльності 03.1 17
на 01.01.
2024
16
на 01.04.
2024
16
на 01.07.
2024
16
на 01.10.
2024
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та за видами економічної діяльності 03.1 17
на 01.01.
2024
16
на 01.04.
2024
16
на 01.07.
2024
16
на 01.10.
2024
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника 03.1 17
на 01.01.
2024
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника 03.1 17
на 01.01.
2024
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника 03.1 17
на 01.01.
2024
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника 03.1 17
на 01.01.
2024
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника 03.1 17
на 01.01.
2024

Зовнішньоекономічна діяльність
 
Зовнішня торгівля товарами
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 06 22
01-11.
2023
20
2023
22
01.
2024
22
01-02.
2024
21
01-03.
2024
20
01-04.
2024
22
01-05.
2024
20
01-06.
2024
20
01-07.
2024
22
01-08.
2024
20
01-09.
2024
23
01-10.
2024
03
2023
(остаточні дані)
Товарна структура зовнішньої торгівлі 06 22
01-11.
2023
20
2023
22
01.
2024
22
01-02.
2024
21
01-03.
2024
20
01-04.
2024
22
01-05.
2024
20
01-06.
2024
20
01-07.
2024
22
01-08.
2024
20
01-09.
2024
23
01-10.
2024
03
2023
(остаточні дані)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2023) 06 03
2023
(остаточні дані)
Зовнішня торгівля послугами
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами 06 21
2023
21
I кв.
2024
22
I півр.
2024
21
9 міс.
2024
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами 06 21
2023
21
I кв.
2024
22
I півр.
2024
21
9 міс.
2024
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2023) 06 03
2023
(остаточні дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу 06 03
2023
(остаточні дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами 06 03
2024
(остаточні дані)

Ціни
 
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця 05 15
12.2023
14
01.2024
13
02.2024
12
03.2024
15
04.2024
13
05.2024
15
06.2024
14
07.2024
13
08.2024
15
09.2024
13
10.2024
13
11.2024
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) 05 15
12.2023
14
01.2024
13
02.2024
12
03.2024
15
04.2024
13
05.2024
15
06.2024
14
07.2024
13
08.2024
15
09.2024
13
10.2024
13
11.2024
Індекси споживчих цін на товари та послуги (грудень до грудня попереднього року) 05 15
2007-
2023

Наука, технології
 
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу 06 05
2010-
2023
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь 06 05
2010-
2023
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт 06 05
2010-
2023
Інновації
Витрати на інновації промислових підприємств за видами витрат 06 28
(2007–
2023)
Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування 28
(2007–
2023)
Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) промисловими підприємствами 28
(2007–
2023)

Навколишнє середовище
 
Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення 07 29
1990-
2023
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення 07 29
2023
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах та територіях територіальних громад 07 29
2023
Викиди в атосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (сенкція за КВЕД) 07 29
2023
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення 07 29
2023
Утворення та оброблення відходів 07 30
1995-
2023
Утворення та оброблення відходів І–ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом 07 29
2023
(попередні дані)
30
2023
(остаточні дані)
Утворення та оброблення відходів І-IV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом 07 29
2023
(попередні дані)
30
2023
(остаточні дані)
Утворення та оброблення відходів по районах та територіях територіальних громад 07 30
2023
(остаточні дані)
Утворення відходів за джерелами 07 30
2023
(остаточні дані)
Кількість установок для оброблення відходів, полігонів для видалення відходів 07 30
2023
(остаточні дані)
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності 07 03
2006-
2023
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності 07 03
2006-
2023
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності 07 03
2023
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах та територіях територіальних громад 07 03
2023
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності 07 03
2023

*Довідково:
 
Індекс
відповідального   
підрозділу
Назва
відповідального
підрозділу
   
02 Відділ планування, поширення інформації та комунікацій
03.1 Відділ збирання даних статистичних спостережень і взаємодії з респондентами
03.2 Відділ переписів та демографічної статистики
04 Відділ обстежень домогосподарств
05 Відділ реєстрації цін
06 Відділ підготовки даних структурної статистики, статистики зовнішньоекономічної діяльності та енергетики
07 Відділ підготовки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
08 Відділ підготовки даних короткотермінової статистики
09 Відділ обробки даних соціальної статистики