x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 RSS
 Контакти
 Зворотній зв'язок
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Календар оприлюднення експрес–випусків у 2021 році

Населення та міграція | Ринок праці | Населені пункти та житло | Національні рахунки | Внутрішня торгівля | Сільське, лісове та рибне господарство | Енергетика | Промисловість | Будівництво | Зовнішньоекономічна діяльність | ЦіниПерелік матеріалів
Індекс відпові-дального підрозділу
Дата оприлюднення
Період, за який підготовлено експрес-випуск
січень лютий березеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
III. Експрес-випуски

Демографічна та соціальна
статистика

 
Населення та міграція
Демографічна ситуація 03.2 19
01-11.
2020
19
01-12.
2020
19
01.
2021
20
01-02.
2021
19
01-03.
2021
22
01-04.
2021
20
01-05.
2021
19
01-06.
2021
21
01-07.
2021
19
01-08.
2021
19
01-09.
2021
21
01-10.
2021

Ринок праці
 
Зайнятість та безробіття
Зайнятість та безробіття населення 07.1 26
2020
29
01-03.
2021
28
01-06.
2021
29
01-09.
2021
Оплата праці та соціально-
трудові відносини
Заробітна плата 07.1 29
12.2020
02
01.2021
29
03.2021
31
04.2021
30
05.2021
29
06.2021
30
07.2021
29
08.2021
29
09.2021
30
10.2021
29
11.2021
30
02.2021
Заборгованість із виплати заробітної плати 07.1 01
12.2020
03
01.2021
30
03.2021
01
04.2021
01
05.2021
31
07.2021
30
08.2021
01
09.2021
01
10.2021
31
02.2021
30
06.2021
30
11.2021

Населені пункти та житло
 
Про оплату населенням житлово-комунальних послуг 07.1 04
11.2020
03
12.2020
16
01.2021
13
02.2021
14
03.2021
11
04.2021
13
05.2021
11
06.2021
13
07.2021
13
08.2021
11
09.2021
13
10.2021

Економічна статистика
 
Національні рахунки
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату) 08
2020
(попередні дані)
Доходи та витрати населення по регіонах (попередні дані) (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату) 09 29
2020

Економічна діяльність
 
Внутрішня торгівля
Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі 08 30
01-12.
2020
15
01-03.
2021
15
01-06.
2021
15
01-09.
2021

Сільське, лісове та рибне
господарство

 
Сільське господарство
Індекс сільськогосподарської продукції 06.2 20
2020
(попередні дані)
22
01.
2021
19
01-02.
2021
19
01-03.
2021
21
01-04.
2021
22
01-05.
2021
21
01-06.
2021
20
01-07.
2021
22
01-08.
2021
21
01-09.
2021
22
01-10.
2021
22
01-11.
2021

Енергетика
 
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС 08 26
12.2020
25
01.2021
25
02.2021
27
03.2021
25
04.2021
25
05.2021
27
06.2021
26
07.2021
27
08.2021
26
09.2021
25
10.2021
28
11.2021

Промисловість
 
Промислове виробництво 08 25
01-12.
2020
26
01.
2021
24
01-02.
2021
23
01-03.
2021
25
01-04.
2021
25
01-05.
2021
23
01-06.
2021
26
01-07.
2021
23
01-08.
2021
25
01-09.
2021
24
01-10.
2021
23
01-11.
2021

Будівництво
 
Виробництво будівельної продукції 08 02
01-12.
2020
03
01.2021
01
01-02.
2021
01
01-04.
2021
02
01-05.
2021
01
01-07.
2021
01
01-08.
2021
01
01-09.
2021
02
01-10.
2021
31
01-03.
2021
30
01-06.
2021
31
01-11.
2021
Зовнішньоекономічна
діяльність та платіжний
баланс
Зовнішня торгівля товарами 08 15
01-11.
2020
16
2020
18
01.2021
15
01-02.
2021
17
01-03.
2021
15
01-04.
2021
16
01-05.
2021
16
01-06.
2021
15
01-07.
2021
18
01-08.
2021
16
01-09.
2021
16
01-10.
2021
Зовнішня торгівля послугами 08 16
2020
17
І кв.
2021
16
І півр.
2021
16
9 міс.
2021

Ціни
 
Індекси споживчих цін 05 13
12.2020
12
01.2021
12
02.2021
14
03.2021
13
04.2021
14
05.2021
14
06.2021
12
07.2021
14
08.2021
13
09.2021
12
10.2021
14
11.2021

*Довідково:
 
Індекс
відповідального   
підрозділу
Назва
відповідального
підрозділу
   
03.2 Відділ переписів та демографічної статистики
03.3 Сектор ведення реєстру статистичних одиниць
05 Відділ реєстрації цін
06.2 Відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
07.1 Відділ обробки даних соціальної статистики
07.2 Відділ обробки даних вибіркових обстежень населення
08 Відділ аналізу даних статистичних спостережень
09 Відділ поширення інформації та комунікацій