Головне управління статистики
у Чернігівській області
RSS Контакти Зворотній зв'язок Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

План заходів щодо запобігання корупції
План заходів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління статистики

у Чернігівській області

 29 грудня 2023 року №  75

 

План заходів

щодо запобігання корупції в Головному управлінні статистики

у Чернігівській області на 2024 рік

 

з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців Головного управління статистики у Чернігівській області з питань дотримання антикорупційного законодавства

головний спеціаліст-юрисконсульт;

керівники структурних підрозділів

постійно

2.

Забезпечення виконання плану підвищення кваліфікації державних службовців Головного управління статистики у Чернігівській області з питань запобігання корупції

головний спеціаліст-юрисконсульт;

керівники структурних підрозділів

згідно плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців Головного управління статистики у Чернігівській області

3.

Направлення працівників Головного управління статистики у Чернігівській області згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання корупції

відділ управління

персоналом та організаційного забезпечення

згідно планам-графікам навчальних закладів, де розміщується відповідне державне замовлення

4.

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Головного управління статистики у Чернігівській області, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

відділ управління

персоналом та організаційного забезпечення

постійно

5.

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, про спеціальні обмеження, визначені законами України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції"

відділ управління

персоналом та організаційного забезпечення;

головний спеціаліст-юрисконсульт

постійно

6.

Проведення спеціальної перевірки щодо осіб,  які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком в Головному управлінні статистики у Чернігівській області (згідно статей 56 – 58 Закону України "Про запобігання корупції")

відділ управління

персоналом та організаційного забезпечення;

головний спеціаліст-юрисконсульт

за потребою

7.

Проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону України "Про запобігання корупції" в інший спосіб

дисциплінарна комісія

за потребою

8.

Інформування головного спеціаліста-юрисконсульта про випадки вчинення державними службовцями Головного управління статистики у Чернігівській області корупційних діянь

керівники структурних підрозділів

негайно після виявлення

9.

Надання допомоги суб’єктам декларування  Головного управління статистики у Чернігівській області в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік

відділ управління

персоналом та організаційного забезпечення;

головний спеціаліст-юрисконсульт

до 1 квітня

10.

Перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування Головного управління статистики у Чернігівській області та повідомлення НАЗК у випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій

відділ управління

персоналом та організаційного забезпечення;

головний спеціаліст-юрисконсульт

у строки, встановлені Порядком перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженим наказом НАЗК від 20 серпня 2021 року

№ 539/21

11.

Підготовка та надання до Держстату інформації щодо подання суб'єктами декларування Головного управління статистики у Чернігівській області

декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік

відділ управління

персоналом та організаційного забезпечення;

головний спеціаліст-юрисконсульт

до 5 квітня

12.

Участь у роботі конкурсної комісії, дисциплінарної комісії Головного управління статистики у Чернігівській області

головний спеціаліст-юрисконсульт

постійно

13.

Розгляд на колегії Головного управління статистики у Чернігівській області питання дотримання вимог антикорупційного законодавства

головний спеціаліст-юрисконсульт

згідно плану роботи колегії Головного управління статистики у Чернігівській області на 

2024 рік

14.

Проведення антикорупційної експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів, підготовлених структурними підрозділами Головного управління статистики у Чернігівській області

головний спеціаліст-юрисконсульт

постійно

15.

Врегулювання конфлікту інтересів у підлеглих осіб

Начальник Головного управління статистики у Чернігівській області; керівники структурних підрозділів

протягом 2-ох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої особи конфлікту інтересів

16.

Забезпечення функціонування та оновлення розділу вебсторінки "Запобігання проявам корупції"

відділ інформаційних технологій; головний спеціаліст-юрисконсульт

постійно

17.

Інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання корупції в  Головному управлінні статистики у Чернігівській області на офіційному вебсайті Головного управління статистики у Чернігівській області

відділ інформаційних технологій; головний спеціаліст-юрисконсульт

лютий

18.

Розгляд здійснених викривачами повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень у Головному управлінні статистики у Чернігівській області 

Начальник Головного управління статистики

у Чернігівській області;

 головний спеціаліст-юрисконсульт

у разі надходження

19.

Подання до НАЗК інформації про здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні статистики у Чернігівській області за результатами роботи за звітний рік

головний спеціаліст-юрисконсульт

до 10 лютого

20.

Затвердження плану заходів щодо запобігання корупції в Головному управлінні статистики у Чернігівській області на 2025 рік

Начальник Головного управління статистики у Чернігівській області; головний спеціаліст-юрисконсульт

грудень