x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національної безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади

Держстат України Головне управління статистики
у Чернігівській області

 RSS  Контакти  Зворотній зв'язок  Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

про виконання Плану заходів щодо запобігання корупції

Інформація

про виконання Плану заходів щодо запобігання корупції

в Головному управлінні статистики у Чернігівській області

на 2023 рік

 

Головне управління статистики у Чернігівській області (далі – ГУС у Чернігівській області) протягом 2023 року в межах компетенції забезпечувало виконання Антикорупційної програми Держстату. Також, відповідно до вимог чинного законодавства, наказом ГУС у Чернігівській області від 03 січня 2023 р. № 1 був затверджений План заходів щодо запобігання корупції в Головному управлінні статистики у Чернігівській області на 2023 рік, який містив комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності ГУС у Чернігівській області.

Серед зазначених у Плані заходів слід відмітити: проведення роз’яснювальної роботи щодо антикорупційного законодавства; надання методичної допомоги із заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; підготовку та проведення спеціальних перевірок осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком; виявлення та усунення конфлікту інтересів; проведення прямої телефонної лінії на тему "Боротьба з корупцією" тощо.

Упродовж 2023 року ГУС у Чернігівській області вживалися узгоджені заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання та виявлення корупції, проводилися індивідуальні бесіди з працівниками щодо особистої відповідальності кожного за додержання вимог чинного законодавства, фінансово-бюджетної та виконавчої дисципліни, збереження державного майна, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях.

У відповідності до вимог законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» значна увага приділялася здійсненню антикорупційних процедур при прийнятті та проходженні державної служби в Головному управлінні статистики.

Особлива увага приділялася питанню запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів. Зокрема, постійно проводилася роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів та недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та шляхи його врегулювання.

Оскільки, однією з найпоширеніших причин виникнення конфлікту інтересів є порушення обмеження щодо роботи близьких осіб, забезпечувалося обов’язкове повідомлення державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в ГУС у Чернігівській області та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні.

 

Згідно плану підвищення кваліфікації державних службовців проводилася роз’яснювальна робота серед державних службовців ГУС у Чернігівській області з питань дотримання антикорупційного законодавства:

02.03.2023 р. – внутрішнє навчання щодо особливостей декларування державних службовців у 2023 році. У навчанні взяли участь 71 державний службовець ГУС у Чернігівській області.

17.10.2023 р. – внутрішнє навчання щодо правового статусу викривача, механізмів заохочення викривачів та розгляду здійснених викривачами повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень у ГУС у Чернігівській області. У навчанні взяли участь 65 державних службовців ГУС у Чернігівській області.

25.05.2023 р. – розгляд на колегії ГУС у Чернігівській області питання дотримання антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики у Чернігівській області.

Протягом 2023 року 64 державних службовця ГУС у Чернігівській області підвищили свою кваліфікацію в Національному університеті «Чернігівська політехніка» за загальною короткостроковою програмою «Попередження і протидія проявам корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування»  з отриманням відповідних свідоцтв.

Також, підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції здійснювалося шляхом навчання державних службовців Головного управління статистики на освітніх онлайн-платформах «Зрозуміло!», «BYM online», «Study. NAZK», «Дія Освіта» з отриманням відповідних сертифікатів.

Ураховуючи норми Закону України від 20.09.2023 р. № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» щодо права суб’єктів декларування, які у 2022-2023 роках не подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), подати такі декларації не пізніше 31 січня 2024 року, усі суб’єкти декларування ГУС у Чернігівській області вчасно подали декларації за 2021, 2022 роки та при звільненні з посади.

Суб’єктам декларування ГУС у Чернігівській області (зокрема, державним службовцям, звільненим з посад протягом 2021 – 2023 років, надавалися роз’яснення, індивідуальні консультації та практична допомога.

Для забезпечення доступу до системи електронного декларування на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції, проводилася робота з отримання (поновлення) електронних цифрових підписів для декларантів ГУС у Чернігівській області.

У проведенні спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком у ГУС у Чернігівській області протягом 2023 року не було потреби.

З метою мінімізації корупційних ризиків у діяльності ГУС у Чернігівській області, юрисконсульт був залучений до складу інвентаризаційної та конкурсної комісій, комісії на списання матеріальних цінностей тощо.

У встановленому порядку забезпечувалося оприлюднення інформації про закупівлі та використання ГУС у Чернігівській області бюджетних коштів, передбаченої законами України «Про публічні закупівлі» і «Про відкритість використання публічних коштів». На вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель оприлюднено Річний план закупівель на 2023 рік.

Інформація щодо господарських договорів, укладених ГУС у Чернігівській області, знаходиться у вільному доступі на єдиному вебпорталі використання публічних коштів Є-Data.

З метою дотримання антикорупційних умов під час організації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету України, до відповідних договорів уключаються антикорупційні умови.

Проводилася юридична експертиза проектів організаційно-розпорядчих документів, які видавалися в ГУС у Чернігівській області, за результатами якої чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, не виявлено.

Робота з повідомленнями про корупцію здійснювалася відповідно до наказу ГУС у Чернігівській області від 29 січня 2019 р. № 8 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Головному управлінні статистики у Чернігівській області», а з 04 жовтня 2023 року – відповідно до наказів ГУС у Чернігівській області від 04 жовтня 2023 р. № 58 «Про впровадження механізмів заохочення викривачів і формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Головному управлінні статистики у Чернігівській області» та від 04 жовтня 2023 р. № 59 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення розгляду здійснених викривачами повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень у Головному управлінні статистики у Чернігівській області».

Протягом 2023 року повідомлень щодо фактів порушень працівниками ГУС у Чернігівській області Закону України «Про запобігання корупції» не надходило.

Дотриманню антикорупційного законодавства сприяла відкритість і прозорість у роботі Головного управління статистики: велася робота з респондентами та користувачами статистичної інформації, функціонував вебсайт ГУС у Чернігівській області, у регіональних періодичних друкованих виданнях систематично розміщувалися матеріали державних статистичних спостережень та інформація про діяльність органів державної статистики, проводилися інтернет-конференції.

Взаємодія з громадськістю з питань запобігання корупції відбувалася шляхом постійного оновлення рубрики «Запобігання проявам корупції» на вебсайті ГУС у Чернігівській області, розміщення інформації на однойменному стенді в приміщенні ГУС у Чернігівській області та щотижневого проведення відповідальною особою прямої телефонної лінії «Боротьба з корупцією».

Протягом 2023 року в ГУС у Чернігівській області не зафіксовано жодного факту порушення вимог антикорупційного законодавства та жодну особу не притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.