x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національної безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади

Держстат України Головне управління статистики
у Чернігівській області

 RSS  Контакти  Зворотній зв'язок  Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Повідомити про корупційне правопорушення

Наказ Головного управління статистики у

Чернігівській області від 04 жовтня 2023 року

№ 59 «Про затвердження Порядку організації та

забезпечення розгляду здійснених викривачами

повідомлень про можливі факти корупційних або

пов’язаних із корупцією правопорушень у

Головному управлінні статистики у Чернігівській

області»

 

Повідомити про корупційне правопорушення

 

Відповідно до статті 53 Закону України "Про запобігання корупції" особи, які надають допомогу в  запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом України "Про запобігання корупції".

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Повідомлення через внутрішні канали повідомлення підлягає попередньому розгляду в строк не більше, як десять робочих днів. Дисциплінарне провадження за повідомленням проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попереднього розгляду. Якщо в зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, строк дисциплінарного провадження може бути продовжено до 45 днів

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом "Про запобігання корупції".

 

Відповідальна особа за розгляд повідомлень про корупцію внесених викривачами – головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Звернутись із повідомленням про вчинення корупційних правопорушень можна:

 

  під час особистого прийому головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції;

  засобами телефонного зв’язку (тел. + 38 (0462) 675-068, працює в робочі дні з 8:00 до 17:00 із щоденною перервою з 13:00 до 14:00); 

  на поштову адресу: вул. Гонча, 37, м. Чернігів, 14000;

  на електронну адресу: [email protected].

 

Інформація щодо особи, стосовно якої подається повідомлення повинна містити:

1. інформація про особу яка вчинила корупційне правопорушення (прізвище, Ім'я, по батькові, місце роботи, посада);

2. інформація про корупційне правопорушення (містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплені доказами);

3. повідомлення відправлено від приватної чи від імені юридичної особи (не заповнюється коли повідомляється анонімно).