x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Держстат України
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 RSS
 Контакти
 Зворотній зв'язок
 Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян
керівництвом Головного управління статистики у Чернігівській області


 1. Цей Порядок відповідно до ст.23 Закону України "Про звернення громадян" визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян начальником Головного управління та його заступниками.
 2. Особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, проводиться у Головному управлінні начальником та його заступниками згідно із затвердженим графіком особистого прийому громадян.
 3. Графік особистого прийому громадян затверджується начальником Головного управління статистики, вивішується в приміщенні Головного управління в доступному для вільного огляду місці та розміщується на офіційній веб-сторінці Головного управління статистики в Чернігівській області в мережі Інтернет.
 4. Керівники, які проводять особистий прийом громадян:
  - ведуть журнал особистого прийому громадян, в якому зазначають прізвище, ім'я, по батькові громадянина, його місце проживання, категорію (соціальний стан) громадянина, зміст порушеного питання, результати розгляду питання керівництвом Головного управління. Не допускається з'ясування відомостей про особу, що не стосуються звернення;
  - забезпечують направлення звернення, що подане на особистому прийомі, безпосередньо тому виконавцю, до компетенції якого належить розгляд та вирішення питання;
  - у разі потреби надають громадянам роз'яснення щодо порядку особистого прийому громадян керівником, до якого звернулася особа, та порядку вирішення порушених питань.
 5. Звернення, яке вже розглядалося керівництвом Головного управління, вноситься до журналу особистого прийому з поміткою про повторне звернення у разі, якщо громадянин звертається до керівника з того ж самого питання та коли перше звернення не було вирішено по суті.

  Повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, не розглядаються, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

 6. На особистому прийомі громадян керівництвом Головного управління, у разі потреби, можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлені та визначені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.
 7. Посадова особа, яка проводить особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого, неупередженого та оперативного розв'язання поставлених відвідувачем питань може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Головного управління або одержувати від них необхідну інформацію.
 8. Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на загальних підставах, за потреби - за участю перекладача.
 9. У разі, якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, приймається письмова заява громадянина, яка розглядається у встановленому законодавством порядку.

  Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за бажанням громадянина).

 10. Усі звернення, подані на особистому прийомі у письмовій формі, реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної статистики Чернігівської області, затвердженої наказом начальника Головного управління статистики від 27 липня 2004 року №23.
 11. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Головного управління статистики, то посадова особа, яка проводить особистий прийом, пояснює громадянину, до якого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи необхідно звернутися з цього приводу, і, по можливості, надає в цьому допомогу (повідомляє адресу, номер телефону тощо).