Головне управління статистики
у Чернігівській області
RSS Контакти Зворотній зв'язок Розсилка новин
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Головного управління статистики
у Чернігівській області

29 травня 2023 року № 33


ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом
Головного управління статистики у Чернігівській області1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Чернігівській області (далі – ГУС у Чернігівській області).

2. Особистий прийом громадян начальником ГУС у Чернігівській області та його заступниками відповідно до статті 22 Закону України „Про звернення громадян” проводиться відповідно до цього Порядку та у визначені графіком дні, крім святкових і неробочих днів, за попереднім записом.

Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєне почесне звання України „Мати-героїня”, проводиться першочергово.

3. Графік особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Чернігівській області затверджує начальник ГУС у Чернігівській області.

4. Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Чернігівській області розміщується на офіційному вебсайті ГУС у Чернігівській області в мережі Інтернет та в приміщенні ГУС у Чернігівській області в доступному для вільного ознайомлення місці.

5. Попередній запис на особистий прийом до начальника ГУС у Чернігівській області та заступників начальника проводить працівник служби управління персоналом ГУС у Чернігівській області, відповідно до покладених обов’язків щоденно у робочий час, крім святкових і неробочих днів.

Запис на прийом до начальника ГУС у Чернігівській області проводиться у разі, коли порушене громадянином питання не вирішено після особистого прийому у заступника начальника ГУС у Чернігівській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Проведення запису громадян на особистий прийом керівництвом ГУС у Чернігівській області завершується за сім днів до передбаченої графіком дати прийому відповідним керівником ГУС у Чернігівській області.

6. Вхід до приміщення ГУС у Чернігівській області осіб, які мають при собі зброю, громіздкі речі тощо, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, мають явні ознаки психічного розладу або поведінка яких створює небезпеку для оточуючих, забороняється.

7. Громадянин може записатися на прийом до керівництва ГУС у Чернігівській області особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах малолітніх, неповнолітніх і недієздатних осіб на прийом керівництвом ГУС у Чернігівській області записуються їх законні представники.

Для запису на особистий прийом керівництвом ГУС у Чернігівській області та участі в особистому прийомі громадяни пред’являють документи, що посвідчують їх особу, а в разі представлення інтересів інших осіб – також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

Під час попереднього запису на особистий прийом керівництвом ГУС у Чернігівській області фіксується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, номери контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним. Під час попереднього запису на особистий прийом громадянин, його представник також надає за особистим підписом письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться на особистому прийомі. Крім того, з’ясовується, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що їх подає громадянин для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

З’ясування інших відомостей про громадянина, його представника, одержання іншої інформації, що не стосується змісту порушуваних питань, під час попереднього запису на прийом керівництвом ГУС у Чернігівській області забороняється.

8. Попередній запис на прийом громадянина керівництвом ГУС у Чернігівській області не проводиться у разі звернення:

– одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо воно вирішено по суті;

– з питання оскарження рішення з порушенням терміну його подання, визначеного статтею 17 Закону України „Про звернення громадян”;

– особи, визнаної судом недієздатною, а також при відсутності документів, що посвідчують особу громадянина, а в разі представлення інтересів інших осіб – ще й документів, що підтверджують відповідні повноваження.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

9. Повторний прийом громадянина з питання, розглянутого керівництвом, проводиться в разі, якщо питання, порушене в першому зверненні, не було вирішено по суті.

10. У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

11. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом керівництвом ГУС у Чернігівській області з підстав ознак раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

12. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами.

Особа віком від 14 років, малолітня особа, здатна сформулювати власні погляди, має право бути присутня і заслухана безпосередньо на особистому прийомі керівництвом ГУС у Чернігівській області з питань реалізації своїх прав і законних інтересів.

Присутність на особистому прийомі інших осіб, ніж передбачено цим пунктом, забороняється.

13. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі керівництвом ГУС у Чернігівській області неможливо, громадянин подає письмове звернення, яке має бути оформлене та розглядається відповідно до Закону України „Про звернення громадян”.

14. Звернення громадян, оформлені на особистому прийомі, реєструє працівник служби управління персоналом ГУС у Чернігівській області, відповідно до покладених обов’язків та вимог, відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, у системі електронного документообігу ГУС у Чернігівській області "Megapolis.DocNet".

15. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (на його бажання).

16. За результатами особистого прийому громадян керівництво ГУС у Чернігівській області вживає у межах своїх повноважень заходів, передбачених законодавством.

17. Відділ управління персоналом та організаційного забезпечення систематично аналізує й узагальнює звернення громадян на особистому прийомі керівництвом ГУС у Чернігівській області та подає відповідну інформацію щокварталу Державній службі статистики України.