Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Чернігівської області у 2018 році

(тис.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

2018

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

2018

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Усього

27033,0

6383,7

6427,5

7145,4

7076,4

23187,3

6107,2

1830,6

6812,8

8436,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

12520,3

3317,3

2943,3

3172,2

3087,6

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

393,7

к

к

125,9

249,7

885,2

172,7

445,8

107,5

159,1

Транспортні послуги

8422,6

1863,4

2009,9

2363,3

2186,0

949,3

114,7

154,0

557,5

123,1

Послуги, пов’язані з подорожами

126,4

36,2

35,4

41,6

13,3

1469,3

341,6

335,4

336,4

455,8

Послуги з  будівництва

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

Роялті та інші послуги,  пов’язані з використанням інтелектуальної власності

17189,4

5218,7

409,8

5185,3

6375,6

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

4682,9

1013,3

1324,6

1163,6

1181,4

160,0

27,3

77,0

12,6

43,1

Ділові послуги

626,1

37,3

77,5

166,8

344,6

1978,1

182,7

349,2

556,7

889,6

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

Державні та урядові послуги

________

Символ (к) – дані не оприлюднюються  з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.