Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами області

у 2021 році

 

Найменування послуги

згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис. дол.

США

у % до

2020

у % до

загального

обсягу, розділу

тис. дол.

США

у % до

2020

у % до

загального

обсягу, розділу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

38539,5

120,9

100,0

35541,4

121,6

100,0

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

9996,1

121,5

25,9

послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

9996,1

121,5

100,0

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

782,5

233,4

2,2

Транспортні послуги

11155,1

119,7

28,9

4124,0

149,9

11,6

Послуги, пов’язані з подорожами

154,2

159,8

0,4

1889,0

140,3

5,3

Послуги з будівництва

к

к

к

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

14832,5

109,9

41,7

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

11514,1

139,2

29,9

455,7

252,9

1,3

Ділові послуги

1590,0

97,4

4,1

12613,8

117,9

35,5

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

Державні та урядові послуги

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.