Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у Чернігівській області за видами економічної діяльності

в січні–вересні 2019 року1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

01.10.

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

Усього

435728,3

100,0

440315,5

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

15845,0

3,6

20205,2

4,6

Промисловість

402796,2

92,4

401764,7

91,2

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

к

к

переробна промисловість

400601,9

91,9

399254,0

90,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

к

к

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1474,9

0,3

1544,8

0,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

4624,7

1,1

5292,0

1,2

Операції з нерухомим майном

1676,1

0,4

2017,4

0,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7289,5

1,7

7179,4

1,6

Інші види економічної діяльності

2021,9

0,5

2312,0

0,5

______________

1 Дані на 01.01.2019  є попередніми.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.