Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у Чернігівській області за видами економічної діяльності

в січні–червні 2019 року1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

01.07.

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

Усього

435751,3

100,0

438177,3

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

15845,0

3,6

19185,3

4,4

Промисловість

402819,2

92,4

401296,5

91,6

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

к

к

переробна промисловість

400624,9

91,9

398975,6

91,1

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

к

к

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1474,9

0,3

1502,9

0,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

4624,7

1,1

4891,6

1,1

Операції з нерухомим майном

1676,1

0,4

1860,1

0,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7289,5

1,7

7290,0

1,7

Інші види економічної діяльності

2021,9

0,5

2150,9

0,5

______________

1 Дані на 01.01.2019  є попередніми.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.