Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у Чернігівській області за видами економічної діяльності

в січні–березні 2019 року1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

01.04.

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

Усього

435595,8

100,0

438253,9

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

15845,0

3,6

18667,0

4,3

Промисловість

402668,5

92,4

402333,1

91,8

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

к

к

переробна промисловість

400474,2

91,9

400100,2

91,3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

к

к

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1474,9

0,3

1481,9

0,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

4624,7

1,1

4706,2

1,1

Операції з нерухомим майном

1671,3

0,4

1785,0

0,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7289,5

1,7

7228,9

1,6

Інші види економічної діяльності

2021,9

0,5

2051,8

0,5

______________

1 Дані на 01.01.2019  є попередніми.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.