Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в Чернігівській області

у 2018 році1

 

 (тис.дол. США)

 

Усього

у тому числі з

країн

ЄС

інших

країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в Чернігівській області

(акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.01.

444999,2

419825,6

25173,6

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.01.

429605,6

408272,5

21333,1

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

8361,4

8122,0

239,4

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–3346,1

–934,3

–2411,8

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів

(зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

–872,5

–621,6

–250,9

з них

курсова різниця2

–326,3

–339,7

13,4

Акціонерний капітал нерезидентів

на 31.12.

433748,4

414838,6

18909,8

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками,

 зобовязання за торговими кредитами та інші зобовязання перед

прямими інвесторами)

 

 

 

на 01.01.

15393,6

11553,1

3840,5

на 31.12.

13282,7

9537,2

3745,5

Прямі інвестиції нерезидентів в Чернігівській області

(акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 31.12.

447031,1

424375,8

22655,3

______________

1 Дані на 31.12.2018 є попередніми.

2 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.