Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами області

у січнічервні 2018 року

 

Найменування послуги

згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис. дол.

США

у % до січня–червня 2017р.

у % до

загального

обсягу, розділу

тис. дол.

США

у % до січня–червня 2017р.

у % до

загального

обсягу, розділу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

12749,9

103,0

100,0

7830,6

259,1

100,0

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

6260,5

132,9

49,1

послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

6260,5

132,9

100,0

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

18,1

7,8

0,1

571,0

111,2

7,3

Транспортні послуги

3873,4

74,0

30,4

268,7

81,0

3,4

Послуги, пов’язані з подорожами

71,6

167,5

0,6

677,0

86,0

8,6

Послуги з будівництва

1

1

1

…¹

…¹

…¹

Послуги зі страхування

…¹

…¹

…¹

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням 

інтелектуальної власності

5628,5

3561,2

71,9

Послуги у сфері 

телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

2337,9

130,1

18,3

104,2

129,8

1,3

Ділові послуги

53,6

19,6

0,4

472,1

48,5

6,0

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

Державні та урядові послуги

___________________

¹ Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.