Прямі інвестиції (акціонерний капітал)

з країн світу1 в Чернігівській області за видами економічної діяльності

в січні–вересні 2018 року2

 

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

01.10.

Велика Британія

372355,0

372350,9

у тому числі

 

 

Промисловість

...3

...3

переробна промисловість

...3

...3

Польща

...3

...3

Промисловість

...3

...3

переробна промисловість

...3

...3

Китай

...3

...3

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

...3

...3

Кіпр

5647,5

5418,1

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

651,9

646,3

Промисловість

928,7

995,9

з неї

 

 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

...3

...3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

...3

...3

Швейцарія

4502,4

4477,6

у тому числі

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

...3

...3

Нідерланди

3053,5

3260,0

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

...3

...3

Латвія

3012,2

2944,2

у тому числі

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

...3

...3

Операції з нерухомим майном

...3

...3

Туреччина

2913,2

2836,8

у тому числі

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

...3

...3

Чехія

...3

у тому числі

 

 

Промисловість

...3

переробна промисловість

...3

______________

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.

2 Дані на 01.01.2018 є попередніми.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).