Структура експорту-імпорту Чернігівської області за видами послуг

за 2015 рік

(квартальна інформація за уточненими річними даними)

 

 

 

Експорт, тис.дол. США

Імпорт, тис.дол. США

2015

І

квартал

ІІ

квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

2015

І

квартал

ІІ

 квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Усього

17273,9

4892,6

3766,6

4082,4

4532,3

14341,3

694,0

4678,0

3656,7

5312,6

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

8835,3

2338,0

1948,4

2178,2

2370,7

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

1

1

1

1

1

753,2

85,4

296,8

35,1

335,9

Транспортні послуги

3936,1

1521,3

653,0

800,1

961,7

610,7

91,9

311,1

121,3

86,4

Послуги, пов’язані з

подорожами

134,0

54,5

24,0

31,9

23,6

987,0

234,4

257,6

247,1

247,9

Послуги з   будівництва

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Роялті та інші послуги,  пов’язані з використанням  

інтелектуальної власності

1

1

1

1

5676,7

2549,8

203,2

2923,7

Послуги у сфері

телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

3865,6

884,4

1052,7

955,7

972,8

619,6

15,1

4,2

25,6

574,7

Ділові послуги

179,9

17,9

16,1

61,2

84,7

4360,3

180,9

725,3

2950,1

504,0

Державні та урядові послуги

________

¹Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.