Структура зовнішньої торгівлі послугами області

за 2013 рік

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тисол. США

у % до

2012р.

у % до загального обсягу

тисол. США

у % до

2012р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

20764,12

261,4

100,0

30223,88

112,9

100,0

–9459,76

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

8493,84

3933,1

40,9

ҳ

8493,84

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

44,10

76,8

0,2

61,00

71,7

0,2

–16,90

Транспортні послуги

6039,36

184,4

29,1

860,19

99,9

2,9

5179,17

Послуги, пов’язані з подорожами

812,50

90,8

3,9

3438,95

87,3

11,4

–2626,45

Послуги з будівництва

2060,44

1051,5

9,9

522,87

762,4

1,7

1537,57

Послуги зі страхування

4,38

172,4

0,0

–4,38

Послуги, пов’язані  з фінансовою діяльністю

1,45

20,9

0,0

37,62

69,7

0,1

–36,17

Роялті та інші послуги, пов’язані  з використанням інтелектуальної власності

11372,09

128,5

37,6

–11372,09

Послуги  у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

2789,86

153,1

13,5

1262,36

69,5

4,2

1527,50

Ділові послуги

522,57

35,5

2,5

12661,27

129,1

41,9

–12138,70

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

ҳ

Державні та урядові послуги

3,15

ҳ

0,0

–3,15

______________

Примітка. З І кварталу 2013 року запроваджена нова методологія статистики зовнішньої торгівлі послугами України та Класифікація зовнішньоекономічних послуг, що відповідають рекомендаціям Керівництва  зі статистики міжнародної торгівлі послугами (Статвідділ ООН, 2010) та Керівництва з платіжного балансу та міжнародної  інвестиційної позиції, шостого видання (МВФ, 2009)