Структура зовнішньої торгівлі послугами області

за січень–вересень 2013 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до

січня–вересня

 2012р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

січня– вересня

 2012р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

14430,58

270,6

100,0

15653,25

100,6

100,0

–1222,67

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

6163,53

2937,4

42,7

ҳ

6163,53

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

28,73

75,7

0,2

58,36

73,5

0,4

–29,63

Транспортні послуги

4067,42

197,7

28,2

649,84

110,9

4,1

3417,58

Послуги, пов’язані з подорожами

723,38

92,9

5,0

2656,26

89,8

17,0

–1932,88

Послуги з будівництва

1081,06

563,6

7,5

301,01

ҳ

1,9

780,05

Послуги зі страхування

1,03

109,6

0,0

–1,03

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

1,18

19,9

0,0

28,90

67,3

0,2

–27,72

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

4882,53

76,7

31,2

–4882,53

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

1967,72

164,4

13,6

316,88

90,5

2,0

1650,84

Ділові послуги

397,56

46,6

2,8

6755,91

153,0

43,2

–6358,35

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

ҳ

Державні та урядові послуги

2,53

ҳ

0,0

–2,53

 

 

Примітка. З І кварталу 2013 року запроваджена нова методологія статистики зовнішньої торгівлі послугами України та Класифікація зовнішньоекономічних послуг, що відповідають рекомендаціям Керівництва зі статистики міжнародної торгівлі послугами (Статвідділ ООН, 2010) та Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції, шостого видання (МВФ, 2009)