Структура зовнішньої торгівлі послугами області

за січень–червень 2013 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до

січня–червня

 2012р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

січня– червня

 2012р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

8407,90

259,0

100,0

13414,75

145,4

100,0

–5006,85

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

3788,63

1953,4

45,1

3788,63

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

13,65

72,8

0,2

52,78

76,4

0,4

–39,13

Транспортні послуги

2331,93

177,9

27,7

424,61

116,3

3,2

1907,32

Послуги, пов’язані з подорожами

373,80

95,5

4,4

1688,96

95,0

12,6

–1315,16

Послуги з будівництва

403,45

213,2

4,8

29,47

ҳ

0,2

373,98

Послуги, пов’язані  з фінансовою діяльністю

0,63

15,1

0,0

19,81

65,6

0,1

–19,18

Роялті та інші послуги, пов’язані  з використанням інтелектуальної власності

4688,30

230,6

35,0

–4688,30

Послуги  у  сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

1116,29

160,5

13,3

311,88

94,8

2,3

804,41

Ділові послуги

379,52

85,7

4,5

6198,94

158,6

46,2

–5819,42

 

 

Примітка. З І кварталу 2013 року запроваджена нова методологія статистики зовнішньої торгівлі  послугами України та Класифікація  зовнішньоекономічних послуг, що відповідають рекомендаціям Керівництва зі статистики міжнародної торгівлі послугами (Статвідділ ООН, 2010) та Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції, шостого видання (МВФ, 2009)