Структура зовнішньої торгівлі послугами області

за січень–березень 2013 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до

січня–березня

 2012р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

січня– березня

 2012р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

8228,29

489,1

100,0

13343,64

179,7

100,0

–5115,35

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

5916,40

...1

71,9

4276,69

...1

32,1

1639,71

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

5,75

0,1

17,21

120,4

0,1

–11,46

Транспортні послуги

1229,51

201,0

14,9

167,01

90,5

1,2

1062,50

Послуги, пов’язані з подорожами

242,48

96,8

3,0

834,23

108,6

6,3

–591,75

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

0,36

23,2

0,0

10,33

62,7

0,1

–9,97

Роялті та інші послуги, пов’язані  з використанням інтелектуальної власності

0,00

2749,56

146,7

20,6

–2749,56

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

560,00

169,8

6,8

305,32

101,2

2,3

254,68

Ділові послуги

273,79

105,9

3,3

4983,29

140,4

37,3

–4709,50

 

_______________________

 

1 Послуги не обліковувалися до 2013 року.

Примітка. З І кварталу 2013 року запроваджена нова методологія статистики зовнішньої торгівлі послугами України та Класифікація зовнішньоекономічних послуг, що відповідають рекомендаціям  Керівництва зі статистики  міжнародної торгівлі  послугами (Статвідділ ООН, 2010) та Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції, шостого видання (МВФ, 2009)