“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥ за с≥чень 2012 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€ 2011р.

у % дозагального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€ 2011р.

у % дозагального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

36738,7

187,4

100,0

31479,2

94,5

100,0

 

 

 

 

 

 

 

≤. ∆ив≥ тварини;продукти тваринного походженн€

1421,5

69,4

3,9

4,8

1,6

0,0

 

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

4,8

Ц

0,0

 

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

78,6

672,9

0,2

Ц

Ц

Ц

 

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

04 молоко та молочн≥

продукти

1342,9

66,0

3,7

Ц

Ц

Ц

 

05 ≥нш≥ продукти

тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤≤. ѕродукти рослинного походжен툆†††

15613,7

573,7

42,5

412,6

88,8

1,3

 

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

07 овоч≥

98,5

24,6

0,3

Ц

Ц

Ц

 

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

52,4

122,2

0,1

Ц

Ц

Ц

 

09 кава, чай

17,1

79,0

0,0

Ц

Ц

Ц

 

10 зернов≥ культури

13939,1

8204,8

37,9

Ц

Ц

Ц

 

11 продукц≥€†††† борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

203,0

36,0

0,6

27,7

25,3

0,1

 

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

1303,6

85,6

3,5

217,9

248,3

0,7

 

13 шелак природний

Ц

Ц

Ц

167,0

67,5

0,5

 

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤≤≤. 15∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

771,6

356,9

2,1

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

5335,0

205,4

14,5

11491,3

150,6

36,5

 

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

83,2

203,8

0,2

Ц

Ц

Ц

 

18 какао та продукти з нього

198,8

100,5

0,5

Ц

Ц

Ц

 

19 готов≥ продукти ≥з зерна

165,3

106,6

0,4

0,5

Ц

0,0

 

20 продукти переробки овоч≥в

40,0

205,5

0,1

Ц

Ц

Ц

 

21 р≥зн≥харчов≥ продукти

10,1

729,5

0,0

14,3

Ц

0,0

 

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

838,4

275,7

2,3

652,4

608,4

2,1

 

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

160,2

155,2

0,4

1,5

66,0

0,0

 

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

 

Е1

 

Е1

 

Е1

 

Е1

 

Е1

 

Е1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ћ≥неральн≥ продукти

176,7

113,4

0,5

234,5

22,1

0,7

 

25 с≥ль, с≥рка, земл≥ та кам≥нн€

176,7

113,4

0,5

12,3

123,2

0,0

 

26 руди, шлак зола

Ц

Ц

Ц

19,8

Ц

0,1

 

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

202,5

19,3

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V≤. ѕродукц≥€х≥м≥чноњта повТ€заних з нею галузей промисловост≥

167,2

1091,3

0,5

4344,4

92,7

13,8

 

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц

Ц

Ц

298,0

112,7

0,9

 

30 фармацевтична продукц≥€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

31 добрива

Ц

Ц

Ц

2543,6

78,9

8,1

 

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

494,2

125,7

1,6

 

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

336,2

105,2

1,1

 

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

13,8

94,9

0,0

54,2

38,3

0,2

 

35 б≥лков≥ речовини

0,3

Ц

0,0

367,4

174,3

1,2

 

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

37 фотограф≥чн≥або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

153,1

105657,6

0,4

250,8

204,4

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

264,6

31,5

0,7

4772,0

95,9

15,2

 

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

254,7

30,4

0,7

1643,7

62,4

5,2

 

40 каучук, гума

9,9

1029,0

0,0

3128,3

133,8

9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V≤≤≤. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

0,1

309,3

0,0

521,5

95,4

1,7

 

41 шкури

Ц

Ц

Ц

491,5

93,7

1,6

 

42 вироби ≥з шк≥ри

0,1

309,3

0,0

26,6

290,7

0,1

43 натуральне та штучне хутро

Ц

Ц

Ц

3,4

26,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

≤X. ƒеревина ≥ вироби з деревини

2202,5

145,7

6,0

71,4

144,8

0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

2202,5

145,7

6,0

71,4

144,8

0,2

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих††

целюлозних матер≥ал≥в

5428,6

117,4

14,8

3389,3

58,9

10,8

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

48 пап≥р та картон

5428,6

117,4

14,8

3389,0

58,9

10,8

49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

-

0,3

9,9

0,0

 

 

 

 

 

 

 

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

1285,1

75,8

3,5

2051,7

73,5

6,5

50 шовк

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

51 вовна

133,0

155,7

0,4

150,4

124,8

0,5

52 бавовна

0,2

254,1

0,0

93,5

76,0

0,3

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

40,5

136,3

0,1

Ц

Ц

Ц

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

52,9

47,2

0,1

351,4

58,7

1,1

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,1

0,1

0,0

869,2

103,5

2,8

56 вата

633,7

225,0

1,7

278,0

32,5

0,9

57 килими

Ц

Ц

Ц

17,2

Ц

0,1

58 спец≥альн≥ тканини

0,0

372,6

0,0

92,9

214,8

0,3

59 текстильн≥ матер≥али

37,3

Ц

0,1

23,4

105,9

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

119,2

465,8

0,4

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

384,8

34,4

1,0

Ц

Ц

Ц

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

2,5

Ц

0,0

56,6

49,8

0,2

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

1563,3

92,8

4,3

200,6

97,2

0,6

64 взутт€

1563,3

92,8

4,3

200,6

97,1

0,6

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’≤≤≤. ¬ироби з каменю,г≥псу, цементу

Ц

Ц

Ц

273,7

117,2

0,9

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

Ц

Ц

Ц

24,2

766,9

0,1

69 керам≥чн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

30,4

28308,5

0,1

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

219,2

95,2

0,7

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

108,7

265,9

0,3

939,8

193,4

3,0

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

22,8

87,2

0,1

73 вироби з чорних метал≥в

108,1

272,4

0,3

655,6

940,6

2,1

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

127,8

63,2

0,4

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

28,8

Ц

0,1

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метал膆

Ц

Ц

Ц

10,0

Ц

0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироб膆

0,1

16,4

0,0

29,7

41,5

0,1

83 ≥нш≥ вироби 熆†

недорогоц≥нних метал≥в

0,6

66,6

0,0

65,1

56,0

0,2

 

 

 

 

 

 

 

’V≤. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

1572,9

225,0

4,3

895,4

32,0

2,8

84 реактори €дерн≥, котли, машини

544,9

84,0

1,5

779,8

29,6

2,5

85 електричн≥ машини

1028,0

2023,2

2,8

115,6

72,0

0,4

’V≤≤. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

469,4

127,7

1,3

1149,7

106,2

3,7

86 зал≥зничн≥ локомотиви

3,1

14,5

0,0

Ц

Ц

Ц

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничног†††

466,4

134,6

1,3

1149,7

106,2

3,7

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

89 судна

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’V≤≤≤. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

106,2

63,4

0,3

106,1

1084,8

0,3

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

106,2

63,4

0,3

106,1

1084,8

0,3

91 годинники

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

 

 

 

 

 

 

’’. –≥зн≥ промислов≥ товари

251,3

121,2

0,7

620,4

254,2

2,0

94 мебл≥

11,6

27,3

0,0

564,0

265,6

1,8

95 ≥грашки

233,8

144,1

0,6

3,5

1067,8

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

6,0

217,4

0,0

53,0

168,8

0,2

 

 

 

 

 

 

 

’’≤. 97 “воримистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

–≥зне

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

___________

1 ≤нформац≥€ конф≥денц≥йна в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну статистику".