Обсяг прямих інвестицій з області в економіку країн світу станом на 31.12.2011р. склав

 1 тис.дол.США. (наростаючим підсумком з початку інвестування)

______________ 

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».