Обсяг прямих інвестицій з області в економіку країн світу станом на 01.07.2011р. склав

 1 тис.дол.США. (наростаючим підсумком з початку інвестування)

______________ 

 ...1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику»