Обсяг прямих інвестицій з регіону в економіку країн світу станом на 01.01.2010р. склав …1 тис.дол.США. (наростаючим підсумком з початку інвестування)

______________ 

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику»